2011-06-01 Midnattssolförmörkelse

h1. …eller en solförmörkelse mitt i natten

h1. Ibland händer det man trodde vara omöjligt…

I landets nordligaste del är det nästan omöjliga möjligt. Solförmörkelser mitt på natten och månförmörkelser mitt på dagen. För att kunna se förmörkelser så måste solen eller månen står över horisonten. Detta gör solen dygnet runt på somrarna och fullmånen på vintrarna i norr. Medan folk på sydligare latituder aldrig kan få uppleva en månförmörkelse mitt på dagen och en solförmörkelse vid midnatt så är det alltså fullt möjligt i norra Sverige.
Denna solförmörkelse äger alltså rum sent på kvällen – så sent att solen redan har gått ned på de flesta håll i landet. Men i landets nordligaste del befinner sig solen fortfarande, även om lågt, över horisonten. Tack vara sommartiden äger en del av förmörkelsen rum till och med efter midnatt.


Grafiken visar förmörkelseförloppet sett från Kiruna.

h1. Vad är det som händer?

Kort sagt *månen passerar framför solen* (sett från jorden). I praktiken står månen mellan solen och jorden och *månens skugga träffar jorden*. Månens skugga består utav två delar – nämligen halvskuggan och helskuggan som också kallas för kärnskuggan. I området som träffas av halvskuggan kan en partiell solförmörkelse observeras, dvs. solen täcks bara delvis av månen och ljusstyrkan avtar bara något. Först när en stor del av solytan täcks (runt 80%) då märks det tydligt att det blir mörkare. I området där kärnskuggan passerar blir det mörkt och en total solförmörkelse kan observeras.

h1. Nästan mitt i natten i Sverige

Vid förmörkelsen den 1 juni 2011 missar månens kärnskugga jorden och går förbi norr om den. Därför blir förmörkelsen ingenstans på jorden total. Som mest täcks denna gång ca 50% av solytan strax öster om Kolahalvön och något mindre i nordligaste Sverige. Förmörkelsen är speciell eftersom den äger rum mitt på dagen i Alaska och skuggan når över nordpolen och träffar även ”nattsidan”.
Förmörkelsen kan observeras från nordligaste Europa, Island, Grönland, nordligaste Amerika, Alaska samt nordöstra Asien.

h1. Årets kanske ovanligaste midnattssol


På de flesta håll i landet har solen redan gått ner när förmörkelsen börjar. Men däremot längst i norr, där solen är uppe dygnet runt, kan förmörkelsen observeras sent på kvällen och mitt i natten. Grafiken visar solen sett från Kiruna vid kl 23:30 några minuter innan själva förmörkelsen är som störst.

h1. Var rädd om dina ögon

*Titta aldrig med en kikare mot solen*. Du förstör dina ögon och kan bli blind i värsta fall. Så länge solen står mycket lågt över horisonten kan du ta en kort titt med blotta ögat på solnedgången. Helst ska der vara lite moln eller dis vid horisonten, som dämpar solljuset ytterliggare. Är dock solen lite högre över horisonten och är himlen klarblå är den alldeles för stark – använd då helst förmörkelseglasögon. Även vanliga solglasögon duger *inte*. Förr i tiden tog man ofta sotad glas eller en oexponerad film för att titta på solen men även detta skyddar dina ögon inte tillräckligt. Även CD-medoden diskuteras flitigt. Säker är att en enda CD-skiva inte absorberar tillräckligt mycket strålning. Tre CD-skivor på varandra absorberar en hel del men jag har fortfarande inte hittat någon expert som ger grönt ljus för denna metod. *Säkrast är projektionsmetoden* där du med hjälp av en kikare projicerar bilden på solen på ett papper.

h1. Olika platser – olika tider

Till skillnaden från en månförmörkelse så är solförmörkelseförloppet inte den samma för olika platser.
*Vid en månförmörkelse* är det *samma tider för alla platser* och det som avgör om förmörkelsen kan ses eller ej är om månen står över horisonten.
*Vid en solförmörkelse* däremot är det dock bara en bråkdel av alla platser på jorden som kan uppleva förmörkelsen. *Alla platser har dessutom sina egna start- och sluttider* och även andelen av solskivan som täcks av månen är olika från plats till plats.

h1. När börjar solförmörkelsen?


Grafiken visar när solförmörkelsen börjar på olika platser i Norrland. Linjerna har dragits för varje minut. *Som tidigast börjar den ca kl 22:42 i Tornedalen och några minuter senare ner mot Jämtland. Söder om en linje Storlien – Strömsund – Skellefteå har solen definitivt gått ner innan solförmörkelsen börjar.

h1. När är solförmörkelsen som störst?


Grafiken visar när förmörkelsen är som störst i Norrland. Linjerna har dragits för varje minut. *Tidigast inträffar maximala förmörkelsen ca kl 23:31 i Tornedalen och några miniter senare i Lapplandsfjällen. Söder om en linje ungefär från Hemavan – Jokkmokk – Pello (mellan Pajala och Övertorneå) har solen redan gått ner när förmörkelsen skulle kunna vara som störst. I området där linjerna ligger tätt på kartan anger tiderna solnedgången. Här går solen alltså delvis förmörkad ner, fri horisontsikt förutsatt.

h1. Hur mycket av solskivans yta täcks av månen?


*Som mest täcks nästan halva solskivans yta* i nordostligaste Sverige. Det handlar om drygt 48% vid gränsen till Finland och något mindre i Lapplandsfjällen. Längre söderut avtar täckningen raskt i samband med att solen går ner innan maximala förmörkelsen inträffar.

h1. När slutar solförmörkelsen?


Grafiken visar när solförmörkelsen slutar på olika platser i landet. Linjerna har dragits för varje minut. *Som tidigast slutar den ca kl 00:20 i Tornedalen och några minuter senare i norra Lapplandsfjällen. I området, där linjerna ligger tätt på kartan, slutar förmörkelsen när solen går ner. Här motsvarar alltså tiderna de tiderna för solnedgången.

h1. När inträffar nästa solförmörkelse?

Efter denna förmörkelse får vi vänta fram till mars 2015 för att kunna få uppleva en solförmörkelse på nytt från Sverige. Det finns dock ett litet undantag. Skulle du råka befinna dig i Treriksröset den 21 maj 2013 så kan du få se en liten solförmörkelse vid 2 tiden då det kommer att täckas 3% av solytan.

2 svar

  1. Jesper skriver:

    hur många % kommer solen täckas den 20 mars 2015 i norrköping?

    Månen täcker då lite drygt 82% av solytan. /AF

  2. Jesper skriver:

    Hej! kan du lägga upp information om månförmörkelsen 15-16 juni nästa vecka som du har gjort med solförmörkelserna snälla
    Fixat!/AF

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.