2011-12-10 Total månförmörkelse på eftermiddagen/kvällen

h1. Total månförmörkelse av kortare slag

Denna förmörkelse är en av de mindre djupa och kortare totala månförmörkelser. Denna gång tränger månen inte särskilt djupt in i helskuggan. Den del av månen, som tränger in som djupast i helskuggan, når inte ens skuggans mitt. Den andra delen av månen befinner sig även när förmörkelsen är som störst nära helskuggans yttre begränsning. Det kommer troligen också att synas under förmörkelsen att månen inte är lika mörkt över hela ytan.

h1. Förmörkelsens storlek

Vad betyder egentligen en förmörkelsestorlek på 1,1 110% av månen täcks av skuggan – nej, förstås inte. Det täcks 100% av månens yta men 1,1 gånger månens diameter. Det betyder alltså att man skulle får plats med ytterligare 0,1 gånger av månens diameter mellan månens kant som ligger närmast den yttre begränsningen av jordens helskugga och just begränsningen av jordens helskugga.

h1. Så syns förmörkelsen

Från nordligaste Sverige syns förmörkelsen som bäst för att fullmånen är över horisonten dygnet runt. Månen står mittemot solen som inte når över horisonten, inte ens mitt på dagen. Ju sydvästligare man befinner sig i Sverige, desto senare går solen ner och månen upp – och som konsekvens missar man också mer och mer av själva förmörkelsen.
I södra och mellersta Sverige kan det bli svårt att hitta månen när den går upp. Den är då nämligen redan total förmörkad och himlen är fortfarande rätt så ljus för att solen har nyss gått ner.
För att man ska veta var man ska kunna hitta månen finns det även denna gång ett knep.

h1. Så vet du var månen ska finnas

Det finns en bra ledtråd denna gång för att veta var månen borde finnas. Har du möjlighet att hålla utkik efter månen kvällen innan, alltså den 9 december, så tar månen ungefär samma bana på himlen som under förmörkelsekvällen. Enda skillnad är att den går upp ca 45 minuter tidigare. Så den 14:e borde du hålla utkik efter månen strax före solnedgång och då tittar du mot nordost.
Ser du alltså t.ex. månen den 9 december kl 14:15, så vet du var den ungefär ska finnas den 10 december kl 15:00!
Denna regel gäller för större delen av landet och så här blir det t.ex. i Stockholm:

Och så kommer förmörkelseförloppet att se ut i Stockholm:
”Se mitt klipp på Youtube”:http://www.youtube.com/watch?v=yMP3neRs_Mk&feature=g-upl

h1. Månförmörkelsens början

Månförmörkelsen *börjar kl 12:33 svensk normaltid* med att månen rör sig in i jordens halvskugga. *Detta kan dock ej observeras* för att halvskuggans yttre kant är ljus och diffus.

h1. kl 13:20 – 70% av månens diameter i halvskuggan


Vid ungefär denna tidpunkt ska man kunna ana att det är någon månförmörkelse på gång. Månförmörkelsens storlek är då 0.7 i halvskuggan, viket betyder att 70% av månens diameter har hamnat i jordens halvskugga. Detta är ett teoretiskt gränsvärde som man har kommit fram till genom observationer. Det är dock bara i Norrbottens län som månen befinner sig över horisonten – och i södra delen står den precis vid horisonten. Det år fortfarande mycket ljust och det man skulle kunna se är att månen är en aning mörkare uppe till vänster.

h1. kl 13:46 – Månen når jordens helskugga – den partiella månförmörkelsen börjar


Månen har nu kommit så långt i jordens skugga att den börjar tränga in i jordens helskugga. Månens vänstra sida är nu betydligt mörkare än den högra. Månen har nu precis kommit över horisonten även i Västerbottens län. Månen står fortfarande lågt över horisonten, inte ens 5 grader i nordligaste Sverige.

h1. kl 14:24 – 50% av månens yta täcks av helskuggan


När halva månen hamnar i helskuggan har den gått upp i stora delar av Norrland. Men nu kan det börjar att bli svårt att se månen från mellersta Norrland för att himlen är fortfarande mycket ljus och månen blir allt mörkare.

h1. kl 15:06 – Hela månen täcks av helskuggan

Totaliteten börjar, dvs. månen har kommit helt in i jordens helskugga.

Månen har nu gått upp även i Svealand, Östergötland och på Gotland, där solen precis håller på att gå ner eller där den har gått ner nyss. Här är det fortfarande mycket ljust och troligen blir det svårt eller till och med omöjligt att hitta månen än. Längre norrut står månen högre över horisonten på en mörkare himmel och från mellersta Norrland och norrut borde man kunna se en kopparfärgad måne.
Hur mörkt eller ljust himlen är antyds genom bakgrundsfärgen. Den gula linjen anger var solen precis håller på att gå ner. Den tjocka svarta linjen anger var månen precis går up. Det syns också en ljusblå linje: Här står solen redan 6 grader under horisonten – den borgerliga skymningen slutar vid dessa platser i detta ögonblick. På alla platser längs den mindre tjocka svarta linjen står månen 5 grader över horisonten.

h1. kl 15:32 – Månförmörkelsen maximal

Förmörkelsen är som störst, dvs. månen är inne som djupast i jordens helskugga.

Nu har månen gått upp och solen gått ner i så gott som hela landet. Troligen från Jämtland och Västernorrland och längre norrut har det blivit tillräckligt mörkt för att kunna se den total förmörkade månen. Längre söderut står den mycket lågt över horisonten på en ljus himmel.

h1. kl 15:57 – Månen börjar lämna helskuggan – totaliteten slutar

Nu slutar den totala förmörkelsen och månen börjar träda fram ur jordens helskugga vartefter.

Fenomenet är troligen svårt att observera från stora delar av Götaland men annars är skådespelet säkert bra att se.

h1. kl 16:40 – 50% av månens yta täcks fortfarande av jordens helskugga

Ungefär halva månen är kvar i jordens helskugga.

”En konstig halvmåne” kan nu observeras från hela landet, även om det fortfarande är rätt så ljust i sydvästra Sverige. Månens nedre halva har nu lämnat helskuggan men finns kvar i den ljusare halvskuggan.

h1. kl 17:18 – Månen börjar lämna helskuggan – helskuggsförmörkelsen slutar

Månen har nu lämnat jordens helskugga helt å hållet men dess övre högra kant är fortfarande mörkare än det brukar vara vid en vanlig fullmåne.

Samtidigt som månen blir allt ljusare så blir himlen allt mörkare.

h1. kl 17:44 – 70% av Månens diameter täcks av jordens halvskugga

Nu ska du inte längre kunna se att det har varit en månförmörkelse på gång. Möjligen är månen uppe till höger fortfarande en aning mörkare än den brukar vara vid en vanlig fullmåne. Nu finns enbart 0,7 gånger av månens diameter kvar i halvskuggan. Detta är ett teoretiskt värde och man bruka säga att en förmörkelse måste nå åtminstone 0.7 i halvskuggan för att den ska kunna noteras på himlen.

h1. kl 18:30 – Förmörkelsen slutar rent matematiskt

Denna tidpunkt är bara av astronomiskt intresse och har ingen betydelse i praktiken. Månen lämnar nu även jordens halvskugga helt å hållet men detta kan inte observeras för att halvskuggans yttre kant är ljus och diffus.
Nu är det verkligen fullmåne – precis som vanligt.

h1. Anmärkningar

Observera att tiderna kan skilja sig någon minut hit eller dit beroende på vilka källor du använder. Detta beror främst på olika antaganden vad som gäller skuggans form och storlek.
Skuggan är nämligen inte helt rund eftersom jorden inte heller är en ideal klot…den är ju snarare som ett päron…
*Leta upp din plats på kartorna vid de olika tidpunkterna och så får du en uppfattning om hur månen ser ut, hur högt den står över horisonten och hur ljust det är ute hos dig.*

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer