På himlen i april 2019 – en överblick


Några höjdpunkter på himlen i april 2019

Vilka planeter syns denna månad överhuvudtaget?

Månadens visibilitetsdiagram ger ett snabbt svar på frågan:

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i april 2019

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i april 2019

Merkurius syns inte alls och Venus bara dålig från sydligaste Sverige. Mars syns fortfarande ganska bra på kvällshimlen men mot slutet av månaden försämras förhållanden avsevärd i landets norra del. Jupiter syns bra i stort sett upp till södra eller mellersta Norrland och förblir osynlig längre norrut. Saturnus syns halvbra från Götaland och förblir osynlig från mellersta Sverige och norrut.

Visibilitetsdiagram för alla planeter – lite mer info
Diagrammet är till för att du snabbt ska kunna se om en planet är synlig för blotta ögat eller inte. Det framgår däremot inte var och när (på kvällen, natten, eller morgonen) en planet syns. Grafiken gäller för en månad och alla fem ljusa planeter och den är avsedd för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Varje planet har sin egen kolumn och vilken planet som avses ser du ovanför och nedanför varje kolumn. Sverigekartan till höger ska underlätta för att hitta sig till rätta. Du kan kolla enkelt om en planet även syns från dina breddgrader. Titta längs breddgraden du bor på och leta upp planeten som du är intresserad i. Varje kolumn presenterar hela månaden från vänster till höger (alltså med månadens första dagarna till vänster i kolumnen och månadens sista dagar till höger i varje kolumn. Diagrammets färg tala då om för dig om det är lätt eller svårt att hitta den.

Vill du veta t.ex. om Venus syns från Blekingekusten i slutet på månaden, så kollar du färgen i den högra delen i andra kolumnen i höjd med linjen som går till Blekingekusten på Sverigekartan.

Har du sett någonting ljusstarkt på himlen – ta en titt på grafiken: Visar den att ett objekt syns dålig eller inte alls, så kan du vara säkert på att det inte var just den där planeten som du har sett …


Följ Mars nära Sjustjärnorna

…eller Plejaderna som stjärnhopen M45 också kallas för

Mars mellan Plejaderna eller Sjustjärnorna och Aldebaran på kvällen den 5 april 2019 kl. 22:30 (sedd från Norrköping)

Mars mellan Plejaderna eller Sjustjärnorna och Aldebaran på kvällen den 5 april 2019 kl. 22:30 (sedd från Norrköping)

Mars vandrar sakta vidare mot nordligare trakter och det går bra att följa vår grannplanets rörelse i förhållande till stjärnorna. I början på månaden finns Mars mellan Plejaderna och Aldebaran – Oxens öga, som är samtidigt dess ljusaste stjärna. Vår röda grannplanet passerar den så kallade gyllene grinden eller gyllene porten som bildas utav stjärnhoparna Hyaderna och Plejaderna. Hyaderna ligger nära Aldebaran. Solen brukar passera trakterna i slutet på maj, vilket innebär att Plejaderna blir osynliga ungefär i mitten eller slutet av april.

Visibilitetsdiagram för Alkyone (Plejadernas ljusaste stjärna) i april 2019 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Alkyone (Plejadernas ljusaste stjärna) i april 2019 (gäller exakt för Norrköping)

Stjärnhopen Sjusyskon blir osynlig senare i april. Alldeles i början syns de ganska bra i ungefär 1½ timmar mellan kl. 23:30 och 23:00. För ovana observatörer kommer nog inte längre att hitta Plejaderna efter den 10:e. Planet- och stjärnjägare kan dock hitta dem månaden ut – i alla fall med hjälp av en kikare mot slutet av månaden. Bästa tiden är då vid kl. 22:30 eller 22:45.

Mer information om diagrammet
Grafiken visar när solen går när (röda pilar som pekar neråt). Datum hittar du till höger och vänster i grafiken. Klockslag hittar du uppe och nere i grafiken. Tidsangivelser är i svensk sommartid. Den går ner strax efter kl. 19:30 i början på månaden och ungefär kl. 20:45 i slutet. Alkyone går ner strax efter kl. 01 i början på månaden och runt 23:30 i slutet. Det är de ljusblå pilarna som markerar detta i diagrammet.
Du ser en följd av ljusblå, mellanblå och mörkblå prickar som åtminstone i början på månaden löper parallella med solnedgången. De markerar den borgerliga, nautiska och astronomiska skymningens slut (alltså när solen står 6, 12 eller 18 grader under horisonten). Den astronomiska skymningen övergår i den astronomiska gryningen på morgonen den 26 april. Därefter blir nätterna inte helt mörka längre. De tre grå prickade punktraderna (som är nästan parallella till de ljusblå pilarna) anger tidpunkterna då Alkyone befinner sig 15, 10 respektive 5 grader över horisonten. Bakgrundsfärgen ska föreställa himlens ljushet. Du ser månskenet särskilt påtagligt i mitten av månaden runt midnatt. Det ljusa ytorna i mitten av grafiken antyder hur bra Alkyone syns för blotta ögat och de färgade prickarna anger när den syns som bäst – halvbra till en början (gul), därefter dålig (orange) och i slutet osynlig (röd).

Mars och månen på kvällshimlen

Mars syns fortfarande ganska bra på kvällshimlen. Särskilt lätt kan du identifierar den när månen passerar nära vår röda grannplanet.

Månen nära Mars på kvällen den 8 och 9 april 2019 kl. 22:30 (sedd från Norrköping)

Månen nära Mars på kvällen den 8 och 9 april 2019 kl. 22:30 (sedd från Norrköping)

På kvällen den 8 april finns månen nästan rakt nedanför Mars och kvällen därpå till vänster om den. Det är då mycket enkelt att identifiera vår röda grannplanet. Trots att grafiken är avsedd för Norrköping, kan du använda den i större delen av landet.


Antares som bäst

Antares passerar i söder framför en ganska mörk himmel den 18 april 2019 kl. 03:42 svensk sommartid.

Antares passerar i söder framför en ganska mörk himmel den 18 april 2019 kl. 03:42 svensk sommartid.

Antares syns som bäst den 18 april 2019 kl. 03:42 sedd från Norrköping. Himlen är som mörkast just denna dag just när Skorpionens ljusaste stjärna står som högst över horisonten mot söder.

Varför är det så? Läs mer om detta i denna artikel! Där får du också reda på hur Antares syns från andra breddgrader.


Månen nära Jupiter

Konjunktionen kan bara ses från södra Sverige.

Månen nära Jupiter på morgonen den 23 och 24 april 2019 kl. 03:30 (sedd från Norrköping)

Månen nära Jupiter på morgonen den 23 och 24 april 2019 kl. 03:30 (sedd från Norrköping)

Egentligen går det inte att missa Jupiter i gryningen. Men vill du vara extra säker på att det är solsystemets största planet du har sett, så kan du ta tillfället den 23 eller 24 april på morgonen för då står månen rätt nära Jupiter. Ena dagen finns Jupiter till vänster om månen, andra dagen till höger om den.


Månen nära Saturnus

Konjunktionen kan bara ses från södra Sverige.

Månen nära Saturnus på morgonen den 25 och 26 april 2019 kl. 04:00 (sedd från Norrköping)

Månen nära Saturnus på morgonen den 25 och 26 april 2019 kl. 04:00 (sedd från Norrköping)

Vill du vara säker på att det är ringplaneten du ser på himlen i gryningen? Då ska du hålla utkik den 25 eller 26 april för då befinner sig månen antingen en bit till höger om ringplaneten eller morgonen därpå snett nedanför till höger om den!


Sirius tar farväl på kvällshimlen

Sirius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i april.

Sirius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i april.

Sirius är himlens ljusaste stjärna. Den tar nu i april farväl i skymningsljuset. Hur länge lyckas du få syn på den?

Mer om detta kan du läsa i denna artikel! Där får du också läsa om hur den syns från andra breddgrader.


På himlen i april – ännu mer information

Mycket av materialet som jag publicerat i tidigare artiklar ”På himlen i månad mm år 20yy” finns nu även uppdaterad för 2019.

Där hittar du bl. a. följande:

  • Stjärnkartor
  • Månens och planeternas rörelse framför stjärnhimlen
  • Solens skenbara färd, samt dess upp- och nedgångar
  • Gryning, skymning och månsken
  • (Nästan) allt om månens positioner, faser och extremvärden
  • Månens första och sista synlighet
  • Konjunktioner med planeter
  • Mycket information om de fem ljusa planeterna Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus

På himlen i april 2019

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer