Vilken information kan du hitta här?

På himlen i månad x år 20yy: Här hittar du en utförlig beskrivning om solen, månen och alla planeter för en månad i taget. Ibland tas även ljusa kometer med. Beräkningar görs egentligen för Norrköping men förhållanden för hela landet nämns också.

Så syns planeterna år 20yy: Artikeln ger en kort beskrivning över hur de ljusa planeterna (Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus) syns under årets lopp och den avser hela landet. Länk till artikeln finns längre ner i listan på denna sida.

Extra information om planeterna år 20yy: Artikeln ger mer information om planeterna – t.ex. deras utseende i ett teleskop, deras skenbara diameter, deklination, Saturnus ringar och mycket mer.

Uranus och Neptunus år 20yy: De ljussvaga planeterna Uranus och Neptunus finns inte med i månadsöversikterna. De har fått sin egen sida (länken hittar du längre ner).

 

När uppdateras sidan?

Artikeln Så syns planeterna år 20yy läggs ut i regel i december året innan den börja gälla.
Artiklarna På himlen i månad x 20yy läggs ut i regel i mitten på månaden innan den börjar gälla.

André Franke