Planeternas höjd över horisonten på kvällen 2010

h1. Planeterna på kvällshimlen

Diagrammen nedan visar planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut.
Det är tidpunkten när solen står 6 grader under horisonten och de ljusaste stjärnor börjar bli synlig.
Eftersom det är rätt så stora skillnader mellan södra och norra Sverige, visas diagrammen för olika latituder i norra Europa.

*Jupiter* syns fram till mitten av februari på kvällshimlen. *Mars* syns från mitten av januari strax efter solnedgång och försvinner i norr redan i maj; längst i söder håller sig Mars på kvällshimlen en bit in i juli. *Venus* blir aftonstjärna i februari och försvinner redan i maj i Norrland medan den kan ses fram till augusti längst i söder. *Merkurius* syns rätt bra på kvällen i slutet på mars och under första aprilhalvan. *Saturnus* finns med på kvällshimlen från mitten av mars tills de ljusa nätterna börjar i norr. I söder syns den en bit in på sommaren.

Långt i norr når solen aldrig så långt under horisonten (ljusblå period).

Kvällshimlen är planetfattig i höst – enbart *Jupiter* kan observeras.

Vilken latitud som kan användas i vilken del av Sverige framgår av följande grafik:

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer