Så syns planeterna 2023


Planeter på morgonhimlen

Diagrammen nedan visar planeternas höjd över Malmös respektive Kirunas horisont vid den borgerliga gryningens början. Höjden anges i grader till vänster och höger i diagrammet och datum hittar du längst ner. Grafiken anger inte var (åt vilket väderstreck) du kan hitta en planet. Den talar bara om för dig om en planet befinner sig över horisonten och hur högt den står i ljusa gryningen. Linjens tjocklek antyder planetens ljusstyrka. Så en tjock linje betyder att just denna planet lyser ganska starkt. Malmö och Kiruna valdes för att visa de stora skillnaderna på himlen i vårt avlånga land.

 

Södra Sverige (Malmö)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Malmö) år 2023

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Malmö) år 2023

På morgonhimlen är det ganska tomt men från sommaren syns de flesta planeter tidvis utom Mars.

Norra Sverige (Kiruna)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Kiruna) år 2023

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början (sedd från Kiruna) år 2023

Åter till toppen


Planeter på kvällshimlen

Grafiken visar planeternas höjd över Malmös respektive Kirunas horisont vid den borgerliga skymningens slut. Höjden anges i grader till vänster och höger i diagrammet och datum hittar du längst ner. Grafiken anger inte var (åt vilket väderstreck) du kan hitta en planet. Den talar bara om för dig om en planet befinner sig över horisonten och hur högt den står i ljusa skymningen. Linjens tjocklek antyder planetens ljusstyrka. Så en tjock linje betyder att just denna planet lyser ganska starkt.

 

Södra Sverige (Malmö)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Malmö) år 2023

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Malmö) år 2023

På kvällshimlen syns däremot alla planeter tidvis under första halvåret medan det blir ganska tomt därefter.

Norra Sverige (Kiruna)

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Kiruna) år 2023

Planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Kiruna) år 2023

Observera
att dessa grafer avser gryningen och skymningen. För de inre planeterna (Merkurius och Venus) visar de när dessa syns bäst. För de yttre planeterna går det bara att se om de syns men inte när de syns som bäst överlag – för de syns i regel som bäst när de befinner sig i opposition till solen och då passerar de som regel som högst på himlen mitt i natten – och inte i gryningen eller skymningen. Ett bra exempel är Jupiter i år. Den försvinner i gryningen i augusti och dyker då upp i skymningen (sedd från södra Sverige). Men den syns just i augusti som bäst – nämligen hela natten! För de yttre planeterna är då graferna längre ner mera lämpliga för att kunna bedöma när de syns som bäst.

Åter till toppen


Merkurius

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat under året 2023

Så syns Merkurius från norra Europa med blotta ögat under året 2023

Ett diagram för att snabbt kunna avgöra om planeten det är frågan om är synlig för blotta ögat (ljusblått) eller inte (mörkblått) – alltså ju ljusare färg, ju lättare syns den. Grafiken gäller för hela året för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Du kan kolla enkelt om en planet syns på dina breddgrader genom att titta på färgen som visas längs breddgraden du bor på.
Det betyder alltså att Merkurius förblir osynlig i hela landet för det mesta – bortsett från några kortare perioder – under första aprilhalvan och i slutet på september/ i början på oktober syns den från hela landet. Ju längre norrut man kommer ju kortare och sämre syns Merkurius.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

 

Alldeles i slutet på mars och i början av april på kvällen – årets enda på kvällen

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i slutet av mars och i början på april 2023 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i slutet av mars och i början på april 2023 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius bjuder på en enda kvällsvisibilitet alldeles i slutet på mars och i början på april. Enklast hittar du solsystemets innersta planet ungefär under perioden 1/4 till 10/4. Som högst når Merkurius ca 11 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut den 11 april. Därefter bleknar Merkurius snabbt i skymningsljuset.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i slutet på mars och i början på april 2023 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i slutet på mars och i början på april 2023 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Längre norrut hamnar Merkurius en bit lägre på en ljusare himmel – men ändå når den fortfarande drygt 8 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut den 11 april. Lägg märke till att det är bara tre grader lägre än i Malmö – trots att Kiruna ligger typ 12 grader nordligare. Som bäst syns Merkurius från nordligaste Sverige i några dagar kring den 5 april.

• • •

I slutet på september och början på oktober på morgonen – årets enda på morgonen

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på september och i början av oktober 2023 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på september och i början av oktober 2023 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

I slutet på september och i början av oktober bjuder Merkurius på årets enda föreställning på morgonhimlen. Från runt den 20 september fram till den 6 oktober kan man hitta den över horisonten mot ostsydost. Som bäst når den nästan 10 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början den 23 september. Som bäst syns den ungefär under perioden 25/9-3/10.

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på september och i början av oktober 2023 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i slutet på september och i början av oktober 2023 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Även uppe i Kiruna går det att se Merkurius under perioden 21/9-4/10. Den når nästan 8 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början den 24 september. Det är alltså bara två grader mindre än i Malmö trots att Kiruna ligger typ 12 grader nordligare. Som enklast hittar du Merkurius ungefär mellan den 25 september och 1 oktober.
Åter till toppen


Venus

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat under året 2023

Så syns Venus från norra Europa med blotta ögat under året 2023

Diagrammet ovan avslöjar direkt att 2023 är ett bra år för Venus. Aftonstjärnan syns fram till sommaren och från slutat av augusti syns den som morgonstjärna fram till slutet av året.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Venus som aftonstjärna

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2023 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2023 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Sedd från södra Sverige befinner sig Venus nära horisonten i ljusa skymningen alldeles i början på året. Aftonstjärnan syns dock snabbt bättre och som mest når den nästan 30 grader över horisonten i slutet på april när solen befinner sig tre grader under horisonten (typ 20 minuter efter solnedgången). I maj börjar förhållanden sakta försämras och i juli lämnar aftonstjärnan  kvällsscenen.

Sedd från nordligaste Sverige dyker Venus upp under andra januarihalvan. I början på april når den drygt 20 grader över horisonten strax efter solnedgången. Mot sommaren bleknar aftonstjärnan i den ljusa skymningen.

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2023 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Venus position på himlen strax efter solnedgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2023 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

• • •

Venus som morgonstjärna

 

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2023 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2023 (sedd från Malmös breddgrad 55,6°n)

Venus dyker upp som morgonstjärna under andra augustihalvan och förblir synlig fram till slutet av året. Som bäst syns den oktober.

Sedd från nordligaste Sverige befinner sig Venus närmare horisonten och morgonstjärnan blir svårare att hitta mot slutet av året.

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2023 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Venus position på himlen strax före soluppgången när solen befinner sig tre grader under horisonten år 2023 (sedd från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Åter till toppen


Mars

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat under året 2023

Så syns Mars från norra Europa med blotta ögat under året 2023

Mars syns bra i början av året. Under våren blir den osynlig med början i norr och den förblir osynlig resten av året. Den kommer att vara osynlig ganska länge – ungefär till efter midsommar 2024.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Malmö – sydligaste Sverige

Så syns Mars på himlen under året 2023 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Så syns Mars på himlen under året 2023 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Sedd från Sverige befinner sig Mars mycket högt över horisonten och du kan se den passerar söder fram till mars. Därefter har vår röda grannplanet redan hunnit passera söder när skymningen faller. I april hittar du den mot sydväst och i maj bleknar den allt lägre över horisonten mot väster. I norra delen bleknar den snabbare i skymningen än i söder.

Kiruna – nordligaste Sverige

Så syns Mars på himlen under året 2023 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Så syns Mars på himlen under året 2023 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

En allmän förklaring till grafiken hittar du här.

Åter till toppen


Jupiter

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat under året 2023

Så syns Jupiter från norra Europa med blotta ögat under året 2023

Jupiter blir osynlig under första marshalvan. I landets södra del dyker den sakta upp i juni. I norr får man vänta till juli eller augusti. Som bäst syns den från augusti eller september och året ut.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Malmö – sydligaste Sverige

Så syns Jupiter på himlen under året 2023 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Så syns Jupiter på himlen under året 2023 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Solsystemets största planet försvinner i mars snabbt i väster i skymningsljuset. Den dyker upp i gryningsljuset mot öster i juni i sydligaste Sverige och i augusti i nordligaste delen av landet. Den syns då bäst på morgonhimlen och efternatten fram till hösten. Gasjätten går upp allt tidigare och står i opposition i början på november, vilket betyder att den går upp vid solnedgången och ner vid soluppgången. Därefter går den ner allt tidigare och den syns fram till slutet av året bäst på kvällen eller mitt på natten ganska högt på himlen.

Kiruna – nordligaste Sverige

Så syns Jupiter på himlen under året 2023 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Så syns Jupiter på himlen under året 2023 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

En allmän förklaring till grafiken hittar du här.

Åter till toppen


Saturnus

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat under året 2023

Så syns Saturnus från norra Europa med blotta ögat under året 2023

Saturnus blir osynlig alldeles i början på året. Den återkommer i Juni i södra Sverige medan man får vänta till augusti i norr. Som bäst syns den i september men den blir rätt bra synlig året ut.
Läs mer om de ljusa planeternas visibilitetsdiagram för norra Europa

Malmö – sydligaste Sverige

Så syns Saturnus på himlen under året 2023 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Så syns Saturnus på himlen under året 2023 (från Malmös breddgrad 55,6°n)

Från landets södra del syns ringplaneten i skymningen alldeles i början på året. Den försvinner mot mitten av januari. I gryningen dyker Saturnus upp i maj eller juni. En bit in på sommaren syns den även på efternatten. Saturnus står mittemot solen i slutet på augusti och syns då hela natten, dvs. den går upp vid solnedgången och ner vid soluppgången. Därefter går den upp och ner allt tidigare och ringplaneten drar sig tillbaka på morgonsidan. Mot slutet av året syns den bäst på kvällen.
Sedd från nordligaste Sverige dyker Saturnus upp först på sensommaren och du kan hitta den mot söder mitt i natten ca 10 grader över horisonten. Mot slutet av året passerar den söder redan på kvällen.

Kiruna – nordligaste Sverige

Så syns Saturnus på himlen under året 2023 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

Så syns Saturnus på himlen under året 2023 (från Kirunas breddgrad 67,4°n)

En allmän förklaring till grafiken hittar du här.

 

Åter till toppen


Så syns planeterna från hela jorden

Här följer visibilitetsdiagram för samtliga 5 ljusa planeter. Det är särskilt intressant för dig som ska resa till eller befinner sig vid andra breddgrader. Om en planet är synlig eller ej beror till största del på var du befinner dig på jorden – alltså på vilken breddgrad du befinner dig. I allmänhet är observationsförhållanden mycket mer gynnsam från sydligare breddgrader – alltså breddgraderna runt ekvatorn. Vid ekvatorn är visibiliteten i stort sett bara en funktion av objektets ljushet (och i viss mån även en funktion av vinkelavståndet till solen när elongationen blir liten). På nordliga (och förstås sydliga) breddgrader beror visibiliteten mycket mer på hur objektet står i förhållandet till solen – om det står nordligare eller sydligare än solen.

Merkurius

Så syns Merkurius från hela jorden med blotta ögat under året 2023

Så syns Merkurius från hela jorden med blotta ögat under året 2023

Merkurius bjuder växelvis på ett antal morgon- (M) och kvällsvisibiliteter (K) under året. Det finns korta halvbra visibiliteter som varar i typ 2-3 veckor och långa bra visibiliteter som varar i princip upp till drygt 1½ månader. Det är tyvärr alltid bara de korta visibiliteterna som sträcker sig förhållandevis norrut. Vill man kunna ta del av alla Merkuriusvisibiliteter ska man helst befinner sig mellan 10 graders sydlig latitud och 25 graders nordlig latitud. De bästa visibiliteter har dock tyngdpunkten klart på södra halvklotet – som morgonvisibiliteten i slutet på januari och i början på februari samt den i slutet på maj och i början på juni och kvällsvisibiliteten i slutet på juli och i augusti samt den i november och början på december.


Venus

Så syns Venus från hela jorden med blotta ögat under året 2023

Så syns Venus från hela jorden med blotta ögat under året 2023

Venus är aftonstjärna fram till augusti och därefter morgonstjärna. I år ser det för det mesta bättre ut på norra halvklotet än på södra. Till och med uppe vid jordens norra pol syns Venus både som afton- och morgonstjärna medan den förblir osynlig vid jordens södra pol. Kortast uppehåll blir det rund 30 till 50 graders sydlig latitud där Venus byter ganska snabbt från kvällssidan till morgonsidan i augusti.


Mars

Så syns Mars från hela jorden med blotta ögat under året 2023

Så syns Mars från hela jorden med blotta ögat under året 2023

Mars lyser med sin frånvaro söder om 60 graders sydlig latitud i början av året. På våren börjar den dra sig tillbaka på nordliga latituder. Som längst syns den mellan ekvatorn och 50 graders sydlig latitud. Från slutet av september är den osynlig för blotta ögat jorden runt.


Jupiter

Så syns Jupiter från hela jorden med blotta ögat under året 2023

Så syns Jupiter från hela jorden med blotta ögat under året 2023

Jupiter försvinner i mars och dyker upp i slutet på april igen. Kortast är frånvaron mellan 30 graders sydlig och 30 graders nordlig latitud. I och med att Jupiter når nordligare trakter på himlen syns den tidvis riktig bra enda upp till jordens norra pol medan den hamnar under horisonten söder om 80 graders sydlig latitud.


Saturnus

Så syns Saturnus från hela jorden med blotta ögat under året 2023

Så syns Saturnus från hela jorden med blotta ögat under året 2023

Saturnus står fortfarande ganska sydlig och därmed förblir ringplaneten osynlig norr om 75 graders nordlig latitud medan den syns rätt bra i flera månader från Antarktis. Den är osynlig från hela jorden från slutet av januari till en bit i mars.

Åter till toppen

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer