På himlen i juni 2020 – en överblick


Några höjdpunkter på himlen i juni 2020

Vilka planeter syns denna månad överhuvudtaget?

Månadens visibilitetsdiagram ger ett snabbt svar på frågan:

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i juni 2020

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i juni 2020

Diagrammet visar att Merkurius är osynlig. Venus blir synlig under andra halvan av juni med början i söder. Mars syns allt bättre från södra Sverige. Jupiter syns bra upp till mellersta delen av landet och halvbra eller dålig enda upp till södra eller mellersta Norrland. Saturnus hittar man ganska lätt från södra Sverige men ringplaneten förblir osynlig från norra Svealand eller södra Norrland och norrut.

Visibilitetsdiagram för alla planeter – lite mer info

Diagrammet är till för att du snabbt ska kunna se om en planet är synlig för blotta ögat eller inte. Det framgår däremot inte var och när (på kvällen, natten, eller morgonen) en planet syns. Grafiken gäller för en månad och alla fem ljusa planeter och den är avsedd för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Varje planet har sin egen kolumn och vilken planet som avses ser du ovanför och nedanför varje kolumn. Sverigekartan till höger ska underlätta för att hitta sig till rätta. Du kan kolla enkelt om en planet även syns från dina breddgrader. Titta längs breddgraden du bor på och leta upp planeten som du är intresserad i. Varje kolumn presenterar hela månaden från vänster till höger (alltså med månadens första dagarna till vänster i kolumnen och månadens sista dagar till höger i varje kolumn. Diagrammets färg tala då om för dig om det är lätt eller svårt att hitta den.

Vill du veta t.ex. om Venus syns från Blekingekusten i slutet på månaden, så kollar du färgen i den högra delen i andra kolumnen i höjd med linjen som går till Blekingekusten på Sverigekartan.

Har du sett någonting ljusstarkt på himlen – ta en titt på grafiken: Visar den att ett objekt syns dålig eller inte alls, så kan du vara säkert på att det inte var just den där planeten som du har sett …

[minimera]


Venus blir morgonstjärna

Venus försvann som aftonstjärna i slutet av maj och passerar ganska nära solen i början på juni. Därefter blir Venus morgonstjärna. Den dyker sakta upp på morgonhimlen mot slutet av månaden.

Venus position på himlen i juni 2020 när solen befinner sig tre grader under horisonten (sedd från Norrköping)

Venus position på himlen i juni 2020 när solen befinner sig tre grader under horisonten (sedd från Norrköping)

Efter midsommar påbörjar Venus en av sina bästa morgonvisibiliteter. Men i juni visar sig morgonstjärnan ganska blygsam. Men det blir mycket bättre de närmaste månaderna.


Har du ett litet teleskop? Titta på Venus faser!

Venus position på himlen när solen befinner sig tre grader under horisonten i juni 2020 (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n) samt dess faser

Venus position på himlen när solen befinner sig tre grader under horisonten i juni 2020 (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n) samt dess faser


Jupiter med sällskap på morgonhimlen

Mot sydost syns ljusa Jupiter i gryningen lågt över horisonten. Saturnus lyser svagare mens syns troligen också med blotta ögat rätt så nära gasjätten (till vänster om den). Mars drar sin bana en bra bit till vänster om Saturnus. Vår röda grannplanet syns inte med blotta ögat förrän i slutet av månaden.

Så här ser det ut på himlen – men som sagt Mars syns troligen enbart med hjälp av en liten kikare för det mesta.

Jupiters (Mars, Saturnus och månens) position på himlen vid den borgerliga gryningens början i juni 2020 (sedd från Norrköping)

Jupiters (Mars, Saturnus och månens) position på himlen vid den borgerliga gryningens början i juni 2020 (sedd från Norrköping)

För att kunna se Mars från norra Götaland rekommenderas en kikare i början på månaden.


På himlen i juni 2020 – ännu mer information

Där hittar du bl. a. följande:

  • Stjärnkartor
  • Månens och planeternas rörelse framför stjärnhimlen
  • Solens skenbara färd, samt dess upp- och nedgångar
 • Gryning, skymning och månsken
 • (Nästan) allt om månens positioner, faser och extremvärden
 • Månens första och sista synlighet
 • Konjunktioner med planeter
 • Mycket information om de fem ljusa planeterna Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus

⇒På himlen i juni 2020

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer