2011-11-22 Månens skära nära Saturnus och Spica

h1. Saturnus och Jungfruns ljusaste stjärna Spica får besök av månen

Saturnus har dykt upp på morgonhimlen igen. Den syns allt bättre dag för dag. Ringplaneten befinner sig i stjärnbilden Jungfrun i närheten av dess ljusaste stjärna Spica. För observationer med blotta ögat är Saturnus säkert inte lika spektakulärt som Jupiter eller Venus. Men ändå kan det uppstå vackra konstellationer på himlen särskilt om månen befinner sig i närheten. Saturnus lyser en aning starkare än Spica, som tillhör de ljusaste stjärnorna på himlen (15:e plats på topplistan).


Grafiken visar månens, Saturnus och Spicas position på himlen 1 ½ till 2 timmar före soluppgång. Grafiken gäller för mellersta Sverige men kan användas i så gott som hela landet.

Den 22:e finns månen en bit till höger om Saturnus och den bildar tillsammans med Spica en vacker triangel. Den 23:e står rakt nedanför Saturnus och tillsammans med Spica en lite mer långdragen triangel.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.