På himlen i augusti 2022 – en överblick


Några höjdpunkter på himlen i augusti 2022

Vilka planeter syns denna månad överhuvudtaget?

Månadens visibilitetsdiagram ger ett snabbt svar på frågan:

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i augusti 2022

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i augusti 2022

Diagrammet visar att Merkurius är den enda planet som är osynlig för blotta ögat. Venus, Mars, Jupiter och Saturnus syns allt bättre även längre norrut i landet.

Visibilitetsdiagram för alla planeter – lite mer info

Diagrammet är till för att du snabbt ska kunna se om en planet är synlig för blotta ögat eller inte. Det framgår däremot inte var och när (på kvällen, natten, eller morgonen) en planet syns. Grafiken gäller för en månad och alla fem ljusa planeter och den är avsedd för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Varje planet har sin egen kolumn och vilken planet som avses ser du ovanför och nedanför varje kolumn. Sverigekartan till höger ska underlätta för att hitta sig till rätta. Du kan kolla enkelt om en planet även syns från dina breddgrader. Titta längs breddgraden du bor på och leta upp planeten som du är intresserad i. Varje kolumn presenterar hela månaden från vänster till höger (alltså med månadens första dagarna till vänster i kolumnen och månadens sista dagar till höger i varje kolumn. Diagrammets färg tala då om för dig om det är lätt eller svårt att hitta den.

Vill du veta t.ex. om Venus syns från Blekingekusten i slutet på månaden, så kollar du färgen i den högra delen i andra kolumnen i höjd med linjen som går till Blekingekusten på Sverigekartan.

Har du sett någonting ljusstarkt på himlen – ta en titt på grafiken: Visar den att ett objekt syns dålig eller inte alls, så kan du vara säkert på att det inte var just den där planeten som du har sett …

[minimera]


Venus, Mars, Jupiter och Saturnus på morgonhimlen

Även i början på augusti hittar man alla fyra synliga planeter på morgonhimlen. Närmast solen syns Venus, sedan en bit längre bort Mars, Jupiter och Saturnus. Planeterna står fortfarande till och med i rätt ordning på himlen! Saturnus går dock ner allt tidigare – för den syns vartefter bättre på kvällarna och på natten. Även Jupiter dyker upp allt tidigare på kvällarna.

Venus, Mars, Jupiter och Saturnus position på himlen vid den borgerliga gryningens början i augusti 2022 (sedd från Norrköping)

Venus, Mars, Jupiter och Saturnus position på himlen vid den borgerliga gryningens början i augusti 2022 (sedd från Norrköping)


Jupiter och Saturnus får besök av månen på sena kvällen

Mellan den 11:e och 15:e kan du se månen, som nästan är full belyst, passera förbi Saturnus och Jupiter sent på kvällen lågt över horisonten mot sydost.

Jupiters, Saturnus och månens position på himlen kring den 13 augusti 2022 på sena kvällen (kl. 23 sedd från Norrköping)

Jupiters, Saturnus och månens position på himlen kring den 13 augusti 2022 på sena kvällen (kl. 23 sedd från Norrköping)


På himlen i augusti 2022 – ännu mer information

Där hittar du bl. a. följande:

  • Stjärnkartor
  • Månens och planeternas rörelse framför stjärnhimlen
  • Solens skenbara färd, samt dess upp- och nedgångar
 • Gryning, skymning och månsken
 • (Nästan) allt om månens positioner, faser och extremvärden
 • Månens första och sista synlighet
 • Konjunktioner med planeter
 • Mycket information om de fem ljusa planeterna Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus

⇒På himlen i augusti 2022

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.