På himlen i oktober 2020 – en överblick


Några höjdpunkter på himlen i oktober 2020

Vilka planeter syns denna månad överhuvudtaget?

Månadens visibilitetsdiagram ger ett snabbt svar på frågan:

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i oktober 2020

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i oktober 2020

Diagrammet visar att Merkurius förblir osynlig denna månad. Venus syns mycket bra från hela landet och du kan inte gå miste om den. Detsamma gäller för Mars. Jupiter syns bra upp till mellersta Norrland. Saturnus hittar man ganska lätt från södra Sverige men är svårt att hitta eller osynlig från mellersta Norrland och norrut.

Visibilitetsdiagram för alla planeter – lite mer info
Diagrammet är till för att du snabbt ska kunna se om en planet är synlig för blotta ögat eller inte. Det framgår däremot inte var och när (på kvällen, natten, eller morgonen) en planet syns. Grafiken gäller för en månad och alla fem ljusa planeter och den är avsedd för norra Europa från 52 till 72 graders nordlig latitud. Varje planet har sin egen kolumn och vilken planet som avses ser du ovanför och nedanför varje kolumn. Sverigekartan till höger ska underlätta för att hitta sig till rätta. Du kan kolla enkelt om en planet även syns från dina breddgrader. Titta längs breddgraden du bor på och leta upp planeten som du är intresserad i. Varje kolumn presenterar hela månaden från vänster till höger (alltså med månadens första dagarna till vänster i kolumnen och månadens sista dagar till höger i varje kolumn. Diagrammets färg tala då om för dig om det är lätt eller svårt att hitta den.

Vill du veta t.ex. om Venus syns från Blekingekusten i slutet på månaden, så kollar du färgen i den högra delen i andra kolumnen i höjd med linjen som går till Blekingekusten på Sverigekartan.

Har du sett någonting ljusstarkt på himlen – ta en titt på grafiken: Visar den att ett objekt syns dålig eller inte alls, så kan du vara säkert på att det inte var just den där planeten som du har sett …


Venus som morgonstjärna

Venus kan du inte gå miste om i gryningen. Den strålar en bra bit över horisonten på himlen. Till en början befinner sig morgonstjärnan i närheten av Regulus, Lejonets ljusaste stjärna. Därefter siktar den mot Jungfrun, som sakta dyker upp i gryningsljuset nära horisonten.

Venus position på himlen vid den nautiska gryningens början i oktober 2020 (sedd från Norrköping)

Venus position på himlen vid den nautiska gryningens början i oktober 2020 (sedd från Norrköping)


Mars i jordnära opposition

Vår yttre grannplanet Mars står i opposition till solen den 14 oktober kl. 01. Vår röda grannplanet befinner sig då ungefär mittemot solen och syns hela natten. Den går upp i skymningen och går ner i gryningen. På grund av Mars elliptiska hamna jorden inte som närmast Mars just vid oppositionen utan redan den 6 oktober kl. 16. Därmed ligger man denna gång nära det maximala värdet på 8,5 dygn mellan den egentliga oppositionen och tidpunkten för minimala avståndet mellan jorden och Mars.
Minimala distansen blir denna gång ca 62 miljoner kilometer. Det är 6,5 miljoner kilometer mer än vid det omtalade tillfället år 2003.

Mars 2020

Mars skenbara diameter sedd från jorden år 2020

Denna gång blir Marsskivan ca 22,5″ stor. Ungefär lika stor blir den först 2033 igen. Vid oppositionen för tvår år sedan blev den till och med 24,3″ stor men hamnade då mycket sydlig på himlen vilket ledde till att Mars nästantill blev osynlig från stora delar av Sverige – just när den egentligen syntes som bäst (från övriga världen på sydligare latituder).

Mars position på himlen vid den nautiska skymningens slut i oktober 2020 (sedd från Norrköping)

Mars position på himlen vid den nautiska skymningens slut i oktober 2020 (sedd från Norrköping)

Vår röda grannplanet Mars håller till i Fiskarna. Själva stjärnbilden består utav mestadels svaga stjärnor men nu lyser Mars upp området. Som bäst syns Mars mitt på natten – men den kan ses redan i skymningen och den går ner i gryningen.


Jupiter och Saturnus – ett trevligt par

Mot slutet av den nautiska skymningen lyser Jupiter ganska starkt lågt över horisonten mot söder. Snett till vänster om den hittar du ringplaneten Saturnus.

Jupiter och Saturnus position på himlen vid den nautiska skymningens slut i oktober 2020 (sedd från Norrköping)

Jupiter och Saturnus position på himlen vid den nautiska skymningens slut i oktober 2020 (sedd från Norrköping)

Avståndet mellan dem krymper sakta under månadens gång – från lite drygt 7 grader till drygt 5 grader.

Vinkelavståndet mellan Jupiter och Saturnus år 2020

Vinkelavståndet mellan Jupiter och Saturnus år 2020

Jupiter stod som närmast i maj i år med mindre än 5 grader däremellan. Avståndet ökade till drygt 8 grader vid månadsskifte augusti/ september. Nu minskar avståndet igen och båda planeter står som närmast varandra strax före jul. Det är då Jupiter kör om Saturnus.


På himlen i oktober 2020 – ännu mer information

Där hittar du bl. a. följande:

  • Stjärnkartor
  • Månens och planeternas rörelse framför stjärnhimlen
  • Solens skenbara färd, samt dess upp- och nedgångar
 • Gryning, skymning och månsken
 • (Nästan) allt om månens positioner, faser och extremvärden
 • Månens första och sista synlighet
 • Konjunktioner med planeter
 • Mycket information om de fem ljusa planeterna Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus

⇒På himlen i oktober 2020

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer