2010-12-21 Total månförmörkelse eller fullmånen försvinner

Senast kunde vi beskåda en total månförmörkelse den 21 februari 2008 från Sverige (om det nu var klart väder då hos dig). Nu är det dags igen. Under en av årets längsta nätter lyser fullmånen som vanligt. Men innan den hinner gå ner i nordväst försvinner månen i jordens skugga. Förmörkelsen syns ju bättre ju längre norrut i Sverige du bor.

Observera att tiderna kan skilja sig någon minut hit eller dit beroende på vilka källor du använder. Detta beror främst på olika antaganden vad som gäller skuggans form och storlek.
Skuggan är nämligen inte helt rund eftersom jorden inte heller är en ideal klot…den är ju snarare som ett päron…
*Leta upp din plats på kartorna vid de olika tidpunkterna och så får du en uppfattning om hur månen ser ut, hur högt den står över horisonten och hur ljust det är ute hos dig.*

h1. kl 06:29 Förmörkelsen börjar rent matematiskt

Månen når jordens halvskugga. Halvskuggans yttre kant är dock ljust och denna händelse kan inte observeras.

Fullmånen står en bra bit över horisonten. Det börjar ljusna i sydöstra Sverige. Hur mörkt eller ljust himlen är antyds genom bakgrundsfärgen. Det syns också tre linjer i blå. Dessa antyder var solen står 18, 12 respektive 6 grader under horisonten.

h1. kl 07:13 – 70% av Månens diameter täcks av jordens halvskugga

Detta är den teoretiska gränsen som man bruka ange då en månförmörkelse kan upptäckas med blotta ögat. Om du tittar mot fullmånen, så ser du att dess vänstra kant är något mörkare.

Himlen blir allt ljusare men i västra Svealand och stora delar av Norrland är himlen fortfarande ganska mörk. I bildens nedre del till höger ser du två svarta kurvor. Den tunnare anger var månen står 5 grader över horisonten och den tjockare anger var månen precis har gått ner. Den gula linjen anger var solen börjar gå upp. Streckar över månen anger att den vid denna plats står mycket lågt över horisonten.

h1. kl 07:32 Månen når jordens helskugga

Nu går det inte längre att missa att det är något ”fel” med fullmånen. Dess vänstra sida är betydligt mörkare än den bruka vara i normala fall.

Ljusast är himlen på Gotland, där solen står bara 6 grader under horisonten och månen står som lägst här, nämligen bara runt 5 grader över horisonten. Ju längre man kommer åt nordväst ju mörkare är himlen och ju högre står månen fortfarande över horisonten.

h1. kl 08:05 – 50% av månens diameter täcks av jordens helskugga

Nu ser månen ut som en konstig tilltagande halvmåne – men formen ser lite fel ut.

Medan du troligen kan se även den mörka delen av månen i landets nordvästra halva, så börjar den försvinna i gryningsljuset i landets sydöstra halva. I Stockholmstrakten står månen numera lägre än 5 grader över horisonten.

h1. kl 08:41 Månen täcks helt – totaliteten börjar

Nu är månen helt inne i jordens helskugga och lyser troligen kopparrött – i alla fall om himlen är tillräckligt mörkt.

Men på Gotland har månen redan gått ner och även i stora delar av Götaland och östra Svealand står månen redan lågt över horisonten. Dessutom har solen gått upp på en del håll och troligen har fullmånen i helskuggan p.g.a. detta redan blivit osynligt. Men i nordvästra Svealand och Norrland har du fortfarande chans till att kunna se en förmörkad måne.

h1. kl 09:17 Förmörkelsen maximal

Nu är månen som djupast inne i jordens helskugga och den nedre delen av månen borde vara mörkast.

Problemet är dock att månen vid denna tidpunkt har gått ner i stora delar av södra Sverige. I norra Dalarna står månen lågt över horisonten men även solen är på väg upp eller så har den redan gått upp. Bäst är förhållanden i norra Norrland, fast även här har himlen blivit rätt så ljust och månen står mindre än 5 grader över horisonten.

h1. kl 09:53 Månen börjar lämna helskuggan – totaliteten slutar

Månens vänstra överkant börjar nu komma fram ur helskuggan och blir betydligt ljusare.

I norra Jämtland finns månen fortfarande lågt över horisonten liksom på många håll längre norrut. Det blir en utmaning att hitta månens lilla bit som börjar dyka upp på en rätt så ljus himmel.

h1. kl 10:29 – 50% av månens diameter kvar i helskuggan

Nu syns det åter en konstig halvmåne.

I alla fall om du befinner dig i nordligaste Sverige och om du har klart väder. I större delen av landet har månen gått ner.

h1. kl 11:24 Månen lämnar helskuggan

Månen har nu lämnat jordens helskugga och den högra kanten är fortfarande mörkare än vid vanlig fullmåne.

Detta syns enbart från nordvästligaste Norrland.

h1. kl 11:24 – 70% av månens diameter kvar i halvskuggan

Förmörkelsen blir osynlig även om månen befinner sig över horisonten.

…och det gör månen typ i norra Lapplandsfjällen…

h1. kl 12:05 Förmörkelsens officiella slut

Fullmåne precis som vanligt.

Under horisonten på dagen – utom längst i norr där solen knappt eller inte har kommit över horisonten även mitt på dagen.

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer