På himlen i augusti 2021 – en överblick


Några höjdpunkter på himlen i augusti 2021

Vilka planeter syns denna månad överhuvudtaget?

Månadens visibilitetsdiagram ger ett snabbt svar på frågan:

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i augusti 2021

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i augusti 2021

Diagrammet visar att Merkurius och Mars är osynliga för blotta ögat. Venus syns halvbra från allra sydligaste Sverige och med lite tur även en bit längre norrut. Jupiter är den planet som syns lättast. Den syns efterhand mycket bra från större delen av landet. Saturnus syns allt bättre och efterhand bra upp till mellersta Norrland.

Visibilitetsdiagram för alla planeter – lite mer info
Diagrammet är till för att du snabbt ska kunna se om en planet är synlig för blotta ögat eller inte. Det framgår däremot inte var och när (på kvällen, natten, eller morgonen) en planet syns. Grafiken gäller för en månad och alla fem ljusa planeter och den är avsedd för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Varje planet har sin egen kolumn och vilken planet som avses ser du ovanför och nedanför varje kolumn. Sverigekartan till höger ska underlätta för att hitta sig till rätta. Du kan kolla enkelt om en planet även syns från dina breddgrader. Titta längs breddgraden du bor på och leta upp planeten som du är intresserad i. Varje kolumn presenterar hela månaden från vänster till höger (alltså med månadens första dagarna till vänster i kolumnen och månadens sista dagar till höger i varje kolumn. Diagrammets färg tala då om för dig om det är lätt eller svårt att hitta den.

Vill du veta t.ex. om Venus syns från Blekingekusten i slutet på månaden, så kollar du färgen i den högra delen i andra kolumnen i höjd med linjen som går till Blekingekusten på Sverigekartan.

Har du sett någonting ljusstarkt på himlen – ta en titt på grafiken: Visar den att ett objekt syns dålig eller inte alls, så kan du vara säkert på att det inte var just den där planeten som du har sett …


Venus i ljusa skymningen

Trots att vinkelavståndet mellan Venus och solen ökar hela tiden så blir förhållanden för att kunna hitta aftonstjärnan på himlen allt sämre. Den står ganska lågt över horisonten i den ljusa skymningen och hamnar allt lägre under månadens lopp.

Venus position på himlen i ljusa skymningen (strax efter solnedgången, solen 3 grader under horisonten) i augusti 2021 (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

Venus position på himlen i ljusa skymningen (strax efter solnedgången, solen 3 grader under horisonten) i augusti 2021 (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

Månen nära Venus

Den 10:e och 11:e hittar du månens smala skära i närheten av Venus.

Venus och månens position på himlen kring den 10 juli 2021 kl. 21:30 sedd från Norrköping.

Venus och månens position på himlen kring den 1 augusti 2021 kl. 21:30 sedd från Norrköping.


Jupiter och Saturnus på natthimlen

Solsystemets största planet och ringplaneten syns mot söder mitt i natten och detta främst från södra och mellersta Sverige.

Jupiters och Saturnus position på himlen vid den nautiska skymningens slut i augusti 2021 (sedd från Norrköping)

Jupiters och Saturnus position på himlen vid den nautiska skymningens slut i augusti 2021 (sedd från Norrköping)


 

På himlen i augusti 2021 – ännu mer information

Där hittar du bl. a. följande:

  • Stjärnkartor
  • Månens och planeternas rörelse framför stjärnhimlen
  • Solens skenbara färd, samt dess upp- och nedgångar
 • Gryning, skymning och månsken
 • (Nästan) allt om månens positioner, faser och extremvärden
 • Månens första och sista synlighet
 • Konjunktioner med planeter
 • Mycket information om de fem ljusa planeterna Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus

⇒På himlen i augusti 2021

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer