På himlen i februari 2019 – en överblick


Några höjdpunkter på himlen i februari 2019

Vilka planeter syns denna månad överhuvudtaget?

Månadens visibilitetsdiagram ger ett snabbt svar på frågan:

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i februari 2019

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i februari 2019

Merkurius bjuder på årets bästa och praktiskt taget enda kvällsvisibilitet under månadens andra halva. Venus syns rätt bra som morgonstjärna från landets södra del men förhållanden försämras under månadens gång. I slutet på månaden blir den osynlig nästan ner till södra Norrland. Mars syns fortfarande bra på kvällshimlen men den blir sakta ljussvagare. Jupiter syns bra i stort sett upp till södra eller mellersta Norrland och förblir osynlig längre norrut. Saturnus dyker sakta upp på morgonhimlen över sydligaste Sverige.

Visibilitetsdiagram för alla planeter – lite mer info

Diagrammet är till för att du snabbt ska kunna se om en planet är synlig för blotta ögat eller inte. Det framgår däremot inte var och när (på kvällen, natten, eller morgonen) en planet syns. Grafiken gäller för en månad och alla fem ljusa planeter och den är avsedd för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Varje planet har sin egen kolumn och vilken planet som avses ser du ovanför och nedanför varje kolumn. Sverigekartan till höger ska underlätta för att hitta sig till rätta. Du kan kolla enkelt om en planet även syns från dina breddgrader. Titta längs breddgraden du bor på och leta upp planeten som du är intresserad i. Varje kolumn presenterar hela månaden från vänster till höger (alltså med månadens första dagarna till vänster i kolumnen och månadens sista dagar till höger i varje kolumn. Diagrammets färg tala då om för dig om det är lätt eller svårt att hitta den.

Vill du veta t.ex. om Venus syns från Blekingekusten i slutet på månaden, så kollar du färgen i den högra delen i andra kolumnen i höjd med linjen som går till Blekingekusten på Sverigekartan.

Har du sett någonting ljusstarkt på himlen – ta en titt på grafiken: Visar den att ett objekt syns dålig eller inte alls, så kan du vara säkert på att det inte var just den där planeten som du har sett …

[minimera]


Månen nära Venus och Jupiter

Även i februari kan du följa morgonstjärnan och solsystemets största planet på morgonhimlen. Det går i princip inte att missa de två ljusa prickarna i gryningen. I slutet på förra månaden stod månens skära just mellan dem. Den 1 februari blir det också en vacker vy men månens skära snett nedanför till vänster om Venus.

Månens skära nära Venus och Jupiter på morgonen den 1 februari 2019 kl. 07:15 (sedd från Norrköping)

Månens skära nära Venus och Jupiter på morgonen den 1 februari 2019 kl. 07:15 (sedd från Norrköping)

Venus är ljusare och står i 45 graders vinkel ovanför till höger om månens skära. Lite längre bort hittar du Jupiter ungefär lika högt över horisonten som morgonstjärnan. Det kan vara värt att notera var du teoretisk kan hitta Saturnus nära horisonten. Det är just där månen kommer att befinna sig på morgonen den 2 februari där den ockulterar ringplaneten.


Månen ockulterar ringplaneten Saturnus

Den 2 februari är det dags för ett förhållandevis sällsynt fenomen. Månen ockulterar Saturnus, dvs. ringplaneten försvinner ett tag bakom månskivan. Problemet är dock att månen och Saturnus står mycket nära horisonten i ljusa gryningen. Har du bra sikt mot sydost, dessutom klart vinterväder och en bra kikare eller ett mindre teleskop, så rekommenderar jag ändå att göra ett försök att del av fenomenet.

Himlen mot sydost på morgonen den 2 februari 2019 kl. 07:10 - strax innan månen ockulterar Saturnus. Ringplaneten syns dock enbart i kikaren.

Himlen mot sydost på morgonen den 2 februari 2019 kl. 07:10 – strax innan månen ockulterar Saturnus. Ringplaneten syns dock enbart i kikaren.

Månens skära är nog ganska lätt att hitta om man utgår från Venus och Jupiter – ungefär det dubbla avståndet mellan dem snett ner mot horisonten i en 30 graders vinkel (se även grafiken ovan under rubriken ”Månen nära Venus och Jupiter”). Saturnus syns dock enbart i kikaren för att det redan är för ljust.

Vyn i kikaren eller teleskop

Månen och Saturnus strax innan ringplaneten täcks av månen den 2 februari 2019 kl. 07:10

Månen och Saturnus strax innan ringplaneten täcks av månen den 2 februari 2019 kl. 07:10

I en kikare kommer du att kunna se Saturnus som en prick nära månskärans övre belysta rand.

 

Månen och Saturnus strax innan ringplaneten täcks av månen den 2 februari 2019 kl. 07:10 (som det ser ut i ett teleskop)

Månen och Saturnus strax innan ringplaneten täcks av månen den 2 februari 2019 kl. 07:10 (som det ser ut i ett teleskop)

Redan i ett mindre teleskop kan du se Saturnus vackra ringar direkt intill månskäran.

Månen och Saturnus strax efter att ringplaneten inte längre täcks av månen den 2 februari 2019 kl. 07:40

Månen och Saturnus strax efter att ringplaneten inte längre täcks av månen den 2 februari 2019 kl. 07:40

När Saturnus dyker upp bakom månskiva ungefär en halv timme senare behövs det nog en bra kikare eller ett mindre teleskop för att se Saturnus för att det har blivit ljust på riktigt.

Var kan förmörkelsen observeras?

2019-02-02 Månen ockulterar Saturnus - här syns det

2019-02-02 Månen ockulterar Saturnus – här syns det

Ockultationen kan ses från södra Sverige. Nordost om linjen genom Åland och Rigabukten drar månen förbi söder om Saturnus och det blir ingen ockultation utan enbart en nära konjunktion. Nordväst om linjen genom Dalafjällen går månen (och Saturnus) först upp när ockultationen är över. Sydost om linjen genom Vänern står Saturnus (och månen) över horisonten redan när Saturnus försvinner bakom månen. Anmärkning: Begränsningslinjerna tar hänsyn till refraktion, dvs. att Saturnus lyfts upp ungefär en halv grad närmast horisonten. I grafiken nedan anges höjden (utan att jag tar hänsyn till refraktion). Det är därför linjen för noll graders höjd ligger något sydost om begränsningslinjerna som avser en höjd på -0,567 grader.

Hur högt står Saturnus över horisonten?

Ringplanetens höjd vid ockultationens början

2019-02-02 Saturnus höjd över horisonten när den försvinner bakom månen (utan refraktion)

2019-02-02 Saturnus höjd över horisonten när den försvinner bakom månen (utan refraktion)

Från sydöstra Dalarna ner till Halland står Saturnus vid horisonten när den försvinner bakom månen. På Gotland står den ca 3 grader högt över horisonten.

Ringplanetens höjd vid ockultationens slut

2019-02-02 Saturnus höjd över horisonten när den kommer fram bakom månen (utan refraktion)

2019-02-02 Saturnus höjd över horisonten när den kommer fram bakom månen (utan refraktion)

När ringplaneten dyker upp igen bakom månskivan står den omkring 5 grader över horisonten i sydöstra Skåne, Blekinge, på Öland och Gotland. Ju längre man kommer åt nordväst, ju lägre står Saturnus över horisonten.

Hur länge varar ockultationen?

2019-02-02 Månen ockulterar Saturnus - så länge skyms ringplaneten (avser planetskivans mittpunkt)

2019-02-02 Månen ockulterar Saturnus – så länge skyms ringplaneten (avser planetskivans mittpunkt)

Saturnus försvinner upp till nästan 40 minuter bakom månen (sedd från Sverige). Som längst blir det i Falsterbo med ca 40 minuter, i Norrköping och på mellersta Gotland är den borta i 25 minuter, i Stockholm ca 18 minuter och på Åland blir det ett gränsfall.

När börjar ockultationen?

2019-02-02 Tiden då månen börjar ockultera Saturnus (avser planetskivans mittpunkt)

2019-02-02 Tiden då månen börjar ockultera Saturnus (avser planetskivans mittpunkt)

Liksom för solförmörkelser varierar tiden från plats till plats. Som tidigast börjar ockultationen strax före kl. 07 på Falsterbo och den börjar först runt kl. 07:20 över Stockholmsområdet. Tiderna anges i svensk normaltid eller vintertid och den avser Saturnusskivans mittpunkt. Eftersom Saturnusskivan har en diameter på ca 15 bågsekunder och dessutom ringar runtomkring så försvinner delar av den redan tidigare.

Sedd från Norrköping gäller följande tider enligt programmet Guide 9.1:

kl. 07:12:37 Saturnusskivans första kontakt med månen
kl. 07:14:28 Saturnusskivan försvinner helt bakom månen
kl. 07:37:33 Saturnusskivan börjar titta fram bakom månen
kl. 07:39:27 Saturnusskivans sista kontakt med månen

Det tar alltså två minuter för att skivan ska försvinna helt (eller träder fram helt). Ringarna är även då inte inräknade.

När slutar ockultationen?

2019-02-02 Tiden då månen slutar ockultera Saturnus (avser planetskivans mittpunkt)

2019-02-02 Tiden då månen slutar ockultera Saturnus (avser planetskivans mittpunkt)

Intressant är att ockultationen slutar bara med några minuters mellanrum sedd från olika platser runtom i södra Sverige. I allmänhet är Saturnusskivans mittpunkt framme igen mellan kl. 07:34 och 07:39.


Mars och månen på kvällshimlen

Mars syns fortfarande bra på kvällshimlen. Särskilt lätt kan du identifierar den när månen passerar nära vår röda grannplanet.

Månen nära Mars på kvällen den 10 februari 2019 kl. 18:00 (sedd från Norrköping)

Månen nära Mars på kvällen den 10 februari 2019 kl. 18:00 (sedd från Norrköping)

På kvällen den 10 februari finns månen lite snett nedanför Mars. Det är då mycket enkelt att identifiera vår röda grannplanet. Trots att grafiken är avsedd för Norrköping, kan du använda den i större delen av landet.


Mars passerar nära Uranus

Någon dag senare passerar Mars den ljussvaga planeten Uranus.

Mars passerar rätt nära Uranus den 12 och 13 februari 2019.

Mars passerar rätt nära Uranus den 12 och 13 februari 2019.

Uranus syns teoretiskt med blotta ögat vid en klar och mörk himmel. Men eftersom månen befinner sig i närheten krävs det en kikare för att kunna se Uranus. Mellan den 10 och 15 februari är det förhållandevis enkelt att hitta Uranus. Särskilt på kvällen den 12:e och den 13:e när Mars står som närmast. Utsnittet ovan motsvarar 5 grader. Det är det synfältet som ungefär ryms i en bra kikare.


Venus möter Saturnus

Konjunktionen som kräver en kikare…

Venus nära Saturnus på morgonen den 18 februari 2019 kl. 06:40 (sedd från Norrköping)

Venus nära Saturnus på morgonen den 18 februari 2019 kl. 06:40 (sedd från Norrköping)

Saturnus är troligen fortfarande osynlig för blotta ögat när Venus passerar strax ovanför ringplaneten den 18 februari. Men med hjälp av kikaren ska du kunna hitta den!


Merkurius på kvällshimlen

Sugen på att se Merkurius? …och dessutom till bästa sändningstid!

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i slutet på februari och början på mars 2019 (sedd från Norrköping)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i slutet på februari och början på mars 2019 (sedd från Norrköping)

Ungefär från mitten av februari fram till början på mars kan du se den svår observerade planeten i skymningen. Lättas blir det under perioden 20-25 februari. Denna gång finns det dock tyvärr inga bra vägvisare till den. Varken en ljus planet eller månen befinner sig i dess närhet. Det gäller därför att veta exakt var på himlen man ska leta.

Merkurius och Mars position på himlen i slutet på februari och i början på mars 2019 när solen befinner sig 9 grader under horisonten (sedd från Norrköping)

Merkurius och Mars position på himlen i slutet på februari och i början på mars 2019 när solen befinner sig 9 grader under horisonten (sedd från Norrköping)

Merkurius befinner sig en bra bit snett nedanför till höger om Mars. Trots att grafiken gäller exakt Norrköpings breddgrad (58,6 grader nord), så kan den användas i större delen av landet. Drygt en timme efter solnedgången syns Merkurius som bäst mellan den 20:e och 25:e.

Merkurius och Mars position på himlen i slutet på februari och i början på mars 2019 när solen befinner sig 9 grader under horisonten (sedd från Norrköping)

Merkurius och Mars position på himlen i slutet på februari och i början på mars 2019 när solen befinner sig 9 grader under horisonten (sedd från Norrköping)

Animationen ovan visar hur det kommer att se ut på himlen under perioden 14 februari 2019 fram till 12 mars 2019 lite drygt en timme efter solnedgången.


Åter en stor fullmåne..

Stor måne (superfullmåne) den 20 februari 2019 kl. 00:12 (alltså natten mellan den 19:e och 20:e)

Stor måne (superfullmåne) den 20 februari 2019 kl. 00:12 (alltså natten mellan den 19:e och 20:e)


Månen nära Jupiter

Månen nära Jupiter på morgonen den 27 februari 2019 kl. 06:00 (sedd från Norrköping)

Månen nära Jupiter på morgonen den 27 februari 2019 kl. 06:00 (sedd från Norrköping)

Månaden avslutas med ett besök av månen nära Jupiter.


På himlen i februari – ännu mer information

Mycket av materialet som jag publicerat i tidigare artiklar ”På himlen i månad mm år 20yy” finns nu även uppdaterad för 2019.

Där hittar du bl. a. följande:

 • Stjärnkartor
 • Månens och planeternas rörelse framför stjärnhimlen
 • Solens skenbara färd, samt dess upp- och nedgångar
 • Gryning, skymning och månsken
 • (Nästan) allt om månens positioner, faser och extremvärden
 • Månens första och sista synlighet
 • Konjunktioner med planeter
 • Mycket information om de fem ljusa planeterna Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus

På himlen i februari 2019

2 svar

 1. Jakob Nagy skriver:

  Tog tillfället i akt att leta efter Saturnus den 16/2. Ringplaneten ledsagades utav Venus vilket gjorde uppdraget lättare. Kl 6.23 gav sig Saturnus till känna lågt över horisonten. 5 minuter tidigare fann jag henne i min kikare. Planeterna är i konjunktion den 18/2. Idag var de 2,5° från varann.

 2. Jakob Nagy skriver:

  En riktigt ljusstark( -0.7 magnitud)Merkurius lyste genom höga tunna cirrus moln vid kl 18.15 under lördagskvällen(23/2). 11/2 fann jag planeten i min lilla kikare endast 9.7° från solen, det var omöjlig att se planeten för blotta ögat trots riktigt bra förhållanden.

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer