2015 är åter aftonstjärnans år – strålande Venus på kvällshimlen

h1. Hur syns Venus som aftonstjärna 2015?

Venus kan ses lätt under de första månaderna fram till maj. Någon gång i maj blir den osynligt från norra Norrland medan man se aftonstjärnan till juli från sydligaste Götaland. Som högst över horisonten står Venus i april vid den borgerliga skymningens slut.

Grafiken visar Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut för både Malmö och Kiruna. Trots att Kirunabor befinner sig drygt 12 breddgrader nordligare än Malmöborna så står Venus bara ett par grader lägre över horisonten när den syns som bäst. Med andra ord: Bra förhållanden för att kunna se aftonstjärnan från alla platser runtom i landet – om du har någorlunda bra fri sikt mot väster förstås.

h1. Venus faser i teleskopet eller i en bra kikare


Bilden visar Venus faser som du kan se med hjälp av en bra kikare eller ett mindre teleskop.
Mer om Venus ljusstyrka och dess faser hittar du ”i denna artikel”:https://www.astroinfo.se/articles/235/extra-information-om-planeterna-2015.

h1. Varför syns Venus bra just 2015?

Det speciella är i år att Venus står rätt högt över horisonten när solen har gått ner och att aftonstjärnan befinner sig fortfarande en bra bit över horisonten när det ganska mörkt ute. I södra Sverige står Venus fortfarande en bit över horisonten i slutet av den nautiska skymningen (alltså när du kan se redan de flesta stjärnor) – och detta i ungefär fyra månader. Dessutom står den som bäst då fortfarande nästan 20 grader över horisonten så att det inte går att missa vår grannplanet. Även från norra Sverige kan Venus ses på en ganska mörk himmel i ungefär två månader. Som bäst står den fortfarande drygt 10 grader över horisonten vid den nautiska skymningens slut.

Grafiken visar Venus position på himlen vid den nautiska skymningens slut för både Malmö och Kiruna. I södra Sverige befinner sig Venus fortfarande över horisonten när det är ganska mörkt ute under perioden februari till maj. Längst i norr finns Venus från februari till mitten av april över horisonten vi den nautiska skymningens slut.

h1. Upprepas vart 8:e år

Ibland syns Venus som aftonstjärna, ibland som morgonstjärna och periodvis syns den inte alls. Redan våra förfäder upptäckte att det finns en 8-års periodicitet. Detta betyder att man vart 8:e år ser Venus på nästan exakt samma ställe på himlen. Detta beror på att jordens och Venus omloppstider går ihop nästan jämt efter bara åtta år och båda planeter då står på nästan exakt samma ställe. Har jorden tagit sig 8 varv runt solen, så har Venus gjort 13 varv. Detta betyder inget annat att observationsmöjligheterna under en 8-års period kan variera – men efter 8 år har man i princip nästan exakt samma observationsmöjligheter igen och allt upprepas. Syns Venus mycket bra på kvällen under första halvåret 2012, så syntes den lika bra även 2004, 1996,1988,…,1900 osv. och den kommer att synas bra även 2020,2028,…,2044,…,2100 osv.

Grafiken visar Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sett från Stockholm för alla 8 år från 2012 och 2019. 2020 skulle bli en upprepning av bilden för 2012 osv.
Venus kan varje år ses som aftonstjärna fastän vissa år syns den bara mycket kort eller mycket lågt över horisonten så att allmänheten inte kommer att uppmärksamma den. Detta är fallet åren 2013, 2014, 2016 utom alldeles i slutet på året och 2019. 2018 hinner Venus att gå ner innan det blir mörkt – här behöver man bara reflektera över hur mycket man såg Venus 2010. Klart bäst är Venus som aftonstjärna 2012. Näst bäst är åren 2015 och 2017.

h1. Liten avvikelse – stor betydelse

2012 hände också något speciellt: Venus passerade framför solen i juni. Det gjorde den också 8 år tidigare. Men 1996 gjorde Venus inte det och 2020 kommer den inte att göra det heller. Trots att jordens och Venus omloppstiderna går mycket bra ihop efter 8 år, så gör den lilla skillnaden sitt. Efter 8 år står Venus inte helt exakt på samma ställe på himlen och det är tillräckligt mycket för att den i ena fallet kan hamna framför solen och det andra inte.

h1. Ungefär samma konstellation efter 584 dagar (1 år och 7 månader)

Venus omloppstid runt solen är 224,701 dagar medan jordens är 365,256 dagar. Med lite matematik kommer man fram till att Venus intar samma position (relativ till solen) ungefär var 584:e dag. Så når Venus t.ex. sitt största vinkelavstånd till solen den 27 mars 2012 och det gör den även den 1 november 2013, vilket är ungefär 584 dagar senare. Men trots att Venus även då kommer att vara längst bort från solen (sett från jorden) så syns den i princip inte alls från stora delar av Sverige medan den syns mycket bra i år.

h1. Bäst på våren, sämst på hösten

På grafiken ovan har du säkert lagt märke till att Venus aldrig syns som aftonstjärna på sommaren eller hösten – i alla fall inte i Nordeuropa.
Förklaringen är att Venus som aftonstjärna intar en mycket nordligare position än solen på våren. Den går därmed ner betydligt senare än solen. På hösten är det tvärtom. Även om Venus vinkelavstånd till solen är stort så går den ner ungefär samtidigt som solen. Det beror på att Venus som aftonstjärna står betydligt sydligare än solen på hösten. På grafiken till vänster ser du Venus position vid dess största vinkelavstånd till solen på våren 2012 och senhösten 2013. Trots att vinkelavståndet 2013 till och med är större än 2012 så står Venus bara någon grad över horisonten vid solnedgång. Däremot står den nästan 40 grader över horisonten 2012.

Grafiken visar Venus höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut sett från Stockholm. Den gula linjen markerar Venus höjd vid angivet datum längst ner under året 2015. Den vita linjen anger den maximala höjd över horisonten som Venus någonsin når vid samma datum under perioden 2015 till 2215. T.ex. står Venus inte ens två grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut den 1 januari 2015. Men den kan stå som bäst ca 17 grader över horisonten den 1 januari de närmaste 200 åren.
Man ser direkt att aftonstjärnan befinner sig som bäst 24 grader över horisonten i slutet av mars 2015 (sedd från Stockholm vid den borgerliga skymningens slut). Det allra högsta värdet de närmaste 200 åren ligger på nästan 33 grader och nås alltså något år framöver de närmsta 200 åren i mitten av mars. Man ser också att Venus aldrig kommer att befinna sig över horisonten vid den borgerliga skymningens slut under perioden juli-oktober på grund av förklaringen som ges lite längre upp på denna sida.

1 svar

  1. Höga Kusten skriver:

    Hur ser Venus ut i teleskopet tro?

    Jag har lagt till informationen på denna sida och en länk till en av mina andra artiklar där man kan hitta mer om detta. /AF

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.