2012 är morgonstjärnans år – strålande Venus på morgonhimlen

h1. Hur syns Venus som morgonstjärna 2012?

Venus kan ses lätt under hösten från hela Sverige. I söder påbörjade Venus sin morgonvisibilitet redan i slutet på juni medan det dröjde någon månad längre i norr. I söder försvinner Venus strax efter årsskiftet igen. I norr avslutar Venus sen morgonvisibilitet redan i december. Som högst över horisonten står Venus i september vid den borgerliga skymningens slut.

Grafiken visar Venus position på himlen vid den borgerliga gryningens början (ca 40-45 minuter efter solnedgång) för både Malmö och Kiruna. Trots att Kirunabor befinner sig drygt 12 breddgrader nordligare än Malmöborna så står Venus bara ett par grader lägre över horisonten när den syns som bäst. Med andra ord: Ett gynnsamt år för Venus för alla i Norden.

h1. Varför syns Venus bäst 2012?

Det speciella är i år att Venus befinner sig redan en bra bit över horisonten när det fortfarande är helt mörkt ute. I södra Sverige står Venus en bra bit över horisonten i början av den astronomiska gryningen (alltså när det är fortfarande total mörkt ute) – och detta i 3 ½ månader. Dessutom står den då som bäst redan 16 grader över horisonten så att det inte går att missa vår grannplanet. Även från norra Sverige kan Venus ses på en helt mörk himmel i två månader. Som bäst står den redan 10 grader över horisonten när det är riktigt mörkt. Morgonstjärnan står mycket högt över horisonten när solen slutligen går upp.

Grafiken visar Venus position på himlen vid den astronomiska gryningens början för både Malmö och Kiruna. I södra Sverige befinner sig Venus från mitten av augusti till böran av december redan över horisonten när det fortfarande är helt mörkt ute. Längst i norr finns Venus vid totalt mörker över horisonten från mitten av september till mitten av november.

h1. Upprepas vart 8:e år

Ibland syns Venus som aftonstjärna, ibland som morgonstjärna och periodvis syns den inte alls. Redan våra förfäder upptäckte att det finns en 8-års periodicitet, dvs. var 8:e år syns Venus på nästan exakt samma ställe på himlen. Detta beror på att jordens och Venus omloppstider går ihop nästan jämt efter bara åtta år och båda planeter står på nästan exakt samma ställe. Har jorden tagit sig 8 varv runt solen, så har Venus gjort 13 varv. Detta betyder inget annat att observationsmöjligheterna under en 8-års period kan variera – men efter 8 år har man i princip nästan exakt samma observationsmöjligheter igen och allt upprepas. Syns Venus mycket bra på morgonen under hösten 2012, så syntes den lika bra även 2004, 1996,1988,…,1900 osv. och den kommer att synas bra även 2020,2028,…,2044,…,2100 osv.

Grafiken visar Venus position på himlen vid den borgerliga gryningens början sett från Stockholm för alla 8 år från 2012 och 2019. 2020 skulle bli en upprepning av bilden för 2012 osv.
Venus kan varje år ses som morgonstjärna fastän vissa år syns den bara mycket kort eller mycket lågt över horisonten så att allmänheten inte kommer att uppmärksamma den. Detta är fallet åren 2013, 2016 och 2019 utom alldeles i början på året. 2014 hinner Venus att gå ner innan det blir mörkt – här behöver man bara reflektera över hur mycket man såg Venus 2006 på morgonhimlen. Bäst är Venus som morgonstjärna 2012 – i alla fall syns den då som längst. 2015 står Venus till och med lite högre på himlen men morgonvisibiliteten är något kortare. Rätt bra blir det även 2017 och en mycket kort men bra visibilitet även i slutet av 2018.

h1. Liten avvikelse – stor betydelse

2012 hände ju något speciellt: Venus passerade framför solen i juni. Det gjorde den också 8 år tidigare. Men 1996 gjorde Venus inte det och 2020 kommer den inte att göra det heller. Trots att jordens och Venus omloppstiderna går mycket bra ihop efter 8 år, så gör den lilla skillnaden sitt. Efter 8 år står Venus inte helt exakt på samma ställe på himlen och det är tillräckligt mycket för att den i ena fallet kan hamna framför solen och det andra inte.

h1. Ungefär samma konstellation efter 584 dagar (1 år och 7 månader)

Venus omloppstid runt solen är 224,701 dagar medan jordens är 365,256 dagar. Med lite matematik kommer man fram till att Venus intar samma position (relativ till solen) ungefär var 584:e dag. Så når Venus t.ex. sitt största vinkelavstånd till solen den 15 augusti 2012 och det gör den även den 22 mars 2014, vilket är ungefär 584 dagar senare. Men trots att Venus även då kommer att vara längst bort från solen (sett från jorden) så syns den då inte speciellt bra eller nästan inte alls från norra Sverige medan den syns mycket bra i år från hela landet.

h1. Bäst på hösten, sämst på våren

På grafiken ovan har du säkert lagt märke till att Venus aldrig syns som morgonstjärna på våren och försommaren – i alla fall inte i Nordeuropa.
Förklaringen är att Venus som morgonstjärna intar en mycket nordligare position än solen på hösten. Den går därmed upp betydligt tidigare än solen. På våren är det tvärtom. Även om då Venus vinkelavstånd till solen är stort så går den upp ungefär samtidigt med solen. Det beror på att Venus som morgonstjärna står betydligt sydligare än solen på våren och försommaren. På grafiken till vänster ser du Venus position vid dess största vinkelavstånd till solen på sensommaren 2012 och våren 2014. Trots att vinkelavståndet 2014 till och med är större än 2012 så står Venus bara någon grad över horisonten vid solnedgång. Däremot står den nästan 30 grader över horisonten 2012.

Grafiken visar Venus höjd över horisonten vid den borgerliga gryningens början sett från Stockholm. Den gula linjen markerar Venus höjd vid ett visst datum under 2012. Den vita linjen anger den maximala höjd över horisonten som Venus någonsin når vid ett visst datum under perioden 2012 till 2212. T.ex. står Venus 3 grader över horisonten vid den borgerliga gryningens början i slutet av december 2012 (sett från Stockholm). Men den kan stå som mest ca 15 grader över horisonten i slutet på december vid andra tillfällen den närmaste 200 åren (vilket år framgår inte av grafiken).
Man ser direkt att morgonstjärnan befinner sig som bäst 27 grader över horisonten under andra septemberhalvan 2012. Det allra högsta värdet de närmaste 200 åren ligger på nästan 30 grader och nås då något år framöver under första oktoberhalvan. Man ser också att Venus aldrig kommer att befinna sig över horisonten vid den borgerliga gryningens början under perioden maj till midsommar.

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer