Nu är bara halva Venus kvar…

Visste du att Venus uppvisar olika faser, precis som månen?

Eftersom Venus drar sin bana innanför jordens bana så kan vi se den från olika vinklar. Ibland ser vi den helt belyst av solen, ibland ser vi bara en del av den ljusa sidan, vilket nu är fallet.


Den 16 januari 2009 kan vi bara se halva Venus. Sedan kommer Venus allt närmare jorden, samtidigt som vi ser allt mindre av Venus ljusa sida och aftonstjärnan blir en allt smalare skära. I mars blir den så stor att man redan i en kikare kan se den lilla skäran.
Det sägs att babylonierna redan upptäckte Venus skära och pratade om dess bananformade utseende.
När Venus står som närmast gjorden blir den lilla Venusskäran nämligen så stor att den rent teoretiskt kan uppfattas som utdragen eller en banan.


Bilden ovan ska illustrera hur faserna kommer till. I mitten syns solen, till vänster Venus och runt solen Venus bana – ungefär hur det ser ut från jorden.
Observera att illustrationen inte är skalenlig.

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer