Testsida för PHP

 

Jönköping


Solens visibilitetsdiagram för Norrköping i januari 2020

Solens visibilitetsdiagram för Norrköping i januari 2020

Här finns diagrammet för ett antal andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna
Skymning, gryning, mörka nätter och månsken för Norrköping i januari 2020

Skymning, gryning, mörka nätter och månsken för Norrköping i januari 2020

Här finns diagrammet för ett antal andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna

Mars på morgonhimlen

Mars position på himlen vid den nautiska gryningens början i oktober 2020 - gäller Norrköpings breddgrad (58,6°n)

Mars position på himlen vid den nautiska gryningens början i oktober 2020 - gäller Norrköpings breddgrad (58,6°n)

Planeternas position på himlen – lite mer info

Grafiken visar planetens position på himlen denna månad.
Grafiken innehåller i regel all information för att du ska kunna få en bra förställning var du kan hitta planeten och hur bra den syns. Till vänster anges höjden över horisonten i grader. Nedanför horisonten anges väderstreck och för vilken plats grafiken egentligen gäller och när – i förhållande till soluppgången eller solnedgången. Denna typ av grafik är i praktiken oberoende av längdgraden och gäller därmed för alla platser som ligger på samma breddgrad som platsen som nämns i grafiken. Utöver det kan den användas oftast en bra bit söder och norr därom. Överst i grafiken anges tiden i minuter eller ett tidsintervall för att det ska underlätta hur länge före soluppgången eller efter solnedgången grafiken gäller. Intervallen blir större ju nordligare man kommer, särskilt på sommaren, då varaktigheten på skymningen eller gryningen varierar som mest under en månad. Prickarnas tjocklek står för ljusheten. Ju större pricken är, ju lättare syns planeten. Ser du inga prickar så ser du inte heller någonting på himlen.

[minimera]

Visibilitetsdiagram för Mars

Visibilitetsdiagram för Mars i oktober 2020 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Mars i oktober 2020 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för planeter – lite mer info

Visibilitetsdiagram är troligtvis bland de mest komplexa diagrammen här på Astroinfo.se.  Du kan se när planeten i fråga går upp eller ner (ljusblå pilar) och när solen går upp eller ner (röda pilar). Det framgår när planeten syns bäst och hur bra den syns för blotta ögat, hur högt den befinner sig över horisonten och åt vilket väderstreck du hittar den. Diagrammet gäller exakt för platsen som nämns i grafiken. Du kan använda det i dess närhet. Bor du på ungefär samma breddgrad, får du lägga till 4 minuter för varje längdgrad som skiljer platsens längdgrad från din – om du bor väster därom. Bor du öster därom får du i stället dra av 4 minuter för varje grad.

Ännu mer information om diagrammet med praktiska exemplen om hur du använder dem hittar du här.

[minimera]

Här finns diagrammet för ett antal andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna

Mars på kvällshimlen

Mars position på himlen vid den nautiska skymningens slut i oktober 2020 - gäller Norrköpings breddgrad (58,6°n)

Mars position på himlen vid den nautiska skymningens slut i oktober 2020 - gäller Norrköpings breddgrad (58,6°n)

Planeternas position på himlen – lite mer info

Grafiken visar planetens position på himlen denna månad.
Grafiken innehåller i regel all information för att du ska kunna få en bra förställning var du kan hitta planeten och hur bra den syns. Till vänster anges höjden över horisonten i grader. Nedanför horisonten anges väderstreck och för vilken plats grafiken egentligen gäller och när – i förhållande till soluppgången eller solnedgången. Denna typ av grafik är i praktiken oberoende av längdgraden och gäller därmed för alla platser som ligger på samma breddgrad som platsen som nämns i grafiken. Utöver det kan den användas oftast en bra bit söder och norr därom. Överst i grafiken anges tiden i minuter eller ett tidsintervall för att det ska underlätta hur länge före soluppgången eller efter solnedgången grafiken gäller. Intervallen blir större ju nordligare man kommer, särskilt på sommaren, då varaktigheten på skymningen eller gryningen varierar som mest under en månad. Prickarnas tjocklek står för ljusheten. Ju större pricken är, ju lättare syns planeten. Ser du inga prickar så ser du inte heller någonting på himlen.

[minimera]

 


 

Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna
Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna
Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna
Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna
Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna
Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna
Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna
Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna
Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna
Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna
Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna
Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna
Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Månen sedd från Norrköping i januari 2020

Hämta månkalendern för andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna

Månens geocentriska och topocentriska diameter (lokalt sedd från Norrköping) i januari 2020

Månens geocentriska och topocentriska diameter (lokalt sedd från Norrköping) i januari 2020


Skymningens och gryningens varaktighet i januari 2020 - sedd från Norrköpings breddgrad (58,6°n)

Skymningens och gryningens varaktighet i januari 2020 - sedd från Norrköpings breddgrad (58,6°n)


Månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i januari 2020 - sedd från Norrköpings breddgrad (58,6°n)

Månens position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i januari 2020 - sedd från Norrköpings breddgrad (58,6°n)

Månens position på himlen mitt i natten i januari 2020 - sedd från Norrköpings breddgrad (58,6°n)

Månens position på himlen mitt i natten i januari 2020 - sedd från Norrköpings breddgrad (58,6°n)

Månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början i januari 2020 - sedd från Norrköpings breddgrad (58,6°n)

Månens position på himlen vid den borgerliga gryningens början i januari 2020 - sedd från Norrköpings breddgrad (58,6°n)


Merkurius på morgonhimlen

på morgonen
Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i november 2020 - gäller Norrköpings breddgrad (58,6°n)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga gryningens början i november 2020 - gäller Norrköpings breddgrad (58,6°n)

Planeternas position på himlen – lite mer info

Grafiken visar planetens position på himlen denna månad.
Grafiken innehåller i regel all information för att du ska kunna få en bra förställning var du kan hitta planeten och hur bra den syns. Till vänster anges höjden över horisonten i grader. Nedanför horisonten anges väderstreck och för vilken plats grafiken egentligen gäller och när – i förhållande till soluppgången eller solnedgången. Denna typ av grafik är i praktiken oberoende av längdgraden och gäller därmed för alla platser som ligger på samma breddgrad som platsen som nämns i grafiken. Utöver det kan den användas oftast en bra bit söder och norr därom. Överst i grafiken anges tiden i minuter eller ett tidsintervall för att det ska underlätta hur länge före soluppgången eller efter solnedgången grafiken gäller. Intervallen blir större ju nordligare man kommer, särskilt på sommaren, då varaktigheten på skymningen eller gryningen varierar som mest under en månad. Prickarnas tjocklek står för ljusheten. Ju större pricken är, ju lättare syns planeten. Ser du inga prickar så ser du inte heller någonting på himlen.

[minimera]

Visibilitetsdiagram för Merkurius på morgonen

Visibilitetsdiagram för Merkurius i november 2020 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för Merkurius i november 2020 (gäller exakt för Norrköping)

Visibilitetsdiagram för planeter – lite mer info

Visibilitetsdiagram är troligtvis bland de mest komplexa diagrammen här på Astroinfo.se.  Du kan se när planeten i fråga går upp eller ner (ljusblå pilar) och när solen går upp eller ner (röda pilar). Det framgår när planeten syns bäst och hur bra den syns för blotta ögat, hur högt den befinner sig över horisonten och åt vilket väderstreck du hittar den. Diagrammet gäller exakt för platsen som nämns i grafiken. Du kan använda det i dess närhet. Bor du på ungefär samma breddgrad, får du lägga till 4 minuter för varje längdgrad som skiljer platsens längdgrad från din – om du bor väster därom. Bor du öster därom får du i stället dra av 4 minuter för varje grad.

Ännu mer information om diagrammet med praktiska exemplen om hur du använder dem hittar du här.

[minimera]

Här finns diagrammet för ett antal andra platser runtom i landet:

Malmö Göteborg Visby Karlstad Stockholm Idre
Sundsvall Östersund Storlien Umeå Luleå Kiruna
 


 

1. Ladda först hem
planeternas gång 2019 samt
förklaringar
, d.v.s. sidorna iii-viii, som är gemensamma för alla orter.2. Välj sedan

ort för att få sidorna i-ii och 1-12:Riksgränsen Karesuando
Kiruna
Gällivare Pajala
Haparanda
Tärnaby Arvidsjaur Luleå
Storuman Piteå
Lycksele Skellefteå
Storlien Åre Strömsund Umeå
Funäsdalen Östersund Bispgården Örnsköldsvik
Vemdalen Ånge Sundsvall
Idre Sveg Ljusdal
Särna Älvdalen Edsbyn Hudiksvall
Sälen Mora Söderhamn
Malung Gävle
Torsby Falun Hofors Tierp
Hagfors Borlänge Avesta
Arvika Ludvika Västerås Uppsala
Karlstad Eskilstuna Stockholm
Åmål Örebro
Strömstad Mariestad Norrköping
Vänersborg Falköping Linköping
Tranås
Göteborg Borås Jönköping Västervik Visby
Vetlanda
Varberg Ljungby
Halmstad Växjö Kalmar
Älmhult Karlskrona
Helsingborg Kristianstad
Malmö
Ystad

 


 

 

 2019-01-08 kl.16:31 (h 6,8° / h -7,9° )
Månens första visibilitet på kvällen

Månens första visibilitet på kvällen


2019-01-09 kl.17:04 (h 10,5° / h -11,5° )
Månens första visibilitet på kvällen

Månens första visibilitet på kvällen


Ojdå, text saknas...för att det inte finns någon månad i permalänken

Visibilitetsdiagram

//$aktuellmanadar=”201801″;
//$aktuellpath=”visibilitetsdiagram”;
//$aktuellfilename=”_solen_900px”;

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

Månens faser

Månens extrema avstånd till jorden

2018-10-06 kl. 00:28* 366.394,1 km närmast (32,61')
2018-10-17 kl. 21:19* 404.229,1 km fjärmast (29,56')
2018-10-31 kl. 21:27 370.208,6 km närmast (32,28')

Månens första visibilitet på kvällen

Månens sista visibilitet på morgonen

 

Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Jungfrun|31/10|Vågen|
|prograd|
Deklinationen minskar från -3° till -14°.

Elongationen ökar från 8°Ö till 23°Ö.
8°Ö 1/10|11°Ö 6/10|14°Ö 11/10|17°Ö 16/10|19°Ö 21/10|21°Ö 26/10|22°Ö 31/10|
Ljusstyrkan avtar från mag -0,9 i början av månaden till -0,2 kring den 25/10 och ökar något fram till slutet av månaden.
Fasen minskar från 98% till 74%.
Planetskivan till 75% belyst den 31/10 (avtagande).
Skenbara diametern ökar bara lite från 5" till 6".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Jungfrun|15/10|Vågen|31/10|Skorpionen|
|prograd|
Deklinationen minskar markant från -6° till -23°.
Merkurius passerar ekliptikan söderut den 6/10 kl. 01.
Merkurius står som fjärmast solen den 16/10 kl. 10 med 0,4667 astronomiska enheter.

Elongationen minskar från 33°Ö i början av månaden till 6,2° kring den 27/10 (i samband med undre konjunktionen med solen) och ökar till 10°V fram till slutet av månaden.
33°Ö 1/10|29°Ö 6/10|24°Ö 11/10|18°Ö 16/10|11°Ö 21/10|6°V 26/10|9°V 31/10|
Ljusstyrkan avtar från mag -4,8 i början av månaden till -4,2 kring den 20/10 (i samband med undre konjunktionen med solen) och ökar en aning fram till slutet av månaden.
Fasen minskar från 17% i början av månaden till 0,6% kring den 27/10 (i samband med undre konjunktionen med solen) och ökar bara lite fram till slutet av månaden.
Skenbara diametern ökar från 46" i början av månaden till 61,3" kring den 27/10 (i samband med undre konjunktionen med solen) och minskar en aning fram till slutet av månaden.
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Jungfrun|1/10|Vågen|8/10|Jungfrun|
|prodgrad fram till den 5/10 kl. 05 - då stillastående, därefter retrograd|
Venus i undre konjunktion med solen den 25/10 kl. 03.12 men passerar -6,94° söder om den.
Venus står som närmast jorden den 27/10 kl. 13 med +0,2721 astronomiska enheter.
Deklinationen minskar i början på månaden något till -22,0° kring den 8/10 och ökar till -16° fram till slutet av månaden.
Venus når dess största sydliga ekliptikala läge den 13/10 kl. 00 med -7,45°.

Elongationen minskar från 118°Ö till 103°Ö.
Ljusstyrkan sjunker avsevärt från mag -1,3 till -0,6.
Fasen minskar från 88% till 86%.
Skenbara diametern minskar från 16" till 12".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Stenbocken|
|prograd|
Deklinationen ökar från -23° till -17°.
Vintersolstådet på Mars - vintern börjar på Mars norra halvklot den 16/10.

Elongationen minskar från 44°Ö till 20°Ö.
Fasen ligger runt 100%.
Skenbara diametern minskar från 33" till 31".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Vågen|
|prograd|
Deklinationen minskar lite grann från -18° till -19°.

Elongationen minskar markant från 85°Ö till 56°Ö.
Skenbara diametern är runt 16".
Skenbara färd framför stjärnhimlen
|Skytten|
|prograd|
Deklinationen minimal -22,8° kring den 21/10.
Saturnusringarnas öppning ligger runt +26,6°.

 

 

 


h
h

|Malmö |Göteborg |Visby |Karlstad |Stockholm |Idre |
|Sundsvall |Östersund |Storlien |Umeå |Luleå |Kiruna |

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.