Sommarsolstånd 2018

Sommaren börjar

Sommarsolståndet 2018
inträffar: 21/6 kl. 12:07
årets längsta dag: 21/6
årets kortaste natt: 20:e-21:e

Den 21 juni 2018 börjar sommaren enligt kalendern, dvs. den astronomiska sommaren. Den meteorologiska sommaren började redan den 1 juni. De tre månaderna juni, juli och augusti betraktas som sommarmånaderna, vilket man har bestämt för statistikens skull. För en enskild plats gäller att medeltemperaturen måste ha legat över 10 grader i fem dagar i följd för att sommaren ska ha anlänt. Därmed varierar sommarens ankomst från plats till plats och från år till år och tidpunkten kan avgöras först i efterhand.
Däremot går det alldeles utmärkt att bestämma när sommarsolståndet kommer att inträffa – många år i förväg. Tidpunkten varierar dessutom ganska lite med åren – för att vår kalender är just gjort på det sättet att årstiderna och tidpunkterna för t.ex. sommarsolståndet inte ska flytta på sig så där mycket och att sommarsolståndet inte ska inträffa mitt på vintern kring jul efter ett antal år…

Sommarsolstånd är en tidpunkt, inte en dag

Kring sommarsolståndet är dagarna som längst och nätterna som kortast på norra halvklotet. Tittar man i olika almanackor så ser man att sommarsolståndet inträffar den 21 juni kl. 12:07. Det är nämligen inte en dag som avses utan en tidpunkt – nämligen precis då jorden passerar en speciell punkt på sin bana runt solen – just när jordens norra halvklot lutar mest fördelaktigt mot solen. Vid vintersolstånd är det tvärtom, då är det jordens södra halvklot som exponeras bäst till solljuset. I astronomernas koordinatsystem når solens deklination (avståndet från himmelsekvatorn) det största värdet (+23, 46 grader), vilket betyder att solen passerar rakt ovanför ditt huvud, om du skulle befinna dig på en plats med samma breddgrad (det vill säga 23,46 grader norr om ekvatorn).

Jordens positioner på dess omloppsbana vid vårdagjämning, sommarsolstånd, höstdagjämning och vintersolstånd

Jordens positioner på dess omloppsbana vid vårdagjämning, sommarsolstånd, höstdagjämning och vintersolstånd

Den astronomiska definitionen
Jean Meeus påpekar i sin bok ”More mathematical astronomy morsels” att denna definition (som du förövrigt även hittar på svenska Wikipedia) egentligen inte är samma som astronomerna använder sig av när de beräknar den exakta tidpunkten för sommarsolståndet. Astronomerna definierar årstiderna nämligen på ett annat sätt – att solens skenbara (ekliptikala) longitud ska vara 0, 90, 180 respektive 270 grader. Vid sommarsolståndet på norra halvklotet ska solens skenbara longitud vara exakt 90 grader – och det är också tidpunkten som beräknas och anges av astronomerna och i tabellen nedan. Tidpunkten då solen når sin maximala deklination (alltså den för nordbor mest fördelaktiga lutningen mot solen) inträffar i regel dock ett antal minuter före eller efter sommarsolståndet (tiderna kan skiljer sig upp till 9 minuter).
Anm.: Definitionerna skulle vara helt likvärdiga om varken månen eller andra planeter skulle ”dra” jorden åt lite olika håll och om jordens rotationsaxel pekade åt exakt samma håll hela tiden – men det gör den inte. Som tur är skillnaderna ganska små, så att det kan anses som hårklyveri.
Det gäller bara att ha definitionen som används för beräkningarna i bakhuvudet.
Slutligen kommenterar Meeus att man – eftersom de flesta tolka solstånden som extremvärden (nordligast eller sydligast) – borde övergå till att beräkna dessa värden istället för de enligt astronomiska definitionen.

Årets längsta dag och kortaste natt

Eftersom sommarsolståndet äger rum mitt på dagen den 21:e så blir det i år ganska lätt att avgöra vilken dag som är längst i år – det är den 21 juni. Med den kortaste natten blir det lite mer komplicerat och jag nöjer mig här med att hävda att både natten före och efter den 21:e i princip är lika korta. Fast rent matematiskt är det natten mellan den 20:e och 21:e som är minimalt kortare och därmed årets kortaste natt – i alla fall för alla som bor väster om 28,7 grader östlig longitud – vilket de flesta i Europa gör. Bor man öster därom (som människorna i Kirkenes till exempel) så är natten mellan den 21:e och den 22:e årets kortaste natt…fast däruppe råder ju midnattssol och det blir inte någon natt alls…

Sommarsolstånd alltid 21 juni?

Sedan 1988 har sommarsolståndet alltid inträffat någon gång under dygnet den 21 juni (svensk sommartid). Innan dess inträffade det ibland även den 22 juni. Fram till 2019 blir det fortsättningsvis den 21 juni under förutsättning att vi behåller sommartid. 2020 blir det dags för den 20 juni – för första gången sedan 1896.

Avståndet till solen och årets senaste solnedgång

Lite kuriosa: Jorden befinner sig nu nästan längst bort från solen på sin elliptiska bana. Den står fjärmast solen i början på juli.
Årets senaste solnedgång infaller inte med sommarsolståndet. Den inträffar alltid några dagar efter sommarsolståndet. Men som kompensation inträffar årets tidigaste soluppgång redan några dagar före sommarsolstånd och soluppgångarna försenas alltså redan vid sommarsolståndet…

Dagens längd i timmar och minuter i norra Europa

I år är alltså den 21 juni årets längsta dag.

2018-06-21 dagens längd i timmar i norra Europa

2018-06-21 dagens längd i timmar i norra Europa

Grafiken visar dagens längd, dvs. antal timmar och minuter som solen befinner sig över horisonten. I Sverige är årets längsta dag som kortast längs Skånes sydkust, där solen står ca 17 ½ timmar över horisonten. Ju längre norrut man kommer, desto längre är dagen och i landets nordligaste del går solen aldrig ner.

2018-06-21 antal timmar med dagsljus i norra Europa

2018-06-21 antal timmar med dagsljus i norra Europa

Grafiken visar hur många timmar man har dagsljus i norra Europa. I sydligaste Sverige har man dagsljus i ca 19 ½ timmar och norr om en linje Borlänge-Gävle har man i princip dagsljus dygnet runt. Det är tiden som solen inte står lägre än 6 grader under horisonten, dvs. tiden från soluppgången til solnedgången plus den borgerliga gryningen och skymningen.

Vilken tidsangivelse är korrekt?

Beroende på vilken källa du använder kommer du att hitta bland annat följande förslag:
21 juni kl. 10:07, kl. 10:08, kl. 11:07, kl. 11:08, kl. 12:07 eller kl. 12:08
Men vilket är det mest exakta värdet då?
Jag brukar hämta mina uppgifter om årstiderna från boken ”Astronomical Tables of the sun, moon and planets” skriven av Jean Meeus, en känd astronom och meteorolog.
Här nämns tiden för sommarsolståndet 2018: 21 juni kl. 10:08:26
Men alla astronomiska beräkningar görs i en universell tidräkning som är oberoende av jordens rotation och dess ändringar i rotationstiden (jordrotationen blir bland annat allt långsammare).
Man kan säga (förenklad) att tidsuppgiften stämmer överens med världstiden plus en liten korrektion som ligger 2018 någonstans på ungefär -71 sekunder.
Korrektionen kan dock bestämmas först i efterhand (bland annat med hjälp av stjärnor som ockulteras av månen eller solförmörkelser).
Alltså kl. 10:08:26 motsvarar kl. 10:07:15 världstid (med en korrektion på ca 71 sekunder eller motsvarande 1 minut och 11 sekunder, se även tabellen nedanför).
Kl. 10:07:15 världstid motsvarar kl. 12:07:15 svensk sommartid vilket avrundas till kl. 12:07.
Det är därför man ofta hittar uppgifter som skiljer sig med en minut (alltså avrundningsfel eller uppskattningsfel av den så kallade ”delta t” korrektionen).
Eller så skiljer sig tidsuppgifterna med en timme eller två timmar och då har man använt sig av olika tidszoner, nämligen världstid, svensk normaltid eller svensk sommartid.
Det gäller alltid att vara observant på vad det är för tidszon eller tidsskala källorna använder sig av. Många är tyvärr inte tydliga i detta avseende. Jag använder i regel svensk normaltid på vintern och svensk sommartid på sommaren.
Och därmed är svaret alltså att sommarsolståndet i Sverige inträffar 2018 den 21 juni kl. 12:07.

Tider för inträffande av sommarsolståndet åren 2007 till 2030

Tider för inträffande av sommarsolståndet åren 2007 till 2030

Tabellen anger när sommarsolstånd inträffar under åren 2007 till 2030. Du ser hur tiden konverteras från den universella astronomiska tiden till världstid med hjälp av en liten korrektion som ökar med åren. Den anges både i sekunder och i minuter och sekunder i tabellen. Slutligen hittar du tidsangivelsen i svensk sommartid genom att lägga till två timmar till världstiden. Detta kan dock innebära att även datumet skiftar som 2012 eller 2016.

Årstiderna eller omloppstiden går inte ihop med ett kalenderår

Jordens omloppstid kring solen eller tiden som går mellan två tillfällen då jorden passerar sommarsolståndspunkten, går inte riktigt ihop med ett kalenderår.
Kalenderåret är ungefär 6 timmar för kort och därför passerar jorden denna punkt av sin bana ca 6 timmar senare 2019. På grund av detta inträffar sommarsolståndet 2019 den 21 juni kl. 17:54. För att datumet inte ska dra iväg har vi ett skottår var fjärde år.
Som följd inträffar sommarsolstånd vart fjärde år ungefär vid samma tidpunkt. Men även detta stämmer förstås bara ungefär – i det långa loppet förskjuts tiderna och sommarsolstånd inträffar allt tidigare varför man utelämnar en skottdag år 2100…

1 svar

  1. 21 juni, 2018

    […] 1 Välj vilken dag du vill fira midsommar. Midsommarafton 2018 är officiellt sett fredagen den 22 juni och midsommardagen lördagen den 23. Men den ljusaste dagen och kortaste natten kommer tidigare. Sommarsolståndet, ögonblicket då solen ligger allra närmast Polstjärnan på himlen, inträffade kl 12:07 torsdagen den 21 juni. För massor med fakta, diagram och kartor om årets sommarsolstånd rekommenderar vi André Frankes genomgång på Astroinfo. […]

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer