Grafikerna visa planeternas höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början, dvs. när solen står 6 grader under horisonten och de ljusaste stjärnor börjar bleknar på en allt ljusare himmel, för olika latituder i norra Europa.

Planeternas höjd över horisonten (55°n)

Planeternas höjd över horisonten (60°n)

Planeternas höjd över horisonten (65°n)

Planeternas höjd över horisonten (70°n)

Morgonhimlen är ganska planetfattig under första halvåret. Till en början syns Saturnus som dock drar sig tillbaka till kvälls och natthimlen. I landets norra del syns Venus i mars som morgonstjärna trots att den egentligen fortfarande är aftonstjärna. Detta beror på att Venus står mycket nordligare än solen. På sommaren syns Jupiter från landets södra del, där även Venus kan ses lågt över horisonten. På sensommaren och hösten syns morgonstjärnan även från nordligare breddgrader. På hösten är det klart Mars som står till bäst men även Saturnus finns med på morgonkulan och i början på oktober ger även snabba Merkurius ett kort gästspel.

André Franke