På himlen 2016

Vilken information kan du hitta här?

Så syns planeterna år 20yy: Artikeln ger en kort beskrivning över hur de ljusa planeterna (Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus) syns under årets lopp och avser hela landet. Artikeln finns längst ner i listan på denna sida.

På himlen i månad x år 20yy: Här hittar du en utförlig beskrivning om solen, månen och alla planeter för en månad i taget. Ibland tas även ljusa kometer med. Beräkningar görs för Norrköping. De senaste artiklarna finns längst upp.

När uppdateras sidan?

Artikeln Så syns planeterna år 20yy läggs ut i regel i december året innan den börja gälla.
Artiklarna På himlen i månad x 20yy läggs ut i regel i mitten på månaden innan den börjar gälla.

André Franke

Comments are closed.

  • Solens och månens upp- och nedgång i Norrköping

    2018-10-16 sol upp:07.33 sol ned:17.47 måne upp:15.20 måne ned:22.27