2012-03-03 Mars i opposition till solen

h1. Mars i opposition

Mars står den 3 mars 2012 i opposition till solen. Den befinner sig då mittemot solen sett från jorden. Tittar man uppifrån på solsystemet, så befinner sig solen, jorden och Mars på en rad.


Grafiken visar i mitten en del av *vårt solsystem uppifrån den 3 mars 2012*. Solen är den gula pricken i mitten, jorden har ritats ljusblå och Mars rödaktig. Den inre cirkeln föreställer jordens omloppsbana kring solen och Mars omloppsbana har också ritats in (ellipsen utanför jordens bana). Mars bana lutar lite mot jordens bana och den delen som befinner sig lite ovanför (norr) om jordens banplan har ritats tjock medan den andra delen, som ligger söder om jordens banplan, har ritats streckat.
Planeterna rör sig motsols runt solen i det här perspektivet. Det du ser direkt är att Mars, jorden och solen ligger på rad just den 3 mars. Du ser också att avståndet mellan Mars bana och jordens bana är nästan som störst just där de två befinner sig nu (det är mycket närmare på andra sidan solen). Mars och solen position på himlen antyds genom pilarna som projicerar dem framför stjärnorna.
*I den yttre mörkblå ringen ser du stjärnbilderna längs ekliptikan.* Ekliptikan är en projektion av jordens banplan på himlen. Längs denna tänkta linje rör sig solen genom stjärnbilderna (fastän egentligen är det ju jorden som rör sig runt solen). Du ser att solen befinner sig än så länge en bit söder om himmelsekvatorn i stjärnbilden Vattumannen. Den fortsätter motsols och når vårdagjämningspunkten (där ekliptikan och himmelsekvatorn korsar varandra) den 20 mars.
Du kan också notera att Mars i stjärnbilden Lejonet befinner sig norr om ekliptikan, vilket beror på att den befinner sig på den del av sin omloppsbana som ligger norr om jordens banplan.

h1. Närmast men ändå förhållandevis rätt långt bort

På grund av Mars rätt elliptiska bana runt solen inträffar oppositionen och närmaste avstånd till Mars för det mesta inte samtidigt och i extrema fall kan det gå drygt 8 dagar däremellan. *I år inträffar närmaste avståndet till vår yttre granne ca två dagar senare än själva oppositionen, alltså den 5 mars.* Men jämförd med den mycket uppmärksammade oppositionen år 2003 är avståndet till vår granne denna gång nästan dubbelt så stort än då.


*Mars och jordens position den 28 augusti 2003.* Det som framgår är direkt att vi då hade nästan exakt motsatta förhållanden. Solen finns i stjärnbilden Lejonet och Mars i Vattumannen, en bra bit söder om ekliptikan och himmelsekvatorn. Men avståndet Mars-jorden är mycket mindre än i år. Minsta avståndet inträffade då redan dagen före oppositionen och uppgick till ca 56 millioner kilometer. *I år blir det med ca 101 millioner kilometer nästan dubbelt så mycket.*

h1. Ljusast vid oppositionen men ändå svagast

Mars lyser rätt starkt nu förtiden och den är nästan lika ljust som himlens ljusaste stjärna Sirius i stjärnbilden Stora hunden. Men trots att mars ljusstyrka är som störst nu så är det bland de svagaste ljusstyrkorna den kan komma upp i vid en opposition. Förklaringen är förstås att avståndet till den röda planeten är förhållandevis stor denna gång. Vid en av de mest gynnsamma oppositionerna, som inträffade 2003, strålade Mars till och med ljusare än Jupiter på himlen.
Det stora avståndet i år har ännu en konsekvens – nämligen för observatörer. Marsskivans skenbara diameter förblir förhållandevis liten i år. Med inte ens 14” (bådsekunder) är den betydligt mindre än 2003, då den kom upp i lite drygt 25”.


Grafiken visar Mars vid oppositionerna 2003 och 2012 och vid konjunktionen med solen 2004. Längst uppe anges ljusstyrkan (magnitud, +6 svagast observerbara stjärnor med blotta ögat, -1.4 Sirius, ca -4.5 Venus, ca -13 fullmånen och ca -26 solen). Skenbara diametern kan bli lite större än 25” vid gynnsamma förhållanden.

h1. Mars vid en konjunktion med solen


Mars, jordens och solens position i solsystemet och Mars och solens position på stjärnhimlen den 15 september 2004. Mars och solen är i konjunktion med varandra. Mars, solen och jorden står på rad och sett från jorden finns solen och Mars nästan åt samma håll på himlen. Den röda planeten befinner sig lite norr (ovanför) solen. Eftersom Mars befinner sig nästan längst bort från solen på sin omloppsbana och jorden står på andra sidan solen så är *avståndet mellan Mars och jorden nästan maximal*. Därmed blir den skenbara diameter nästan minimal.

h1. Mars skenbara ögla i stjärnbilden Lejonet

När jorden kör om en yttre planet, så rör den sig skenbar ”åt fel håll” framför stjärnorna och den skenbara banan bildar en slinga eller en ögla.


Grafiken visar Mars skenbara position framför stjärnorna under oppositionsperioden 2012. Mars skenbara bana bildar en fin ögla. Positionerna har markerats med en vit prick vid den 1:e i varje månad (januari till juli, 1-7) och ett streck markerar positionen vid den 15:e i varje månad. Prickens storlek motsvarar ljusstyrkan.

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer