Sveriges nationaldag och annandag pingst

Sveriges nationaldag

Sveriges nationaldag den 6 juni fick status som nationaldag först 1983 enligt svenska Wikipedia och nationaldagen blev helgdag från och med år 2005.

Annandag pingst

Annandag pingst infaller 50 dagar efter påskdagen alltid på en måndag och den var allmän helgdag (röd dag) i Sverige fram till och med år 2004.

Nationaldagen

Sveriges nationaldag eller svenska flaggans dag

Sveriges nationaldag = annandag pingst?!

För att annandag pingst ska inträffa den 6 juni krävs att påskdagen infaller den 17 april. Kör man en liten beräkning för alla påskar mellan 1900 och 2200 så får man fram att detta är fallet åren 1927, 1938, 1949, 1960, 2022, 2033, 2044, 2101, 2112, 2174, 2185 och 2196.

Eftersom Sveriges nationaldag fick status först 1983 är det år 2022 alltså första gången att både annandag pingst och Sveriges nationaldag inträffar samma dag. Eftersom annandag pingst sedan 2005 inte längre är en röd dag och samtidigt Sveriges nationaldag blev en röd dag, så innebär det att man i praktiken år 2022 har en ”lång pingsthelg” (som man hade fram till år 2005). Vi kommer att ha samma sak även 2033 och 2044 men därefter har vi ett stort glapp fram till år 2101 – vilket knappt längre är intressant för de flesta nu levande.

Sveriges nationaldag = pingstdagen

För att pingstdagen ska inträffa den 6 juni krävs att påskdagen infaller den 18 april. Kör man en liknande beräkning som ovan för alla påskar mellan 1900 och 2200 så får man fram att detta är fallet åren 1954, 1965, 1976, 2049, 2055, 2060, 2106, 2117, 2128.

Därmed har det hittills alltså aldrig förekommit att pingstdagen och Sveriges nationaldag har ägt rum samtidigt och att vi får vänta ganska länge – nämligen fram til år 2049 för att det ska inträffa. Men därefter sker det två gånger med ganska kort varsel – nämligen 2055 och 2060. Sedan får man vänta till år 2106!

Sveriges nationaldag = måndag

2005, 2011, 2016, 2022, 2033, 2039, 2044, 2050, 2061, 2067, 2072, 2078, 2089, 2095, 2101

Sveriges nationaldag = söndag

1993, 1999, 2004, 2010, 2021, 2027, 2032, 2038, 2049, 2055, 2060, 2066, 2077, 2083, 2088, 2094, 2100, 2106

 

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer