På himlen i mars 2020 – en överblick


Några höjdpunkter på himlen i mars 2020

Vilka planeter syns denna månad överhuvudtaget?

Månadens visibilitetsdiagram ger ett snabbt svar på frågan:

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i mars 2020

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i mars 2020

Diagrammet avslöjar direkt att Venus syns mycket bra och Merkurius inte alls. Mars och Saturnus syns ganska dålig från sydligaste Sverige. Jupiter syns efterhand bra från södra Sverige.

Visibilitetsdiagram för alla planeter – lite mer info
Diagrammet är till för att du snabbt ska kunna se om en planet är synlig för blotta ögat eller inte. Det framgår däremot inte var och när (på kvällen, natten, eller morgonen) en planet syns. Grafiken gäller för en månad och alla fem ljusa planeter och den är avsedd för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Varje planet har sin egen kolumn och vilken planet som avses ser du ovanför och nedanför varje kolumn. Sverigekartan till höger ska underlätta för att hitta sig till rätta. Du kan kolla enkelt om en planet även syns från dina breddgrader. Titta längs breddgraden du bor på och leta upp planeten som du är intresserad i. Varje kolumn presenterar hela månaden från vänster till höger (alltså med månadens första dagarna till vänster i kolumnen och månadens sista dagar till höger i varje kolumn. Diagrammets färg tala då om för dig om det är lätt eller svårt att hitta den.

Vill du veta t.ex. om Venus syns från Blekingekusten i slutet på månaden, så kollar du färgen i den högra delen i andra kolumnen i höjd med linjen som går till Blekingekusten på Sverigekartan.

Har du sett någonting ljusstarkt på himlen – ta en titt på grafiken: Visar den att ett objekt syns dålig eller inte alls, så kan du vara säkert på att det inte var just den där planeten som du har sett …


Venus som bäst på kvällshimlen

Aftonstjärnan når sin största östliga elongation mot slutet av månaden. Det vill säga att vinkelavståndet mellan solen och Venus blir som störst med 46,1 grader på kvällen den 24 mars. Eftersom vår inre grannplanet befinner sig mycket nordligare på himlen än solen, så är också vinkeln mellan horisonten och en fiktiv linje mellan dem stor. Detta medför att aftonstjärnan strålar högt över horisonten vid den borgerliga skymningens slut.

Venus position på himlen den 24 mars 2020 kl. 19:00 - gäller Norrköpings breddgrad (58,6°n)

Venus position på himlen den 24 mars 2020 kl. 19:00 – gäller Norrköpings breddgrad (58,6°n)

Hela 5 timmar syns aftonstjärnan – från ungefär solnedgången fram tills den slutligen själv går ner.

Hur hittar jag Venus?

Du kan inte gå miste om aftonstjärnan. Frågan borde snarare lyda – hur kunde du missa den…om du verkligen inte såg den…

Venus (och månens) position på himlen i mars 2020 vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

Venus (och månens) position på himlen i mars 2020 vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

Hur bra är denna Venusvisibilitet?

Venus behöver 224,7 dagar för att ta sig ett varv runt solen, jorden 365,25 dagar. Ca var 584:e dag intar Venus (sedd från jorden) ungefär samma position relativ till solen. Detta innebär att t.ex. Om Venus t.ex. står åt samma håll som solen, så gör den det även efter ett år och lite drygt 7 månader igen. Det intressanta är att fem upprepningar tar nästan exakt 8 år (5×584 dagar = 2920 dagar / 8 = 365 dagar). Därmed upprepas allt efter 8 år och under denna 8års period blir det alltså fem kvällsvisibiliteter.
Kvällsvisibiliteten börjar i stort sett några veckor efter den övre konjunktionen och slutar någon vecka före den undre eller nedre konjunktionen.

övre konjunktion
bortom solen
största elongation h
max
nedre konjunktion
hitom solen
2019-08-14 2020-03-24 (46°05′ ö) 32,4° 2020-06-03
2021-03-26 2021-10-29 (47°03′ ö) 6,8° 2022-01-08
2022-10-22 2023-06-04 (45°24′ ö) 24,6° 2023-08-13
2024-06-04 2025-01-10 (47°10′ ö) 28,0° 2025-03-22
2026-01-06 2026-08-15 (45°54′ ö) 13,1° 2026-10-25
2027-08-11 2028-03-22 (46°07′ ö) 32,5° 2028-06-06

De flesta värden har hämtats från boken ”Astronomical tables of the sun, moon and planets”, Third Edition, Jean Meeus, Willmann-Bell, Inc.

2019/2020

Venus position på himlen 2019/2020 vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

Venus position på himlen 2019/2020 vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

2021/2022

Venus position på himlen 2021/2022 vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

Venus position på himlen 2021/2022 vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

2023

Venus position på himlen 2023 vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

Venus position på himlen 2023 vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

2024/2025

Venus position på himlen 2024/2025 vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

Venus position på himlen 2024/2025 vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

2026

Venus position på himlen 2026 vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

Venus position på himlen 2026 vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

2027/2028

Venus position på himlen 2027/2028 vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

Venus position på himlen 2027/2028 vid den borgerliga skymningens slut (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

2020 når Venus som mest 32,4 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut; 8 år senare blir det till och med 32,5 grader. Men däremellan blir det aldrig lika högt. Så det här är faktiskt en av de bästa kvällsföreställningarna som aftonstjärnan kan bjuda på.

Så kan man undra om det kan bli ännu bättre – alltså om Venus kan stå ännu högre över horisonten när solen befinner sig 6 grader under horisonten.

För att kunna bedöma om årets maximum är ett högt värde eller om det finns mycket högre värden, kan man undersöka ett antal år och kollar upp hur högt över horisonten aftonstjärnan når.

Venus höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (maximal 2020-2263 och 2020) - sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n

Venus höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut (maximal 2020-2263 och 2020) sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n

I diagrammet ovan anges höjd över horisonten i grader till höger och vänster och datum längst ner. Den tjocka vita linjen markerar Venus maximala höjd som den når vid ett vist datum under perioden 2020 till 2263. Man ser att den kan nå lite drygt 33 grader över horisonten i mitten på mars (vilket kommer att ske 2076 och 2084). Men i år når aftonstjärnan ”bara” 32,4 grader över horisonten den 21 mars – den tjocka gula parabel liknande kurvan i diagrammet. Denna kvällsvisibilitet är samtidigt alltså också en av de bästa överlag.
Det som också framgår är att Venus aldrig kan befinna sig över horisonten från ungefär en månad efter midsommar till mitten av oktober när solen befinner sig 6 grader under horisonten om man befinner sig på breddgraden 58,6°n.

Har du ett litet teleskop? Titta på Venus faser!

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut under första halvåret 2020 (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n) samt dess faser

Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut under första halvåret 2020 (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n) samt dess faser


Aftonstjärnan passerar Uranus

Venus passerar Uranus i mars 2020. Vyn i kikaren vid den nautiska skymningens slut (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

Venus passerar Uranus i mars 2020. Vyn i kikaren vid den nautiska skymningens slut (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

Som närmast står båda den 8 mars – ca 2,2 grader ifrån varandra (eller ungefär 5 måndiametrar)


Strålande Venus får besök av månen

Det är alltid en vacker vy när månens skära passerar vår ljusa grannplanet. I slutet på månaden har du åter igen möjligheten att njuta denna fantastiska vyn!

Venus och månens skära på himlen den 28 mars 2020 (samt kvällen före och efter) kl. 20:00 (sedd från Norrköping)

Venus och månens skära på himlen den 28 mars 2020 (samt kvällen före och efter) kl. 20:00 (sedd från Norrköping)

Observerar att vi går över till sommartid natten till den 29 mars – därmed blir det kl. 21:00 svensk sommartid söndagen den 29 mars.


Jupiter med sällskap på morgonhimlen

Mot sydost kan du försöka att hitta Jupiter i gryningen lågt över horisonten. Mot slutet av månaden blir det lättare. Mars drar förbi Jupiter kring vårdagjämningen men den syns bara i kikaren. Saturnus dyker också upp på morgonscenen – men syns än så länge bara med hjälp av en kikare. Mars drar förbi Saturnus i slutet av månaden.

Jupiters (Mars, Saturnus och månens) position på himlen vid den borgerliga grymningens början i mars 2020 (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

Jupiters (Mars, Saturnus och månens) position på himlen vid den borgerliga gryningens början i mars 2020 (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

Så här ser det ut på himlen – men som sagt Mars och Saturnus syns troligen enbart med hjälp av en liten kikare…

Jupiters (Mars, Saturnus och månens) position på himlen vid den borgerliga gryningens början i mars 2020 (sedd från Norrköping)

Jupiters (Mars, Saturnus och månens) position på himlen vid den borgerliga gryningens början i mars 2020 (sedd från Norrköping)


På himlen i mars 2020 – ännu mer information

Där hittar du bl. a. följande:

  • Stjärnkartor
  • Månens och planeternas rörelse framför stjärnhimlen
  • Solens skenbara färd, samt dess upp- och nedgångar
 • Gryning, skymning och månsken
 • (Nästan) allt om månens positioner, faser och extremvärden
 • Månens första och sista synlighet
 • Konjunktioner med planeter
 • Mycket information om de fem ljusa planeterna Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus

⇒På himlen i mars 2020

1 svar

 1. Jakob Nagy skriver:

  På morgonen den 22 mars gick jag ut för att observera tre av jordens planetgrannar som just nu befinner lågt över horisonten i sydöst. Jupiter, Mars och Saturnus såg jag kl 4.49 lätt för blotta ögat i den väldigt klara och kalla luften. Planet trion följde jag till kl 5.21 då solen var 7 gr under horisonten.
  Kvällen innan sågs Venus lysa majestätiskt i väster.

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer