2022-05-16 Total månförmörkelse


Fullmånen i jordens helskugga

Total månförmörkelse – men bara början kan ses från Sverige

Det är fullmåne på morgonen den 16 maj 2022 kl. 06:14 svensk sommartid – men då har månen tyvärr redan gått ner (sedd från norra Europa). Liksom sommar- eller vintersolståndet är även fullmåne inte en dag eller natt utan en väl definierad tidpunkt och det är just då månen befinner sig (nästan) exakt mittemot solen.

Denna gång råkar fullmånen hamna dessutom i jordens helskugga – vilket betyder att en total månförmörkelse äger rum. Månljuset försvagas en hel del och den annars grå-vita fullmånen blir mer gul-brun-kopparfärgad. Även om tiderna kan beräknas långt i förväg, så vet man aldrig hur ljus eller mörk förmörkelsen kommer att vara – för mycket beror på jordens atmosfär och hur mycket solljus den leder in i skuggan.

2019-01-21 Månförmörkelse (schematiskt)

Total Månförmörkelse (schematiskt)

Månens bana lutar en del mot jordens omloppsbana och i vanliga fall passerar månen vid fullmåne norr eller söder om jordens skugga. Men 2 till 5 gånger om året hamnar fullmånen i jordens skugga och en månförmörkelse äger rum. Förmörkelsen kan ses från alla plaster där månen befinner sig över horisonten och tiderna är de samma för alla platser på jorden (till skillnad från solförmörkelser som har olika tider för olika platser och som inte kan ses från alla platser även om solen befinner sig över horisonten).

Lite mer info om månförmörkelsernas vanlighet

Informationen här är hämtad från ”Eclipse Predictions by Fred Espenak and Jean Meeus (NASA’s GSFC)”. I snitt inträffar 2,4 månförmörkelser varje år. Två per år är vanligast och färre förekommer aldrig. 5 stycken per år är ganska ovanligt. Det inträffade senast 1879 och nästa gång först 2132. Fler blir det aldrig per kalenderår. 2-5 stycken avser alla månförmörkelser, även dem i jordens halvskugga.
Betraktar man bara förmörkelser i helskuggan (alltså förmörkelser, som man i vanliga fall kallar för partiell eller total och där man utelämna tillägget ”i helskuggan”), så kan det inträffa mellan noll och tre stycken. Det kan förekomma upp till 3 totala månförmörkelser per år – men även detta är ganska ovanligt. Det skedde senast 1982 och kommer inte att inträffa förrän 2485.

[minimera]

Förmörkelseförloppet (sedd från Malmö)

Medan fullmånen håller på att gå ner i sydväst på en allt ljusare himmel, så förmörkas den samtidigt av jordens skugga.

Månens position på himlen vid månförmörkelsen på morgonen den 16 maj 2022 (sedd från Malmö)

Månens position på himlen vid månförmörkelsen på morgonen den 16 maj 2022 (sedd från Malmö)

 


Viktiga hålltider för förmörkelsen:

händelse tidpunkt kommentar
månen når jordens halvskugga kl. 03:32 osynlig
70% av månens diameter i halvskuggan kl. 04:12 förmörkelsen syns
månen når jordens helskugga kl. 04:28 partiell förmörkelse börjar
50% av månens diameter i helskuggan kl. 04:57 …och månen har gått ner
totaliteten börjar kl. 05:29
förmörkelsen maximal kl. 06:12 storlek 1,197
totaliteten slutar kl. 06:54
50% av månens diameter i helskuggan kl. 07:25
månen lämnar jordens helskugga kl. 07:55 partiell förmörkelse slutar
70% av månens diameter i halvskuggan kl. 08:10 förmörkelsen syns inte mer
månen lämnar jordens halvskugga kl. 08:51 osynlig

Tidpunkterna kan varierar med en eller annan minut beroende på vilka antaganden som görs om bland annat jordskuggans form och storlek. Inträde i och utträde från jordens halvskugga kan aldrig observeras på grund av dess diffusa och svaga rand. Enligt en tumregel så krävs det att åtminstone en andel på 0,7 av månens diameter ska vara inne i jordens halvskugga för att man ska kunna upptäcka att det är en månförmörkelse på gång. Standardtiderna är tagna från programmet Occult 4.2; övriga har jag beräknad själv.


Månens nedgång den 16 maj 2022

Månens nedgång över norra Europa den 16 maj 2022

Månens nedgång över norra Europa den 16 maj 2022

Förmörkelsen kan upptäckas med blotta ögat först kl. 04:12, men då har månen redan gått ner nordost om en tänkt linje mellan Storlien och Gävle. Dvs. från Norrland är förmörkelsen definitivt osynlig. När månen når jordens helskugga, då har den gått ner i Dalarna, norra Örebro och Sörmland. Och när månen äntligen har halvvägs kommit in i helskuggan, då har den gått ner även i landets sydvästligaste del.

Detta visas också i följande animation:

Månens höjd över horisonten och solens djup under horisonten på morgonen den 16 maj 2022

Månens höjd över horisonten och solens djup under horisonten på morgonen den 16 maj 2022

 


Nästa månförmörkelse

Det inträffar en svag månförmörkelse som kan ses från Sverige först i slutet på oktober 2023.
⇒Mer om detta kan du ta reda på här.

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer