Merkurius synlighet på påskdagarnas kvällar

Merkurius på kvällshimlen på påskdagen ifjol

Ifjol (2022) inträffade påskdagen söndag den 17 april. Det blev en fin kväll och jag letade upp Merkurius i skymningsljuset för att jag visste att den precis skulle inleda årets bästa kvällsvisibilitet.

2022-04-17 kl. 21:21 svensk sommartid - Merkurius på kvällshimlen

2022-04-17 kl. 21:21 svensk sommartid – Merkurius på kvällshimlen

Medan jag stod på bryggan och observerade fladdermöss som jagade insekter i skymningen funderade jag på frågan – hur vanligt är det egentligen att kunna observera Merkurius med blotta ögat från norra Europa på just påskdagens kväll. Och hur många år i följd är det (rent teoretiskt) möjligt att kunna observera Merkurius på påskdagens kväll?

Visst kan man beräkna påskdagens datum för varje år och kolla om Merkurius syns eller inte. Men går det faktiskt också att resonera sig fram till resultatet som jag fick genom att utvärdera 500 påskar?

Det första jag gjorde var att ta fram mitt astronomiprogram och med dess hjälp så genererade jag en bild över hur himlen såg ut ifjol just på påskdagens kväll:

2022-04-17 kl. 21:12 Merkurius position på himlen på påskdagens kväll sedd från Norrköping

2022-04-17 kl. 21:12 Merkurius position på himlen på påskdagens kväll sedd från Norrköping

Merkurius på kvällshimlen på påskdagen i år

Därefter kollade jag upp när påskdagen kommer att inträffar i år (alltså 2023). Trots att jag ifjol inte visste när påsken skulle inträffa i år, så visste jag, att den måste äga rum tidigare än ifjol för att fjolårets påsk inträffade ganska sent. Samtidigt så hade jag i bakhuvud att Merkurius kommer att visa sig ungefär två veckor tidigare i år.

Kommer det att gå ihop även i år (2023)? Kolla själv!

2023-04-09 kl. 20:50 Merkurius position på himlen på påskdagens kväll sedd från Norrköping

2023-04-09 kl. 20:50 Merkurius position på himlen på påskdagens kväll sedd från Norrköping

2023 går det (om vädret tillåter) att observera Merkurius med blotta ögat från Norrköping på påskdagens kväll. Så det går alltså alldeles utmärkt att göra det två år på rad.

Men fungerar det även ett tredje år?

Merkurius på kvällshimlen på påskdagen 2024

2024-03-31 kl. 20:29 Merkurius position på himlen på påskdagens kväll sedd från Norrköping

2024-03-31 kl. 20:29 Merkurius position på himlen på påskdagens kväll sedd från Norrköping

År 2024 inträffar påskdagen ännu tidigare – nämligen den 31 mars. Även denna gång befinner sig Merkurius över horisonten men tyvärr är den osynlig för blotta ögat för att den redan är för ljussvag. Hade påsken bara inträffat några dagar tidigare, så hade den varit synlig tredje året på rad på påskdagens kväll.

Så den önskade konstellationen verkar inte helt omöjligt med tre påskar i rad men det krävs alltså en närmare granskning. Därför valde jag ett längre tidsintervall på 500 år mellan 1701 och 2200 och tog fram alla påskdagar och lät mit program bedöma om Merkurius är synlig eller inte.

1701–2200 Merkurius + påskdagen = sant?

Att Merkurius är synlig för blotta ögat just påskdagen (sedd från Norrköping) händer 86 gånger på 500 år och därmed ligger sannolikheten på 17,2% att kunna se Merkurius på påskdagens kväll. Detta betyder att solsystemets innersta planet visar sig bara vart femte eller sjätte år. Men fördelningen är mycket ojämn.

För det första förekommer 21 ”singulära” påskar, dvs. Merkurius syns på påskdagens kväll men inte året därpå. Vid 19 tillfällen syns Merkurius två år i följd på påskdagens kväll (som 1990-1991, 2009-2010, 2022-2023, 2055-2056 och 2088-2089) och vid 9 tillfällen syns den till och med tre år i följd (som på påskdagens kvällar 1976-1977-1978, 2068-2069-2070 och 2101-2102-2103)!

Däremellan kan det går som mest 17(!) påskar utan att Merkurius är synlig (påskdagarnas kvällar från 2071 till 2088 är Merkuriusfria). Detta är det mest extrema som jag kunde hitta under perioden 1701-2200. Mera vanligt är det att det går 5,6, 11 eller 12 år utan att Merkurius syns på påskdagens kväll. Tabellen visar för åren 1990 till 2089 om Merkurius är synlig (s) eller ej (o) just påskdagens kväll (anmärkning: gäller egentligen Norrköpings breddgrad)

År 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990 s s o o o o o s o o
2000 o o o s o o o o o s
2010 s o o o o o o o o o
2020 o o s s o o o o o o
2030 o o o o o o s o o o
2040 o o o s o o o o o s
2050 o o o o o s s o o o
2060 o o o o o o o o s s
2070 s o o o o o o o o o
2080 o o o o o o o o s s

Vad hände om påskdagen inte flyttade på sig?

Om vi nu istället fokuserar på ett fast datum – och jag tar här som exempel den 8 april – som ligger i mitten av det intervallet för påskdagen, så får vi istället följande resultat:

Om du alltid skulle kunna observera i skymningen den 8 april, så skulle det gå antingen 5 eller sex år, där du inte kan se Merkurius med blotta ögat. Bara vid 11 tillfällen kan du hitta Merkurius med blotta ögat den 8 april även påföljande år om du har sett den innevarande år (som t.ex. 1904-1905, 1950-1951, 1996-1997, 2029-2030, 2075-2076, 2108-2109). Vid alla andra tillfällen kan du praktisk tagit vara säker på att om du lyckas hitta Merkurius det ena året att du då inte kan se den året därpå (som t.ex. 1990, 2003, 2010, 2016, 2023, 2036, 2043, 2049).

Utav 500 år syns Merkurius 87 gånger, vilket betyder att sannolikheten ligger på 17,4% att Merkurius är synlig för blotta ögat just den 8 april. Detta värde matchar värdet som gäller för påskdagar mycket väl. Tabellen nedan visar för åren 1990 till 2089 om Merkurius är synlig (s) eller ej (o) just den 8 april på kvällen (anmärkning: gäller egentligen Norrköpings breddgrad)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990 s o o o o o s s o o
2000 o o o s o o o o o o
2010 s o o o o o s o o o
2020 o o o s o o o o o s
2030 s o o o o o s o o o
2040 o o o s o o o o o s
2050 o o o o o o s o o o
2060 o o s o o o o o o s
2070 o o o o o s s o o o
2080 o o s o o o o o o s

 


När inträffar egentligen påskdagen?

Påskdagen kan inträffa tidigast den 22 mars och senast den 25 april i den gregorianska kalendern, som vi använder oss av nuförtiden. Problemet är bara att påsken inträffar nästan rent slumpmässigt inom detta intervall genom åren. Man upptäcker dock vissa mönster när am tittar på följande tabell, som bygger på uppgifter som är hämtade från: Jean Meeus, Astronomical tables of the sun, moon and planets, third edition, Willman-Bell, Inc. Månad mars – blå egg, april – gula egg

år 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070

Man ser att påskdagens datum upprepar sig ofta efter 11 år (t.ex. 31 mars 1991, 2002, 2013 och 2024). Många gånger inträffar påskdagen tidigare påföljande år (typ ungefär 8-16 dagar tidigare) som t.ex. 2011-2012-2013, 2014-2015-2016, 2017-2018, 2019-2020-2021 och 2022-2023-2024). Det finns alltså som mest tre påskar i följd, där påskdagen inträffar tidigare än under förgående år och den tidigaste påsken i en sådan serie inträffar ungefär då 2½ till 3½ veckor tidigare än den första. Det är just detta som är intressant i Merkurius avseende.


Merkurius på kvällshimlen på senvintern och våren

  1. Det finns en tumregel som säger att en morgon- eller kvällsvisibilitet för Merkurius brukar inträffa ungefär två veckor tidigare året därpå. Det vill säga om Merkurius syns förhållandevis bra under andra halvan i april 2022 så syns den också 2023 fastän ungefär 14 dagar tidigare, alltså under första halvan i april.
  2. I norra Europa visar sig Merkurius i bästa fall två till tre veckor i gryningen eller skymningen.

I tabellen nedan ser du hur Merkurius syns med blotta ögat från norra Götaland i skymningen. Jag har valt denna gång en solhöjd på 7,5 grader under horisonten för att får med störst möjliga intervall då Merkurius kan observeras med blotta ögat. Tjockleken på punkterna antyder hur bra den syns. Saknas vita punkter längs den grå linjen är den troligtvis osynligt för blotta ögat. Du ser hur kvällsvisibiliteten flyttar på sig år till år. Medan den bästa tiden är runt den 5 maj 2021, så  blir den runt den 20 april 2022 (alltså i år), runt den 5 april 2023 och runt den 20 mars 2024 (osv.). Medan kvällsvisibiliteten inträffar helt efter den 25 april år 2021, så inträffar den helt före den 22 mars år 2025. Åren däremellan finns alltså en överlappning mellan datumsintervallet då Merkurius syns på kvällshimlen och intervallet då påskdagen kan inträffa.

år Merkurius sedd från Norrköpings breddgrad (58,6°n) åren 2021 till 2025
2021 2021 Merkurius på kvällshimlen sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n på senvintern och våren
2022 2022 Merkurius på kvällshimlen sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n på senvintern och våren
2023 2023 Merkurius på kvällshimlen sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n på senvintern och våren
2024 2024 Merkurius på kvällshimlen sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n på senvintern och våren
2025 2025 Merkurius på kvällshimlen sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n på senvintern och våren

 

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer