Venus i rak linje med stjärnorna Castor och Pollux

Venus rör sig rätt snabbt genom djurkretsen och just nu håller den på passera söder om Tvillingarna Castor och Pollux. På morgonen den 7 september finns morgonstjärnan rakt nedanför tvillingparet – en vacker konstellation.

2012-09-07 Venus rakt nedanför Tvillingarna Castor och Pollux sett från Borlänge vid den nautiska gryningens början.
Bilden visar hur de ljusa stjärnorna Castor och Pollux står i linje med grannplaneten Venus. Grafiken gäller egentligen exakt för Borlänge men kan användas i stora delar av landet. Dock varierar framför allt tiden en del när man ska ge sig ut.

2012-09-07 Början på den nautiska gryningen i norra Europa
Bästa tiden är på morgonen innan det har hunnit bli alldeles för ljust. Grafiken anger när den nautiska gryningen börjar i norra Europa. Det är ungefär då och någon timme framåt man ska hålla utkik efter den vackra konstellationen.
Tidigast får man ge sig ut längst i norr där man helst ska titta vid 03-tiden medan man vid västkusten kan vänta till strax före kl. 05.

André Franke