Vintersolståndet 2022

Den astronomiska vintern börjar

Vintersolståndet 2022
inträffar: 21/12 kl. 22:48 snt
årets kortaste dag: 21/12
årets längsta natt: 21:e-22:e
solen sydligast: 21/12 kl. 22:52

Den 21 december 2022 börjar vintern enligt kalendern, dvs. den astronomiska vintern. Den meteorologiska vinterperioden började redan den 1 december, dvs. för statistikens skull sammanfattar man de tre månaderna december, januari och februari till vintermånaderna.

Vintersolståndet är en tidpunkt, inte en dag

Kring vintersolståndet är dagarna som kortast och nätterna som längst på norra halvklotet. Tittar man i olika almanackor så ser man att vintersolståndet inträffar den 21 december kl. 22:48. Det är alltså inte en dag som avses, utan en tidpunkt. Det är tidpunkten då jorden passerar en speciell punkt på sin bana runt solen, nämligen den där jordens södra halvklot lutar mest fördelaktigt mot solen. (Det är åtminstone definitionen som vi har lärt oss. Men tidsuppgifterna, som räknas fram av astronomerna och som sprids även här på min sida, baserar dock på en annan definition och den bygger inte på solens sydligaste position!)

Jordens positioner på dess omloppsbana vid vårdagjämning, sommarsolstånd, höstdagjämning och vintersolstånd

Jordens positioner på dess omloppsbana vid vårdagjämning, sommarsolstånd, höstdagjämning och vintersolstånd

Vid vintersolstånd lutar jordens södra halvklot mest fördelaktig mot solen, vid sommarsolstånd är det tvärtom – då lutar jordens norra halvklot mest fördelaktig mot solen.

Den astronomiska definitionen
Jean Meeus påpekar i sin bok ”More mathematical astronomy morsels” att denna definition (solen sydligast, som du förövrigt även hittar på svenska Wikipedia) egentligen inte är samma som astronomerna använder sig av när de beräknar den exakta tidpunkten för vintersolståndet. Astronomerna definierar årstiderna nämligen på ett annat sätt – att solens skenbara (ekliptikala) longitud ska vara 0, 90, 180 respektive 270 grader. Vid vintersolståndet på norra halvklotet ska solens skenbara longitud vara exakt 270 grader – och det är också tidpunkten som beräknas och anges av astronomerna och i tabellen nedan.* Tidpunkten då solen når sin minimala deklination (alltså den för nordbor mest ofördelaktiga lutningen mot solen) inträffar i regel dock ett antal minuter före eller efter vintersolståndet (tiderna kan skiljer sig upp till 9 minuter). I år når solen sin sydligaste position ungefär kl. 22:52, alltså ca 4 minuter efter själva vintersolståndet enligt data tagen från Occult v.4.2022.12.13. Beräkningen gäller en fiktiv observatör i jordens centrum. Det är tidpunkten då solens mittpunkt passerar i zenit sydligast om ekvatorn. För oss som bor på jordytan blir det ännu mer komplicerad. Jag har skrivit lite mer om detta i artikeln om Vintersolståndet 2018.

*Anm.: Definitionerna (solen sydligast och solens longitud 270 grader) skulle vara helt likvärdiga om varken månen eller andra planeter skulle ”dra” jorden åt lite olika håll och om jordens rotationsaxel pekade åt exakt samma håll hela tiden – men det gör den inte. Som tur är skillnaderna ganska små, så att det kan anses som hårklyveri.
Det gäller bara att ha definitionen som används för beräkningarna i bakhuvudet.
Slutligen kommenterar Meeus att man – eftersom de flesta tolka solstånden som extremvärden (nordligast eller sydligast) – borde övergå till att beräkna dessa värden istället för de enligt astronomiska definitionen. Och med nordligast och sydligast avses de geocentriska värdena.

Bilden nedan visar hur det ser ut om man tittar från solen mot jorden. Då behöver rotationsaxeln inte nödvändigtvis pekar mot solen; det gör den bara vid sommar och vintersolstånd.

Jorden sedd från solen vid vinter- och sommarsolstånd, samt vårdag- och höstdagjämning

Jorden sedd från solen vid vinter- och sommarsolstånd, samt vårdag- och höstdagjämning

Den ljusblå pilen anger jordens färdriktning runt solen. Den mindre mörkblå pilen över Afrika anger jordens rotationsriktning. Den stora gula pilen anger varifrån solstrålarna kommer (grafiken visar jorden sedd från solen och därmed kommer solstrålarna från det hållet du tittar på bilden…). Solen drar en bana rakt över den gul prickade linjen – vid vintersolståndet längs den södra vändkretsen som ligger ca 23,5 grader söder om ekvatorn. Den grå linjen föreställer ekvatorn, de röda vändkretsarna och de orange färgade linjerna föreställer Polcirklarna.

Vilken tidsangivelse är korrekt?

Beroende på vilken källa du använder kommer du att hitta bland annat följande förslag:
den 21:e kl. 21:49, 21:48, 22:49, 22:48
Men vilken tidsangivelse är den korrekta som gäller för oss i Sverige? (samma gäller för Norge, Danmark och alla andra länder i samma tidszon; i Finland får man lägga till en timme!)

Det korta svaret är kl. 22:48 svensk normaltid då det inträffar vintersolståndet enligt astronomernas definition.

Det långa svaret...
Jag brukar hämta mina uppgifter om årstiderna från boken ”Astronomical Tables of the sun, moon and planets” skriven av Jean Meeus, en känd astronom och meteorolog. Här nämns tiden för vintersolståndet 2022: 21:49:21 TD den 21 december. Alla dessa beräkningar görs i en universell tidräkning (så kallad True Dynamical Time”, förkortad TD) som är oberoende av jordens rotation och dess ändringar i rotationstiden (jordrotationen blir bl.a. allt långsammare). Man kan säga (förenklad) att tidsuppgiften stämmer överens med världstiden plus en liten korrektion som ligger någonstans på ca -73 sekunder i år. Korrektionen kan dock bestämmas först i efterhand (bland annat med hjälp av stjärnor som ockulteras av månen eller genom solförmörkelser). Kl. 21:49:21 TD motsvarar kl. 21:48:08 världstid (med en korrektion på ca 73 sekunder eller motsvarande 1 minut och 13 sekunder, se även tabellen nedan). Den 21 december kl. 21:48:08 världstid motsvarar den 21 december kl. 22:18:08 svensk vintertid eller svensk normaltid – vilket avrundas till kl. 22:48. Det är just därför man ofta hittar uppgifter som skiljer sig med en minut (alltså avrundningsfel eller uppskattningsfel av den så kallade ”delta t” korrektionen). Eller så skiljer sig tidsuppgifterna med en timme och då har man använt sig av olika tidszoner, nämligen världstid och inte svensk normaltid (eller svensk vintertid). Det gäller alltid att vara observant på vad det är för tidszon eller tidsskala som källorna använder sig av. Många är tyvärr inte tydliga i detta avseende. Jag använder i regel svensk normaltid på vintern och svensk sommartid på sommaren. Som en av lärare i fysik alltid konstaterade när en elev gav som svar enbart en siffra utan enhet: ”Menar du ägg eller vadå?” Och därmed är svaret alltså att vintersolståndet i Sverige inträffar den 21 december 2022 kl. 22:48 svensk normal- eller vintertid enligt astronomernas definition. Sin sydligaste position når solen dock först fyra minuter senare, nämligen ca kl. 22:52 (sedd från jordens centrum).

[caption id="attachment_1478" align="alignnone" width="570"]Tabell med tidpunkterna för vintersolståndets inträffande 2007-2030 Tabell med tidpunkterna för vintersolståndets inträffande 2007-2030[/caption]

Tabellen anger när vintersolstånd inträffar under åren 2007 till 2030. Du ser hur tiden konverteras från den universella astronomiska tiden till världstid med hjälp av en liten korrektion som ökar med åren. Den anges både i sekunder och i minuter och sekunder i tabellen. Slutligen hittar du tidsangivelsen i svensk normaltid (genom att lägga till en timme till världstiden). Detta kan dock innebära att även datumet skiftar (vilket var fallet 2010 och 2014).

Årets längsta natt och årets kortaste dag

Årets längsta natt

I och med att vintersolståndet infaller på eftermiddagen den 21:e så är det enkelt att avgöra vilken natt som är längst – det är förstås just natten mellan den 21:e och 22:e.

Årets kortaste dag

I år är det också enkelt att avgöra vilken dag som är kortast i år: Det är förstås den 21 december i och med solen står som sydligast på eftermiddagen den 21:e.

Inträffar vintersolståndet alltid 21:e eller 22 december?

Sedan många decennier tillbaka har vintersolståndet inträffat antingen den 21:e eller 22 december. Att det infaller den 22:e blir dock allt mer sällsynt och sker en sista gång 2047. Därefter inträffar vintersolståndet alltid någon gång under den 21 december. 2084 är det premiär för den 20 december under förutsättning att vi behåller samma normaltid eller vintertid även då.

Dagens längd i timmar och minuter i norra Europa

I år är alltså den 21 december årets kortaste dag. Här ser du hur pass många timmar den varar:

Dagens längd i timmar och minuter över norra Europa den 21 december 2022

Dagens längd i timmar och minuter över norra Europa den 21 december 2022

Grafiken visar dagens längd, dvs. antal timmar och minuter som solen befinner sig över horisonten. I Sverige är dagen som längst längs Skånes sydkust, där solen står lite drygt 7 timmar över horisonten. Ju längre norrut man kommer, desto kortare är dagen och i landets nordligaste del går kommer solen överhuvudtaget inte upp över horisonten. Lägg märke till att solen visar sig även en bit norr om polcirkeln (i alla fall rent teoretiskt om man har en ideal horisont mot söder). Det beror på att solskivan inte är en punkt utan än yta och att jordens atmosfär bryter solstrålarna så att den fortfarande syns trots att den befinner sig en liten bit under horisonten.

Antal timmar med dagsljus

I regel är det dock ganska ljust även en bra stund före soluppgången och efter solnedgången. Enligt astronomerna räknas som dagsljus även den perioden som solen befinner sig mindre än 6 grader under horisonten. Den tiden adderas med andra ord till den tiden som solen befinner sig över horisonten.

Antal timmar med dagsljus över norra Europa den 21 december 2022 (dagen då vintersolståndet inträffar)

Antal timmar med dagsljus över norra Europa den 21 december 2022 (dagen då vintersolståndet inträffar)

Det är alltså i praktiken den tiden som går mellan den borgerliga gryningens början till den borgerliga skymningens slut. Det är precis det som grafiken visar. Således har vi alltid fler timmar med dagsljus än själva dagen – som räknas bara från soluppgång till solnedgång. Som du ser så har man även i Kirunatrakten drygt 5 timmar med dagsljus, trots att solen inte kommer över horisonten. Längst i söder har man drygt 8 1/2 timmar dagsljus på årets kortaste dag.
Detta gäller förstås bara vid rätt klart väder. Vid mulet kan det ju vara ganska mörkt och trist även mitt på dagen…

Jordens avstånd till solen och årets tidigaste solnedgång

Lite mer kuriosa: Jorden befinner sig nu nästan närmast solen på sin elliptiska bana. Den står som allra närmast solen i början på januari.
Den tidigaste solnedgången infaller inte med vintersolståndet utan i södra Sverige ungefär en vecka tidigare – solnedgångarna försenas alltså redan vid vintersolståndet. Men som kompensation inträffar årets senaste soluppgång först efter julhelgen.

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer