Obs-guiden för april 2023

På himlen – en kortare överblick
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

På himlen – Utförligare om månadens händelser
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Hitta rätt direkt
1–2 apr | 3–9 apr | 10–16 apr | 17–23 apr | 24–30 apr

Månadens höjdare
Merkurius bäst synlig (11) | Venus nära Plejaderna (11) | Venus bäst synlig (15)
Antares-fenomenet (18) | Lyriderna i maximum (23) | Månen nära Venus (23)
Pallas nära Procyon (26) | Lunar X syns (27) | Komet nära M31 (30–)


Obs-guiden för april 2023

av Sven Mårdh och André Franke (grafik)

Så observerar du: Sist vid (nästan) varje kalendertips anges hur man kan se och bäst observerar det aktuella fenomenet. Ö = för blotta ögat, K = med fältkikare och T = med teleskop.

Planeter

Synliga för blotta ögat: Merkurius (kväll till 18/4, bäst 11/4), Venus (kväll till kring midnatt, bäst 15/4), Mars i Tvillingarna (kväll till sen natt).

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i april 2023

Så syns planeterna från norra Europa med blotta ögat i april 2023

Se På himlen.

Asteroider

Dvärgplaneten 1 Ceres: hela natten (i söder/ned klockan 00.39/08.35 den 1:e, 23.29/07.31 den 15:e och 22.22/06.19 den 30:e; magnitud +7,0 till +7,6; stjärnbild: Berenikes Hår; opposition 21 mars. K

2 Pallas: kväll till efter midnatt (i söder/ned klockan 19.23/01.02 den 1:e, 18.48/00.53 den 15:e och 18.13/00.41 den 30:e; magnitud +8,3 till +8,7; stjärnbilder: Enhörningen (–14), Lilla Hunden (14–); opposition 8 januari. K

7 Iris: hela natten utom kväll under första 2/3-delen av månaden (upp/i söder klockan 23.43/03.07 den 1:e, 22.30/02.02 den 15:e och upp/i söder/ned klockan 21.05/00.49/04.28 den 30:e; magnitud +10,1 till +9,5 runt oppositionen; stjärnbilder: Vågen (–30), Jungfrun (30–); opposition 30 april. KT

Mer information om asteroider hittar du bland annat hos astro.vanbuitenen.nl.

Kometer

C/2020 V2 (ZTF): kväll under första hälften av månaden – cirkumpolär till den 7:e (lägst i norr på höjden 0,9° klockan 02.31 den 1:e, ned klockan 00.28 den 15:e och 22.42 den 30:e); magnitud +10,5?; stjärnbilder: Triangeln (–22), Väduren (22–); perihelium 8 maj, närmast jorden 5 januari och 17 september. T

C/2022 A2 (PanSTARRS): hela natten (cirkumpolär) – bäst på morgonen (lägst i norr klockan 00.09 den 1:e, 23.34 den 15:e och 22.54 den 30:e); magnitud +10,5 till +11,5?; stjärnbild: Andromeda; perihelium 18 februari, närmast jorden 17 januari. T

C/2022 E3 (ZTF): tidig kväll i början av månaden (ned klockan 22.23 den 1:e, 21.24 den 15:e och 20.24 den 30:e); magnitud +10,5 till +12,5?; stjärnbilder: Floden (–25), Haren (25–); perihelium 12 januari, närmast jorden 1 februari. T

C/2019 U5 (PanSTARRS): hela natten – går dock ned allt tidigare på sennatten (i söder/ned klockan 00.11/06.02 den 1:e, 22.42/04.35 den 15:e och 21.19/03.07 den 30:e); magnitud +11,5?; stjärnbilder: Jungfrun (–7), Lejonet (7–); perihelium 29 mars, närmast jorden 24 mars. T

Mer information om kometer hittar du bland annat hos astro.vanbuitenen.nl och Seiichi Yoshida.

Meteorskurar

Lyriderna 14–30 april (max 23 april, ZHR 18). Ö
Eta Aquariderna 19 april–28 maj (max 6 maj, ZHR 50). Ö
ANT-radianten (från eng. antihelion source) presterar 1–5 ganska långsamma meteorer/timme (ZHR). ANT har en diffus radiant alltid belägen cirka 12°Ö om den punkt som ligger mittemot solen. Under april rör den sig huvudsakligen genom Jungfrun och Vågen. Ö

Mer information om meteorskurar hittar du bland annat hos International Meteor Organization.

Vecka 13 (1–2 april)


1 Lö 01.00 Sombrerogalaxen (M104, mag +9,5) i Jungfrun står högst i söder vid midnatt. Höjd 19,7°, solhöjd –27,1°. T

1 Lö 03.11 Algol-minimum. Höjd 9,7° i N, solhöjd –21,8°. Ö

1 Lö 23 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt). Ö

1 Lö 23.55 Regulus (mag +1,3) 7,7°SO om månen. Månfas 83%, höjd 44,4° i SV, solhöjd –25,4°. Ö

2 Sö 23.55 Regulus (mag +1,3) 6,4°V om månen. Månfas 90%, höjd 42,6° i SSV, solhöjd –25,1°. Ö

Vecka 14 (3–9 april)


3 Må 12 Merkurius (mag –1,0, elongation 16°Ö, fas 72%) i Väduren, RA 1h47,9m dekl +12°38′.

4 Ti 00.00 Algol-minimum. Höjd 17,7° i NV, solhöjd –24,9°. Ö

5 On 00.58 Karlavagnen (Alioth = Epsilon Ursae Majoris, mag +1,8) står högst i söder vid midnatt. Höjd 87,2° – nästan rakt i zenit, solhöjd –25,5°. Ö

5 On 21.30 Dvärgplaneten Ceres (mag +7,1, elongation 155°Ö) 1,4°N om galaxen M98 (mag +11). Ceres höjd 37,8° i SO, solhöjd –13,1°. KT

5 On 23.55 Spica (mag +1,0) 11,6°SO om månen. Månfas 100%, höjd 26,5° i SSO, solhöjd –24,0°. Ö

6 To 06.35 FULLMÅNE i Jungfrun, RA 13h00,0m dekl –5°39′,
i söder 00.50 (höjd 27°), ned 06.28, upp 20.20. Ö


6 To 20 Månens libration: kratern Pettit är gynnsam att observera enligt Sky & Telescope. T

6 To 20.49 Algol-minimum. Höjd 36,1° i VNV, solhöjd –8,3°. Ö

6 To 23.55 Spica (mag +1,0) 2,7°VSV om månen. Månfas 99%, höjd 18,7° i SSO, solhöjd –23,6°. Månen är närmast Spica klockan 21.06 då avståndet är 2,4°. Ö

7 Fr 06 Venus (mag –4,0, elongation 38°Ö, fas 75%) i Oxen, RA 3h30,5m dekl +20°21′.

7 Fr 21.30 Venus (mag –4,0, elongation 38°Ö, fas 75%) 5,0°SV (nedanför) om stjärnhopen Plejaderna (M45). Venus höjd 16,9° i VNV, solhöjd –12,5°. Venus är 5,0° eller närmare Plejaderna mellan den 7 och 14 april med minsta avståndet (2,7°) den 11 april. Ö

2023-04-07 kl. 21:30 Venus nedanför Plejaderna (sedd från Norrköping)

2023-04-07 kl. 21:30 Venus nedanför Plejaderna (sedd från Norrköping)

 

8 Lö 03.30 Zubenelgenubi = Alfa Librae (mag +2,8) 5,2°Ö om månen. Månfas 96%, höjd 13,7° i SSV, solhöjd –17,6°. Ö

8 Lö 05 Månens libration stor i longitud: Grimaldi är fjärmast från månranden. KT

8 Lö 11 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (primärt).

8 Lö 20 Månens libration: kratern Glushko är gynnsam att observera enligt Sky & Telescope. T

8 Lö 21.30 Asteroiden 2 Pallas (mag +8,4, elongation 92°Ö) 1,5°SO om Delta Monocerotis (mag +4,1). Pallas höjd 23,2° i SV, solhöjd –12,2°. K

9 Sö 21.00 Avståndet mellan Venus (mag –4,1, elongation 39°Ö, fas 74%) och Merkurius (mag –0,3, elongation 19°Ö, fas 48%) är som minst (19,6°). Venus höjd 21,5° i V, Merkurius höjd 7,5° i VNV, solhöjd –8,6°. Ö

Vecka 15 (10–16 april)


10 Må 03.30 Antares (mag +1,0) 2,9°OSO om månen; Alniyat = Sigma Scorpii (mag +2,9) 0,8°OSO om månen; Dschubba = Delta Scorpii (mag +2,3) 4,8°VNV om månen; klotformiga stjärnhopen M80 (mag +8,5) 2,2°N om månen. Månfas 84%, höjd 5,9° i S, solhöjd –16,8°. ÖK

10 Må 04.52–(05.55) Månen ockulterar Alniyat = Sigma Scorpii (mag +2,9). Månfas 84%/83%, höjd 5,4° i S/2,8° i SSV, solhöjd –8,7°/–1,2°. Ockultationens början sker vid månens ljusa rand, slutet av ockultationen är inte synligt då gryningshimlen är för ljus. KT

11 Ti 03.30 Antares (mag +1,0) 10,4°VNV om månen. Månfas 75%, höjd 1,6° i SSO, solhöjd –16,5°. Ö

11 Ti 20.42 Merkurius (mag –0,1, elongation 19°Ö, fas 40%) är bäst synlig = når högsta höjd vid den borgerliga skymningens slut; Merkurius 19,8°V (nere till höger) om Venus (mag –4,1, elongation 39°Ö, fas 74%). Merkurius höjd 10,5° i VNV, solhöjd –6,0°. Ö

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i slutet på mars och i början på april 2023 (sedd från Norrköping)

Merkurius position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i slutet på mars och i början på april 2023 (sedd från Norrköping)

 

Merkurius och Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i april 2023 (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

Merkurius och Venus position på himlen vid den borgerliga skymningens slut i april 2023 (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

11 Ti 21.30 Venus (mag –4,1, elongation 39°Ö, fas 74%) 2,7°SSO om stjärnhopen Plejaderna (M45) – minsta avståndet. Venus höjd 18,4° i VNV, solhöjd –11,3°. Venus är 5,0° eller närmare Plejaderna mellan den 7 och 14 april. Ö

2023-04-11 kl. 21:30 Venus nära Plejaderna (sedd från Norrköping)

2023-04-11 kl. 21:30 Venus nära Plejaderna (sedd från Norrköping)

12 On 00 Jupiter i konjunktion med solen – planeten passerar 1,1°S om denna.

12 On 00 Merkurius (mag –0,0, fas 40%) är längst östligt från solen, elongation 19°29′.

12 On 05.54 Månens sydligaste deklination, –28°56′ i Skytten, månfas 64%, höjd 2,5° i S, solhöjd –0,6°.

13 To 00.58 Spica (mag +1,0) i Jungfrun står högst i söder vid midnatt. Höjd 20,1°, solhöjd –22,6°. Ö

13 To 11.11 SISTA KVARTERET i Skytten, RA 19h42,0m dekl –27°25′,
upp 04.48, i söder 07.04 (höjd 4°), ned 09.26. Ö

14 Fr 00.59 Virvelgalaxen (M51, mag +8,0) i Jakthundarna högst i söder vid midnatt. Kallas även för Malströmsgalaxen. Höjd 78,5°, solhöjd –22,2°. KT

14 Fr 06 Månens libration stor i latitud: norra polarområdet är bra synligt. KT

14 Fr 22 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt). Ö

14 Fr 22.00 Mars (mag +1,1, elongation 76°Ö, fas 90%) endast 9,2 bågminuter S om Mebsuta = Epsilon Geminorum (mag +3,0). Mars höjd 37,9° i VSV, solhöjd –13,2°. Ö

Mars skenbara rörelse framför stjärnhimlen i april 2023

Mars skenbara rörelse framför stjärnhimlen i april 2023

14 Fr 22.00 Dvärgplaneten Ceres (mag +7,3, elongation 147°Ö) 4,9°ONO om Denebola = Beta Leonis (mag +2,1). Ceres höjd 44,3° i SSO, solhöjd –13,2°. Avståndet mellan Ceres och Denebola är 5,0° eller mindre under kvällarna mellan den 14 april och 6 juni – det minsta avståndet (2,2°) nås den 13 maj. K

15 Lö 20.52 Venus (mag –4,1, elongation 40°Ö, fas 72%) är bäst synlig = når högsta höjd vid den borgerliga skymningens slut. Höjd 24,6° i V, solhöjd –6,0°. Planeten når sin största elongation, 45°Ö, först den 4 juni. Ö

Venus position på himlen mot väster vid den borgerliga skymningens slut i april 2023 (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

Venus position på himlen mot väster vid den borgerliga skymningens slut i april 2023 (sedd från Norrköpings breddgrad 58,6°n)

15 Lö 21.15 Uranus (mag +5,8, elongation 22°Ö) 4,8°OSO (till vänster) om Merkurius (mag +0,7, elongation 19°Ö, fas 27%) – planeterna är mindre än 5,0° från varandra fram till den 27 april med minsta avstånd den 21 april (3,8°). Innan dess har dock båda planeterna försvunnit i det ljusa skymningsljuset. Merkurius höjd 7,1° i VNV, solhöjd –8,5°. K

16 Sö 04.24 Månen i perigeum (närmast jorden), avstånd 367 971 kilometer (geocentriskt). I Norrköping är månen som störst den 16/4 klockan 09.59 (månfas 19%, höjd 16,7° i S, solhöjd 31,2°) och 17/4 klockan 10.38 (månfas 10%, höjd 23,2° i S, solhöjd 35,3°), vid båda tillfällena med diametern 32,63 bågminuter.

Vecka 16 (17–23 april)


17 Må 00.59 Klotformiga stjärnhopen M3 (mag +7,0) i Jakthundarna står högst i söder vid midnatt. Höjd 59,7°, solhöjd –21,1°. KT

17 Må 15 Venus i perihelium, 0,72 AE (107 miljoner kilometer) från solen.

17 Må 21.07 Rigel (mag +0,2) i Orion försvinner i skymningen omkring detta datum. Höjd 3,4° i VSV, solhöjd –7,0°. Rigel blir åter synlig i gryningen runt den 13 augusti. ÖK

18 Ti 03.42 Antares-fenomenet: Antares (mag +1,0) i Skorpionen är bäst synlig = står högst i söder på mörkaste himlen. Höjd 4,9°, solhöjd –12,9°. När Antares står högst i söder vid midnatt (klockan 01.01) den 29 maj har solhöjden krympt till –9,9° så himlen är betydligt ljusare. Ö

Antares - datum för bästa visibilitet (2023) breddgrad till vänster, Antares maximala höjd i söder till höger och solens höjd (kurvorna i mitten)

Antares – datum för bästa visibilitet (2023) breddgrad till vänster, Antares maximala höjd i söder till höger och solens höjd (kurvorna i mitten)

18 Ti 21.09 Merkurius (mag +1,4, elongation 17°Ö, fas 18%) försvinner i skymningen omkring detta datum; Merkurius 23,5°V (nere till höger) om Venus (mag –4,1, elongation 17°Ö, fas 71%); Uranus (mag +5,8, elongation 19°Ö) 4,1°SO (till vänster) om Merkurius. Merkurius höjd 7,3° i VNV, solhöjd –7,0°. Planeten dyker åter upp på morgonhimlen omkring den 16 september. ÖK

18 Ti 22.00 Asteroiden 2 Pallas (mag +8,6, elongation 86°Ö) 4,8°SSV om Procyon (mag +0,4) i Lilla Hunden. Pallas höjd 20,4° i SV, solhöjd –12,0°. Avståndet mellan Pallas och Procyon är 5,0° eller mindre under kvällarna mellan den 18 april och 5 maj – det minsta avståndet (2,7°) nås den 26 april. K

19 On 10 Solen i Väduren, RA 1h47,9m dekl +11°07′.

19 On 22.00 Venus (mag –4,1, elongation 41°Ö, fas 71%) 7,4°N (uppe till höger) om Aldebaran (mag +0,8) i stjärnhopen Hyaderna. Venus höjd 17,3° i VNV, solhöjd –11,7°. Ö

20 To 03.34–08.59 Total/ringformig solförmörkelse, ej synlig i Sverige. Den smala zonen med totalitet går från Indiska oceanen mellan Antarktis och Madagaskar, över västligaste Australien, Nya Guinea och bort över Stilla havet – början och slutet har bara ringformig fas, i övrigt är den total. (Kartan skapades med hjälp av programmet emapwin (Shinobu Takesako).

Kommande solförmörkelser i Norrköping:

29 mars 2025, 33,3% av diametern (22,2% av ytan) kl 12.29
12 augusti 2026, 84,8% av diametern (81,6% av ytan) kl 19.58
2 augusti 2027, 25,7% av diametern (15,3% av ytan) kl 11.17
12 juni 2029, 21,4% av diametern (11,4% av ytan) kl 05.04
1 juni 2030, 60,4% av diametern (49,9% av ytan) kl 07.33
20 mars 2034, 0,3% av diametern (0,0% av ytan) kl 11.46
21 augusti 2036, 78,9% av diametern (74,5% av ytan) kl 19.53
16 januari 2037, 67,7% av diametern (57,8% av ytan) kl 10.35
5 januari 2038, 13,9% av diametern (6,0% av ytan) kl 15.19
21 juni 2039, 91,8% av diametern (87,7% av ytan) kl 20.19

20 To 06.13 NYMÅNE i Fiskarna, RA 1h53,6m dekl +10°14′,
upp 05.41, i söder 13.08 (höjd 43°), ned 21.04.

20 To 10 Dvärgplaneten Haumea (mag +17,1) i opposition i Björnvaktaren. Haumea befinner sig vid RA 14h32,1m dekl +15°29′, vilket är 5,1°SO om Arcturus (mag –0,1) och 3,1°NV om Zeta Bootis (mag +3,8). Dvärgplaneten är närmast jorden den 22 april klockan 03 då avståndet är 49,17 AE (7356 miljoner kilometer).

21 Fr 04.55 Algol-minimum (i gryningen). Höjd 15,4° i NNO, solhöjd –4,6°.

21 Fr 09 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (primärt).

21 Fr 18 Merkurius (mag +2,2, elongation 15°Ö, fas 11%) är stationär i Väduren, rörelsen blir därefter retrograd. Planeten befinner sig vid RA 2h49,2m dekl +19°11′.

21 Fr 21 Månens libration stor i longitud: Mare Crisium är fjärmast månranden. KT

21 Fr 21.30 Merkurius (mag +2,3, elongation 14°Ö, fas 11%) 6,0°V (nere till höger) om månen – använd kikare för att eventuellt kunna se planeten! Månfas 3%, höjd 6,4° i VNV, solhöjd –8,3°. ÖK

22 Lö 21.20 Stjärnhimlens ljusaste stjärna, Sirius (mag –1,5) i Stora Hunden, försvinner i skymningen omkring detta datum. Höjd 2,2° i SV, solhöjd –7,0°. Sirius blir åter synlig i gryningen runt den 4 september. ÖK

22 Lö 21.30 Venus (mag –4,1, elongation 41°Ö, fas 70%) 9,0°Ö (uppe till vänster) om månen; stjärnhopen Plejaderna (M45) 4,5°VNV (till höger) om månen. Månfas 8%, höjd 15,9° i VNV, solhöjd –8,0°. Ö

23 Sö 03 Meteorskuren Lyriderna i maximum, ZHR 18 meteorer/timme. Tidpunkten för maximum är svår att förutsäga men inträffar vanligen mellan motsvarande 22 april klockan 19.10 och 23 april 06.45. Kallas även för April-Lyriderna. Kan ibland överraska med större aktivitet, såsom 1982 då ZHR steg till 90 under en kort tid. Månen stör inget (ny den 23:e). Radiant vid RA 18h04m dekl +34° i Herkules (8°SV om Vega). Radiantens höjd är 22° i ONO den 22 april klockan 22.00, 44° i O den 23 april klockan 01.00 och 64° i SSO klockan 04.00. Lyriderna syns 14–30 april. Medelhastighet 49 km/s (medelsnabba). Skuren har C/1861 G1 (Thatcher) med omloppsperioden 416 år som moderkomet. Ö

23 Sö 21 Månens libration: kratern Abel är gynnsam att observera enligt Sky & Telescope. T

23 Sö 21.30 Venus (mag –4,1, elongation 41°Ö, fas 69%) 2,8°VSV (nere till höger) om månen; Elnath = Beta Tauri (mag +1,6) 6,1°ONO (uppe till vänster) om månen. Månfas 14%, höjd 24,7° i V, solhöjd –7,7°. Venus är närmast månen klockan 14.11 då avståndet är 0,7° – om du använder kikare: se till att inte solen kan hamna i synfältet om du observerar dagtid! ÖK

Vecka 17 (24–30 april)


24 Må 01.45 Algol-minimum. Höjd 9,7° i N, solhöjd –17,9°. Ö

24 Må 11 Asteroiden 4 Vesta i konjunktion med solen.

24 Må 23.55 Månen halvvägs mellan Venus och Mars: Venus (mag –4,1, elongation 41°Ö, fas 69%) 15,3°V (nere till höger) om månen; Mars (mag +1,3, elongation 71°Ö, fas 91%) 14,7°Ö (uppe till vänster) om månen; stjärnhopen M35 (mag +5,5) 3,1°SSO om månen; Elnath = Beta Tauri (mag +1,6) 8,3°VNV om månen. Månfas 23%, höjd 15,0°i VNV, solhöjd –17,4°. Ö

25 Ti 01.01 Norra stjärnhimlens ljusaste stjärna, Arcturus (mag –0,1) i Björnvaktaren, står högst i söder vid midnatt. Höjd 50,5°, solhöjd –18,4°. Ö

25 Ti 16.05 Månens nordligaste deklination, +27°24′ i Tvillingarna, månfas 29%, höjd 55,7° i SSO, solhöjd 32,4°.


25 Ti 23.55 Mars (mag +1,3, elongation 71°Ö, fas 91%) 3,8°SO (till vänster) om månen; Castor (mag +1,6) 9,3°NO (uppe till vänster) om månen; Pollux (mag +1,2) 10,5°Ö (uppe till vänster) om månen. Månfas 31%, höjd 20,9° i VNV, solhöjd –17,1°. Ö

26 On 01.08 Astronomisk gryning/skymning upphör och från nu blir himlen aldrig riktigt mörk på natten. Sista gången för säsongen som solen är 18 grader eller mer under horisonten är mellan klockan 00.37 och 01.08.

26 On 21 Månens libration: kratern Helmholtz är gynnsam att observera enligt Sky & Telescope. T


Asteroiden 2 Pallas passerar nära Procyon den 26 april. Positionerna ges för klockan 22.30. Karta: Starry Night Pro/Sven Mårdh.

26 On 22.30 Asteroiden 2 Pallas (mag +8,6, elongation 82°Ö) 2,7°SSO om Procyon (mag +0,4) i Lilla Hunden – närmaste avståndet. Pallas höjd 16,5° i VSV, solhöjd –12,1°. Avståndet mellan Pallas och Procyon är 5,0° eller mindre under kvällarna mellan den 18 april och 5 maj. K

26 On 22.30 Mars (mag +1,3, elongation 70°Ö, fas 91%) endast 6,7 bågminuter NV om 48 Geminorum (mag +5,8). Mars höjd 30,9° i V, solhöjd –12,1°. Avståndet mellan Mars och stjärnan krymper under kvällen och är som minst 4,8 bågminuter klockan 02.02 27/4. Dessutom finns då en mag +9-stjärna mellan dessa två. ÖK

26 On 22.34 Algol-minimum. Höjd 17,3° i NV, solhöjd –12,4°. Ö

26 On 23.55 Mars (mag +1,3, elongation 70°Ö, fas 91%) 9,0°V (nere till höger) om månen; tvillingstjärnorna Castor och Pollux pekar rakt mot månen; Pollux (mag +1,2) 2,9°NNV om månen. Månfas 41%, höjd 26,0° i V, solhöjd –16,8°. Ö

27 To 20.23 Månen: Lunar X börjar synas (enligt Beggarly på Cloudy Nights). Solljus och skuggor på väggarna på kratrarna Blanchinus, La Caille och Purbach gör att det bildas ett lysande X vid terminatorn. Månfas 49%, höjd 52,6° i SSV, solhöjd 0,7°. T

2023-04-27 kl. 21:10 svensk sommartid Lunar X och Lunar V

2023-04-27 kl. 21:10 svensk sommartid Lunar X och Lunar V

27 To 21 Månens libration stor i latitud: södra polarområdet är bra synligt. KT

27 To 21 Sheliak = Beta Lyrae i minimum (sekundärt).

27 To 23.20 FÖRSTA KVARTERET i Kräftan, RA 8h43,1m dekl +22°54′,
ned 04.07, upp 09.31, i söder 19.10 (höjd 55°). Ö

27 To 23.55 Stjärnhopen Praesepe/Bikupan (M44) 3,2°SSV (nere till vänster) om månen. Månfas 50%, höjd 29,9° i V, solhöjd –16,5°. ÖK

28 Fr 08.43 Månen i apogeum (fjärmast jorden), avstånd 404 295 kilometer (geocentriskt).

29 Lö –- Mira-variabeln R Serpentis beräknas nå maximum omkring detta datum. Mag +5,2 till +14,4, genomsnittligt i max +6,9. Period 365 dygn. En sökkarta hittar du hos AAVSO. AAVSO-observatörer uppskattade magnituden till lite ljusare än +10 i slutet av mars. K


Kometen C/2022 A2 (PanSTARRS) passerar nära Andromedagalaxen (M31) i slutet av april och början av maj. Positionerna ges för klockan 02.00. Karta: Starry Night Pro/Sven Mårdh.

29 Lö 02.00 Kometen C/2022 A2 (PanSTARRS) 3,0°VSV om Andromedagalaxen (M31, mag +4,5). Kometens höjd 15,5° i NO, solhöjd –15,8°. Kometen är 3,0° eller närmare M31 fram till den 14 maj med närmaste avståndet (2,5°) den 6 maj. T

29 Lö 23.55 Regulus (mag +1,3) 3,7°SV (nedanför) om månen. Månfas 69%, höjd 33,7° i VSV, solhöjd –15,9°. Ö

30 Sö –– Rymdstationen ISS gör flera förbiflygningar synliga på såväl morgonen som på kvällen fram till den 22 maj. Du kan själv beräkna tider för din observationsplats på sajten Heavens Above. Ö


Asteroiden 7 Iris position klockan 00.00 från mitten av april och en månad framåt. Under denna period varierar magnituden mellan +9,5 (veckan runt oppositionen den 30 april) till +9,8. Karta: Starry Night Pro/Sven Mårdh.

30 Sö 18 Asteroiden 7 Iris (mag +9,5) i opposition i Vågen. Iris befinner sig vid RA 14h23,4m dekl –19°56′, vilket är 7,8°VSV om Zubenelgenubi = Alfa Librae (mag +2,8) och alldeles nära gränsen till Jungfrun. KT

Kommande Iris-oppositioner:

2024 6 augusti, Vattumannen, mag +8,1, dekl –8°33′
2026 27 februari, Sextanten, mag +8,7, dekl –0°11′
2027 25 maj, Skorpionen, mag +9,3, dekl –23°15′
2028 13 oktober, Fiskarna, mag +7,0, dekl +17°22′
2030 30 mars, Jungfrun, mag +9,3, dekl –11°27′

 

30 Sö 18.45 Månen: Det gyllene handtaget synligt (tyvärr i dagsljus). Jurabergens toppar (vid Regnbågsbukten, Sinus Iridium) belyses av solen så att en lysande halvcirkel syns vid terminatorn. Månfas 76%, höjd 34,0° i SO, solhöjd 13,6°. KT

30 Sö 22.30 Venus (mag –4,2, elongation 42°Ö, fas 67%) 3,0°S (nere till vänster) om Elnath = Beta Tauri (mag +1,6). Venus höjd 16,5° i VNV, solhöjd –11,0°. Ö

30 Sö 22.30 Mars (mag +1,3, elongation 69°Ö, fas 91%) 1,9°N om Wasat = Delta Geminorum (mag +3,5). Mars höjd 29,8° i V, solhöjd –11,0°. Ö

30 Sö 24 Asteroiden 7 Iris är närmast jorden, avstånd 1,93 AE (288 miljoner kilometer).


Uppgifterna är beräknade för Norrköpings horisont och anges i sommartid.
Program som använts för beräkningarna i kalendern: Starry Night Pro Plus, MICA, SkySafari Pro, The SkyX Serious Astronomer/Pro.
Källor: Sky & Telescope, AAVSO, IMO, IAU Catalog of Star Names med flera.
Denna sida publicerades den 30 mars 2023.


På himlen – en kortare överblick
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

På himlen – Utförligare om månadens händelser
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Obs-guiden
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |

Hitta rätt direkt
1–2 apr | 3–9 apr | 10–16 apr | 17–23 apr | 24–30 apr

Månadens höjdare
Merkurius bäst synlig (11) | Venus nära Plejaderna (11) | Venus bäst synlig (15)
Antares-fenomenet (18) | Lyriderna i maximum (23) | Månen nära Venus (23)
Pallas nära Procyon (26) | Lunar X syns (27) | Komet nära M31 (30–)

1 svar

  1. Jakob Nagy skriver:

    Ikväll var det en fin och klar kväll! För precis ett år sedan var Merkurius ett lätt objekt med minus magnitud medan den snabba planeten var av magnitud + 1,3 just denna kväll. Svår att få syn på för blotta ögat men det gick trots allt under en tjugo minuters period från kl 21:15! Betydligt lättare i kikare då den upplevdes vara väldigt ljus. Ska försöka följa Merkurius till den 21 april då månen kanske kan hjälpa till att guida mig.

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer