Planetmingel på kvällshimlen i juni

h1. Venus, Mars och Saturnus möts

Just nu har du möjligheten att se flera planeter och några ljusa stjärnor i dess närhet. Grannplaneten Venus håller till i stjärnbilden Tvillingarna. Castor och Pollux finns i närheten.
Mars närmar sig Regulus, Lejonets ljusaste stjärna och Saturnus i Jungfrun står inte alldeles för långt ifrån Spica.Bilderna visar planeternas och stjärnornas positioner vid slutet av den borgerliga skymningen den 1 juni. Den övre avser Norrköping, den nedre Malmö.
Mot västnordväst lyser *Venus* i närheten av Tvillingparet *Castor* och *Pollux*. Mot väster ser du vår röda grannplanet *Mars* i närheten av *Regulus*. I sydväst finns ringplaneten *Saturnus* och mot sydsydväst finns *Spica*, Jungfruns ljusaste stjärna.

h1. Bäst i södra Sverige

I norra Sverige blir det inte tillräckligt mörkt. Här kan du enbart hitta Venus med lite tur. I mellersta Sverige står planeterna redan rätt så lågt över västhorisonten när det har blivit tillräckligt mörkt. I söder är det dock inga större problem att hitta planeterna.


Grafiken visar när den borgerliga skymningen slutar i norra Europa den 1 juni. T.ex. i Malmö, Kalmar och Visby sker detta strax efter kl 22:30, i Göteborg, Jönköping, Norrköping och Stockholm runt 23 tiden. Det är tidigast då man kan lyckas upptäcka de ljusaste stjärnorna och planeterna Mars och Saturnus. Venus är betydligt ljusare och syns redan strax efter solnedgången. I norr når solen aldrig mer 6 grader under horisonten – där finns antingen ingen borgerlig skymning eller så slutar den aldrig och övergår direkt i den borgerliga gryningen.

h1. Följ planeterna rörelse i förhållande till stjärnorna

Eftersom planeterna rör på sig, ändras deras position på himlen. Just nu är det ganska lätt att följa planeternas rörelse eftersom det finns ljusa stjärnor i närheten och så ser man hur konstellationen ändras dag för dag. Till en början bildar *Venus* en triangel med stjärnorna *Castor* och *Pollux* men redan den 11 står de i nästan i rätt linje med varandra.
*Mars* rör sig lite långsammare men dess rörelse går bra att följa när den håller på närma sig Regulus. Den 6 står den nära *Regulus* och den 7 står den redan på andra sidan om stjärnan.


Grafiken visar himlen den 6 juni vid den borgerliga skymningens slut i södra Sverige.


Grafiken visar himlen den 11 juni vid den borgerliga skymningens slut i södra Sverige.

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer