2011-06-15 Total månförmörkelse på kvällen

h1. Djup förmörkelse

Denna förmörkelse är en rätt stor månförmörkelse eller snarare sagt månen tränger in ganska djupt i jordens helskugga. Förmörkelsens storlek är 1,7 och det är inte så långt ifrån det teoretiskt maximalt möjliga värde på 1,888. Detta inträffar då månen passerar centralt genom jordens helskugga när den står som närmast jorden och jorden befinner sig fjärmast solen. Nästa totala förmörkelse med ännu större storlek inträffar först den 26 juni 2029 då storleken når 1,841. Dvs. vi måste vänta 18 år och 11 dagar (vilket motsvarar Saros-perioden) för att kunna få uppleva en ännu mer central passage av månen genom jordens helskugga.
Det som kan trösta är att en förmörkelse med storlek 1,88 i praktiken inte är mer i ögonstickande än en förmörkelse med storlek 1,6.

h1. Förmörkelsens storlek

Vad betyder egentligen en förmörkelsestorlek på 1,7? 170% av månen täcks av skuggan – nej, förstås inte. Det täcks 100% av månens yta men 1,7 gånger månens diameter. Det betyder alltså att man skulle får plats med ytterliggare 0,7 gånger av månens diameter mellan månens kant som ligger närmast den yttre begränsningen av jordens helskugga och just begränsningen av jordens helskugga.

h1. Så syns förmörkelsen

Eftersom månen går helt förmörkad upp när det fortfarande är ljust (det hela sker ju ungefär vid solnedgången) så kommer det att vara svårt att hitta månen om man inte vet var den finns.

Men det finns en utmärkt chans denna gång att veta precis var månen borde finnas. Har du möjlighet att hålla utkik efter månen kvällen innan, alltså den 14 juni, så tar månen ungefär exakt samma bana på himlen som under förmörkelsekvällen. Enda skillnad är att den går upp en timme tidigare. Så den 14:e borde du hålla utkik efter månen strax före solnedgång och då tittar du ungefär mot sydsydost.
Ser du alltså t.ex. månen den 14 juni kl 22:00, så vet du var den ska finnas den 15 juni kl 23:00!
Denna regel gäller för större delen av landet men så här blir det t.ex. i Stockholm:

Och så kommer förmörkelseförloppet att se ut i Stockholm:

h1. Månförmörkelsens början

Månförmörkelsen *börjar kl 19:23 svensk sommartid* med att månen rör sig in i jordens halvskugga. *Detta kan dock ej observeras* för att månen står under horisonten och att skuggans yttre kant är ljus och diffus. Kl 20:23 når månen jordens helskugga men då står månen fortfarande under horisonten.

h1. kl 21:22 Månen täcks helt – totaliteten börjar

Totaliteten börjar, dvs. månen har kommit helt in i jordens helskugga.

Vid denna tidpunkt står dock månen fortfarande under horisonten i hela Sverige – och solen har inte gått ner än.
Hur mörkt eller ljust himlen är antyds genom bakgrundsfärgen. Den gula linjen anger var solen precis håller på att gå ner. Den tjocka svarta linjen anger var månen precis går up. Det syns också en ljusblå linje: Här står solen redan 6 grader under horisonten – den borgerliga skymningen slutar vid dessa platser i detta ögonblick. På alla platser längs den mindre tjocka svarta linjen står månen 5 grader över horisonten.

h1. kl 22:13 Månen täcks helt – totaliteten börjar

Förmörkelsen är som störst, dvs. månen är inne som djupast i jordens helskugga.

I Värmland, Dalarna och Gästrikland och norrut står månen fortfarande under horisonten och solen står fortfarande över horisonten. Däremot har månen gått upp över landets sydöstra del. Det kan dock vara svårt att hitta den förmörkade månen på den än så länge rätt så ljusa himlen.

h1. kl 23:03 Månen börjar lämna helskuggan – totaliteten slutar

Kl 23:03 Nu är det slut på den totala förmörkelsen. Månen börjar träda fram ur jordens helskugga.

I nordvästra Norrland står månen fortfarande under horisonten och solen har inte gått ner än. I södra Götaland, på Öland och Gotland står månen 5 grader över och solen 6 grader under horisonten. Här borde man kunna se månen som fortfarande är helt förmörkad medan del längre norrut blir svårare – månen står lägre på en ljusare himmel.

h1. kl 23:31 – 50% av månens yta täcks fortfarande av jordens helskugga

Ungefär halva månen är kvar i jordens helskugga.

Detta syns bäst i södra Sverige men även upp till sydöstra Norrland borde man kunna se ”en konstig halvmåne”.

h1. kl 00:03 Månen börjar lämna helskuggan – totaliteten slutar

Vi skriver redan den 16 juni, klockan har passerat midnatt.
Månen har nu lämnat jordens helskugga helt å hållet men dess högra kant är fortfarande lite mörkare än det brukar vara vid en vanlig fullmåne.

Månen syns nu i större delen av landet. I mellersta Norrland står den lågt över horisonten och solen håller på att gå ner eller har gått ner alldeles nyss. I nordligaste Norrland står månen fortfarande under horisonten och solen över.

h1. kl 00:17 – 70% av Månens diameter täcks av jordens halvskugga

Det är ungefär tidpunkten då man inte längre ska kunna känna av att det var en månförmörkelse på gång eftersom det nu enbart finns 0,7 gånger av månens diameter kvar i halvskuggan. Detta är ett teoretiskt värde och man bruka säga att en förmörkelse måste nå åtminstone 0.7 i halvskuggan för att den ska kunna noteras på himlen.

h1. kl 01:02 Förmörkelsen slutar rent matematiskt

Denna tidpunkt är bara av astronomiskt intresse och har ingen betydelse i praktiken. Månen lämnar nu även jordens halvskugga helt å hållet men detta kan inte observeras för att halvskuggans yttre kant är ljus och diffus.

Nu är det fullmåne precis som vanligt.

Observera att tiderna kan skilja sig någon minut hit eller dit beroende på vilka källor du använder. Detta beror främst på olika antaganden vad som gäller skuggans form och storlek.
Skuggan är nämligen inte helt rund eftersom jorden inte heller är en ideal klot…den är ju snarare som ett päron…
*Leta upp din plats på kartorna vid de olika tidpunkterna och så får du en uppfattning om hur månen ser ut, hur högt den står över horisonten och hur ljust det är ute hos dig.*

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer