2012 är aftonstjärnans år – strålande Venus på kvällshimlen

h1. Hur syns Venus som aftonstjärna 2012?

Venus kan ses lätt under de första månaderna fram till maj. Någon gång i maj blir den snabbt osynligt för blotta ögat med början i norra Sverige. Som högst över horisonten står Venus i mars vid den borgerliga skymningens slut.

Grafiken visar Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut (ca 40-45 minuter efter solnedgång) för både Malmö och Kiruna. Trots att Kirunabor befinner sig drygt 12 breddgrader nordligare än Malmöborna så står Venus bara ett par grader lägre över horisonten när den syns som bäst. Med andra ord: Ett gynnsamt år för Venus för alla i Norden.

h1. Varför syns Venus bäst 2012?

Det speciella är i år att Venus står mycket högt över horisonten när solen har gått ner och att aftonstjärnan befinner sig fortfarande en bra bit över horisonten när det är helt mörkt ute. I södra Sverige står Venus fortfarande en bit över horisonten i slutet av den astronomiska skymningen (alltså när det är total mörkt ute) – och detta i hela fyra månader. Dessutom står den som bäst då fortfarande drygt 20 grader över horisonten så att det inte går att missa vår grannplanet. Även från norra Sverige kan Venus ses på en helt mörk himmel i två månader. Som bäst står den fortfarande nästan 15 grader över horisonten när det har blivit riktigt mörkt.

Grafiken visar Venus position på himlen vid den astronomiska skymningens slut för både Malmö och Kiruna. I södra Sverige befinner sig Venus fram till i början på maj fortfarande över horisonten när det är helt mörkt ute. Längst i norr finns Venus vid totalt mörker över horisonten från mitten av januari tills slutet på mars då den astronomiska skymningen inte längre slutar.

h1. Upprepas vart 8:e år

Ibland syns Venus som aftonstjärna, ibland som morgonstjärna och periodvis syns den inte alls. Redan våra förfäder upptäckte att det finns en 8-års periodicitet, dvs. var 8:e år syns Venus på nästan exakt samma ställe på himlen. Detta beror på att jordens och Venus omloppstider går ihop nästan jämt efter bara åtta år och båda planeter står på nästan exakt samma ställe. Har jorden tagit sig 8 varv runt solen, så har Venus gjort 13 varv. Detta betyder inget annat att observationsmöjligheterna under en 8-års period kan variera – men efter 8 år har man i princip nästan exakt samma observationsmöjligheter igen och allt upprepas. Syns Venus mycket bra på kvällen under första halvåret 2012, så syntes den lika bra även 2004, 1996,1988,…,1900 osv. och den kommer att synas bra även 2020,2028,…,2044,…,2100 osv.

Grafiken visar Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut sett från Stockholm för alla 8 år från 2012 och 2019. 2020 skulle bli en upprepning av bilden för 2012 osv.
Venus kan varje år ses som aftonstjärna fastän vissa år syns den bara mycket kort eller mycket lågt över horisonten så att allmänheten inte kommer att uppmärksamma den. Detta är fallet åren 2013, 2014, 2016 utom alldeles i slutet på året och 2019. 2018 hinner Venus att gå ner innan det blir mörkt – här behöver man bara reflektera över hur mycket man såg Venus 2010. Klart bäst är Venus som aftonstjärna 2012. Rätt bra blir det även 2015 och våren 2017.

h1. Liten avvikelse – stor betydelse

2012 händer också något speciellt: Venus passerar framför solen i juni. Det gjorde den också för 8 år sedan. Men 1996 gjorde Venus inte det och 2020 kommer den inte att göra det heller. Trots att jordens och Venus omloppstiderna går mycket bra ihop efter 8 år, så gör den lilla skillnaden sitt. Efter 8 år står Venus inte helt exakt på samma ställe på himlen och det är tillräckligt mycket för att den i ena fallet kan hamna framför solen och det andra inte.

h1. Ungefär samma konstellation efter 584 dagar (1 år och 7 månader)

Venus omloppstid runt solen är 224,701 dagar medan jordens är 365,256 dagar. Med lite matematik kommer man fram till att Venus intar samma position (relativ till solen) ungefär var 584:e dag. Så når Venus t.ex. sitt största vinkelavstånd till solen den 27 mars 2012 och det gör den även den 1 november 2013, vilket är ungefär 584 dagar senare. Men trots att Venus även då kommer att vara längst bort från solen (sett från jorden) så syns den i princip inte alls från stora delar av Sverige medan den syns mycket bra i år.

h1. Bäst på våren, sämst på hösten

På grafiken ovan har du säkert lagt märke till att Venus aldrig syns som aftonstjärna på sommaren eller hösten – i alla fall inte i Nordeuropa.
Förklaringen är att Venus som aftonstjärna intar en mycket nordligare position än solen på våren. Den går därmed ner betydligt senare än solen. På hösten är det tvärtom. Även om Venus vinkelavstånd till solen är stort så går den ner ungefär samtidigt som solen. Det beror på att Venus som aftonstjärna står betydligt sydligare än solen på hösten. På grafiken till vänster ser du Venus position vid dess största vinkelavstånd till solen på våren 2012 och senhösten 2013. Trots att vinkelavståndet 2013 till och med är större än 2012 så står Venus bara någon grad över horisonten vid solnedgång. Däremot står den nästan 40 grader över horisonten 2012.

Grafiken visar Venus höjd över horisonten vid den borgerliga skymningens slut sett från Stockholm. Den gula linjen markerar Venus höjd vid ett visst datum under 2012. Den vita linjen anger den maximala höjd över horisonten som Venus någonsin når vid ett visst datum under perioden 2012 till 2212. T.ex. står Venus 10 grader över horisonten vid den borgerliga skymningens slut den 1 januari 2012. Men den kan stå som mest ca 17 grader över horisonten vid andra tillfällen den närmaste 200 åren.
Man ser direkt att aftonstjärnan befinner sig som bäst 32 grader över horisonten i slutet av mars 2012. Det allra högsta värdet de närmaste 200 åren ligger på nästan 33 grader och nås då något år framöver i mitten av mars. Man ser också att Venus aldrig kommer att befinna sig över horisonten vid den borgerliga skymningens slut under perioden juli-oktober.

2 svar

 1. Kristina skriver:

  Hej!

  Det är mycket intressant att följa upp denna sida!
  Kan man följa även nästkommnade t.ex se asteroiden Eros banan under dygnet?
  Mvh

  Mycket information hittar man på NAK:s hemsida – Norrköpings astronomiska klub http://www.nak.se /AF

 2. Lars Fareskog skriver:

  Hej!
  Tack för en väldigt intressant och lärorik sida.
  Hur sent kan man se aftonstjärnan Venus ikväll den 2/3? Ännu kl 22.00 syns den. Jag tycker inte den borde synas så sent. (ligger ju mellan jorden o solen).

  Hälsningar Lars

  Det beror lite på var du har observerat Venus. I Norrköping t.ex. gick den ner ca kl. 22.14. I april går Aftonstjärnan ner långt efter midnatt och i landets norra del går den inte alls ner. /AF

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer